Dárci krve

V pondělí 3. 11. 2014 byl zahájen provoz odběrového střediska Mělník v prostorách budovy nemocnice Mělník – Podolí, Bezručova 715 (2. patro). Odběrové středisko provozuje Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice Praha (ÚVN Praha Střešovice).

Odběrové dny

Úterý 06:30 – 08:30 odběr krve
10:00 – 11:00 odběr plazmy
Středa 07:00 – 11:00 odběr plazmy
Čtvrtek 06:30 – 08:30 odběr krve
10:00 – 11:00 odběr plazmy
Pátek 07:00 – 11:00 odběr plazmy
DARCOVSTVI2

Na odběry plazmy je nutné chodit 20 – 30 min. před plánovanou hodinou, na
kterou je dárce objednán. Tento čas je potřebný k předodběrovým vyšetřením.

Objednací hodina znamená, že je u dárce zahájen odběr.

Telefonní spojení: v uvedené odběrové dny na tel.: 601362328 (paní Suidová).

Odběry probíhají ve spolupráci s ČČK Mělník a potřebné informace získáte též
na tel.: 315 623 040.

Na odběry plné krve i plazmy je potřeba se předem objednat na některém z
výše uvedených telefonních čísel.

Potřebné informace též získáte na www.transfuze-uvn.cz nebo http://cckmelnik.cz/.