Pečujeme srdcem

 • vamed
 • 23.8.2023

Rychlé odkazy:

Náš tým

Čerpání dotací EU

 • Nemocnice Mělník
 • 10.8.2022
 • Dotační projekt úspora energií – energetická úspora nemocnice – vytápění a rozvody teplé vody
 • Dotační projekt úspora energií – energetická úspora nemocnice – topení a obálka budovy (zateplení pavilonů T a W, výměna oken a balkonových sestav)

Náš tým

 • vamed
 • 13.4.2022

Čerpání dotací EU _REACT 100

 • vamed
 • 27.11.2020

Modernizace, posílení odolnosti a rozvoj infektologického pracoviště Mělník, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016687

je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii
COVID-19

Cílem předloženého projektu je nově koncipovat poskytování péče pacientům
infektologického pracoviště s urychlením diagnostických pochodů pomocí
implementace nových a plně funkčních diagnostických technologií.
Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Fotogalerie

 • vamed
 • 16.12.2017

Čerpání dotací EU REACT 98

 • vamed
 • 8.10.2017

Informace o projektu

 

Mělnická zdravotní, a.s. realizuje projekt „Modernizace a posílení odolnosti Nemocnice Mělník v rámci urgentního příjmu se zaměřením na gynekologicko-porodnické oddělení a radiodiagnostiku“, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016264.
Cílem předloženého projektu je nově koncipovat příjem pacientek, urychlení diagnostiky implementací nových a plně funkčních diagnostických technologií, poskytování akutní i emergentní péče, zvýšení počtu porodních boxů ze 3 na 7, spolu s navýšením kapacity lůžkového fondu o 15+15 lůžek standardní péče  (porodnice včetně neonatologie) a 1 lůžko JIP.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

Certifikáty

 • vamed
 • 4.10.2017

Kvalita

 • vamed
 • 4.10.2017

Kvalita

RADA PRO KVALITU – Total Quality Management (TQM)

Vedení Mělnické zdravotní a.s. (Executive Committee) určilo týmový výkonný orgán – tým TQM (total quality management) pro zavádění, udržování a trvalé zdokonalování programu kontinuálního zvyšování kvality a bezpečí. Jeho vedením je pověřena ředitelka ošetřovatelské péče – Bc. Linda Zítová, dis., email: .

Etická komise

 • vamed
 • 4.10.2017

Lokální etická komise Nemocnice Mělník

Etická komise Mělník byla založena v roce 1990. Postupně podle platné legislativy byla transformována na Lokální etickou komisi Nemocnice Mělník.

Lokální etická komise Nemocnice Mělník (dále jen LEK) je nezávislým orgánem ustaveným zdravotnickým zařízením Nemocnice Mělník na základě platné legislativy České republiky a harmonizace s právními předpisy EU, která dbá na zajišťování a ochranu práv, zachování lidské důstojnosti, osobní cti, pověsti a jména, ochranu soukromého a rodinného života, bezpečnosti a blaha lidí, kteří jsou v tomto zařízení léčeni, účastní se medicínského výzkumu nebo postgraduální výuky. Je jmenována ředitelem zdravotnického zařízení.

LEK se řídí platnou legislativou EU (podle přijaté Úmluvy o lidských právech a biomedicíně) a zákony ČR. Postupuje se podle správné klinické (ICH-GCP) a laboratorní praxe (GLP). Členové jsou nezávislí a rozhodují se podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení.

Termíny jednání LEK jsou vždy 1x za 2 měsíce – leden, březen, květen, červenec, září a listopad.

Kontakty

Seznam členů Etické komise

MUDr. Jan Leicht      člen komise
Mgr. Hana Lumpeová      člen komise
MUDr. Petr Vožeh      člen komise
Mgr. Iveta Vejrová      člen komise
Vladislava Tichá      člen komise
Mgr. Petra Oškerová      člen komise

Správa nemocnice

 • vamed
 • 4.10.2017

Správa nemocnice

1 2