Laboratoř Mělník

Oddělení laboratoře Nemocnice Mělník poskytuje laboratorní diagnostické služby lůžkovým a ambulantním oddělením nemocnice a lékařům celé spádové oblasti. Laboratoř má nepřetržitou pracovní dobu, v ranní směně provádíme celou paletu vyšetření, základní laboratorní vyšetření pak 24 hodin denně, včetně sobot, nedělí a svátků.

Provádíme vyšetření biochemická, hematologická, dále pak vybraná vyšetření z oblasti imunologie, virologie, atd. Ostatní specializovaná stanovení jsou zajišťována ve spolupráci s externí laboratoří. V současnosti nabízíme stanovení více než 100 parametrů, což vysoce překračuje běžnou paletu nemocnice okresního typu. Vyšetření provádíme i na vlastní žádost pacientů, za úplatu dle platného seznamu zdravotních výkonů. Řada metod je využívána i veterinárními lékaři.

Velký důraz klademe především na kvalitu poskytovaných služeb. Veškerá prováděná vyšetření podléhají přísnému režimu vnitřní kontroly kvality, dále je pak laboratoř zapojena do systému externí kontroly kvality. Obor klinické biochemie je vysoce náročný na přístrojové a technické vybavení a na vysokou odbornou erudici všech laboratorních pracovníků. Většina rutinních výkonů je v naší laboratoři automatizována, organizace práce je řízena Laboratorním informačním systémem, který je přímo napojen na nemocniční systém lůžkových oddělení a ambulancí.

Kontakt

tel.: 315 639 174

Kde nás najdete

Pavilon P – 3. patro

Provozní doba

Nepřetržitý provoz

Odběry biologického materiálu:
7:00 – 12:30