Etický kodex pro obchodní partnery

Všichni obchodní partneři skupiny VAMED se musí, při uzavírání smluv od hodnoty zakázky 5.000 EUR, kdy se obchodní partner stává dodavatelem společnosti ze skupiny VAMED, zavázat k dodržování přiloženého Etického kodexu pro obchodní partnery (Code of Conduct for business partners), který doplňuje etický kodex skupiny (Code of Conduct).