Informace o projektu

 

Mělnická zdravotní, a.s. realizuje projekt „Modernizace a posílení odolnosti Nemocnice Mělník v rámci urgentního příjmu se zaměřením na gynekologicko-porodnické oddělení a radiodiagnostiku“, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016264.
Cílem předloženého projektu je nově koncipovat příjem pacientek, urychlení diagnostiky implementací nových a plně funkčních diagnostických technologií, poskytování akutní i emergentní péče, zvýšení počtu porodních boxů ze 3 na 7, spolu s navýšením kapacity lůžkového fondu o 15+15 lůžek standardní péče  (porodnice včetně neonatologie) a 1 lůžko JIP.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.