Čerpání dotací EU

 • Nemocnice Mělník
 • 10.8.2022
 • Dotační projekt úspora energií – energetická úspora nemocnice – vytápění a rozvody teplé vody
 • Dotační projekt úspora energií – energetická úspora nemocnice – topení a obálka budovy (zateplení pavilonů T a W, výměna oken a balkonových sestav)

Náš tým

 • vamed
 • 13.4.2022

Čerpání dotací EU _REACT 100

 • vamed
 • 27.11.2020

Modernizace, posílení odolnosti a rozvoj infektologického pracoviště Mělník, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016687

je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii
COVID-19

Cílem předloženého projektu je nově koncipovat poskytování péče pacientům
infektologického pracoviště s urychlením diagnostických pochodů pomocí
implementace nových a plně funkčních diagnostických technologií.
Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Fotogalerie

 • vamed
 • 16.12.2017

Čerpání dotací EU REACT 98

 • vamed
 • 8.10.2017

Informace o projektu

 

Mělnická zdravotní, a.s. realizuje projekt „Modernizace a posílení odolnosti Nemocnice Mělník v rámci urgentního příjmu se zaměřením na gynekologicko-porodnické oddělení a radiodiagnostiku“, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016264.
Cílem předloženého projektu je nově koncipovat příjem pacientek, urychlení diagnostiky implementací nových a plně funkčních diagnostických technologií, poskytování akutní i emergentní péče, zvýšení počtu porodních boxů ze 3 na 7, spolu s navýšením kapacity lůžkového fondu o 15+15 lůžek standardní péče  (porodnice včetně neonatologie) a 1 lůžko JIP.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

Certifikáty

 • vamed
 • 4.10.2017

Kvalita

 • vamed
 • 4.10.2017

Kvalita

RADA PRO KVALITU – Total Quality Management (TQM)

Vedení Mělnické zdravotní a.s. (Executive Committee) určilo týmový výkonný orgán – tým TQM (total quality management) pro zavádění, udržování a trvalé zdokonalování programu kontinuálního zvyšování kvality a bezpečí. Jeho vedením je pověřen manažer kvality – Bc. Linda Zítová, dis., email: linda.zitova@mediterra.cz.

Etická komise

 • vamed
 • 4.10.2017

Lokální etická komise Nemocnice Mělník

Etická komise Mělník byla založena v roce 1990. Postupně podle platné legislativy byla transformována na Lokální etickou komisi Nemocnice Mělník.

Lokální etická komise Nemocnice Mělník (dále jen LEK) je nezávislým orgánem ustaveným zdravotnickým zařízením Nemocnice Mělník na základě platné legislativy České republiky a harmonizace s právními předpisy EU, která dbá na zajišťování a ochranu práv, zachování lidské důstojnosti, osobní cti, pověsti a jména, ochranu soukromého a rodinného života, bezpečnosti a blaha lidí, kteří jsou v tomto zařízení léčeni, účastní se medicínského výzkumu nebo postgraduální výuky. Je jmenována ředitelem zdravotnického zařízení.

LEK se řídí platnou legislativou EU (podle přijaté Úmluvy o lidských právech a biomedicíně) a zákony ČR. Postupuje se podle správné klinické (ICH-GCP) a laboratorní praxe (GLP). Členové jsou nezávislí a rozhodují se podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení.

Termíny jednání LEK jsou vždy 1x za 2 měsíce – leden, březen, květen, červenec, září a listopad.

Kontakty

MUDr. Zdeňka Hradecká - předsedkyně komise

tel.: 315 639 216

zdenka.hradecka@mediterra.cz

Sekretariát vedení nemocnice

tel.: 315 639 101

sekretariat.mel@mediterra.cz

Seznam členů Etické komise

MUDr. Jan Leicht      člen komise
Mgr. Hana Lumpeová      člen komise
MUDr. Petr Vožeh      člen komise
Mgr. Iveta Vejrová      člen komise
Vladislava Tichá      člen komise
Mgr. Petra Oškerová      člen komise

Správa nemocnice

 • vamed
 • 4.10.2017

Správa nemocnice

Ing. Markéta NOVÁKOVÁ - administrativní pracovnice ředitelství

tel.: 315 639 102
sekretariat.mel@mediterra.cz

Jana Vyvialová - administrativní pracovnice ředitelství

tel.: 315 639 101
sekretariat.mel@mediterra.cz

Marta JANDOVÁ - doprava

tel.: 315 639 1414   (7.00-14.30)
marta.jandova@mediterra.cz

Martina HORČICOVÁ - Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

tel.: 315 639 105
martina.horcicova@mediterra.cz

Juraj VRAŇÁK - Facility manager

tel.: 315 639 140
juraj.vranak@mediterra.cz

Štěpánka KOUTOVÁ - Hlavní účetní

Lucie KARLÍKOVÁ - Finanční účetní

tel.: 315 639 135
lucie.karlikova@mediterra.cz

Jiřina KOBROVÁ HOLANOVÁ - Finanční účetní

Milena ŠVEJCAROVÁ - Finanční účetní

Karolína MÁNKOVÁ- personalistka

tel.: 315 639 107,  734 365 237
karolina.mankova@mediterra.cz 

 

Petra ČERMÁKOVÁ - Vedoucí personálního a vzdělávacího oddělení

tel.: 315 639 106,  603 880 463
petra.cermakova@mediterra.cz

Jiří ŠVEJCAR - Vedoucí IT

tel.: 315 639 176
jiri.svejcar@mediterra.cz

Tomáš HAJNER - Technik IT

tel.: 315 639 146
tomas.hajner@mediterra.cz

Jana BALONOVÁ - Marketingový a PR specialista

tel.: 315 639 129

jana.balonova@mediterra.cz

Lada ČERNÁ - Marketingový a PR specialista

tel.: 315 639 129

lada.cerna@mediterra.cz

Olga BAKO - Mzdová účetní

tel.: 315 639 133
olga.bako@mediterra.cz

Martina HOUŠKOVÁ - Mzdová účetní

Libuše DANIELOVÁ, Dis. - Vedoucí obchodního oddělení

Karolína TREMEL HUMLOVÁ - Objektový manažer

tel.: 603 880 460
karolina.tremel@mediterra.cz

Lucie PODANÁ - Recepce

tel: 315 639 111, 112
recepce.mel@mediterra.cz

Jana JANSOVÁ - stravovací provoz

tel: 315 639 123
jana.jansova@mediterra.cz

Viktória RENDOŠOVÁ - Oddělení zdravotnické techniky

Pavel PASTRNEK - Oddělení zdravotnické techniky

tel.: 605 597 776
pavel.pastrnek@mediterra.cz

Martin ŠKRABÁLEK - Vedoucí Oddělení zdravotních pojišťoven

Marcela KRUŽBERSKÁ - Oddělení zdravotních pojišťoven

Ivana DOSTÁLOVÁ - Oddělení zdravotních pojišťoven

tel.: 315 639 137
ivana.dostalova@mediterra.cz

Vedení společnosti

 • vamed
 • 4.10.2017

Vedení nemocnice – Executive committee

PROVOZNÍ ŘEDITEL - Ing. Květoslav DURANA

ŘEDITELKA PRO OŠETŘOVATELSKOU PÉČI - Bc. Linda ZÍTOVÁ, DiS.

LÉKAŘSKÝ ŘEDITEL - MUDr. Radek HAVLAS

1 2