Rychlé odkazy:

Rehabilitační oddělení

Rehabilitační oddělení lůžkové

Činnost oddělení

1. ledna 2013 bylo otevřeno lůžkové rehabilitační oddělení. Má kapacitu 20 standardních lůžek, z toho tři jednolůžkové nadstandardní pokoje.

Na lůžkové rehabilitační oddělení přijímáme pacienty vyžadující intenzivní a specializovanou rehabilitaci po úrazech, po ortopedických operacích, po akutních cévních mozkových příhodách, s vertebrogenními potížemi a s neurologickými onemocněními. Pro klienty, kteří podstupují ortopedické operace v našem zařízení, zajišťujeme následnou rehabilitační péči přímo překladem z lůžka na lůžko.

Komplexní rehabilitační péči zajišťuje tým zdravotníků složený z rehabilitačních lékařů, ortopedů, neurologů, internistů a podle potřeby lékařů jiných odborností, dále fyzioterapeutů, sester a ošetřovatelského personálu. Je možné zajistit péči logopeda a psychologa.

Délka pobytu pacienta na oddělení se řídí jeho aktuálním stavem, plánována nejčastěji na jeden až tři týdny. O délce hospitalizace rozhoduje lékař. Základem rehabilitační léčby je individuální fyzioterapie a následná instruktáž pacienta nebo jeho rodinných příslušníků. Dále nabízíme elektroléčbu, cvičení na přístrojích- rotoped. elektrický chodník, moto dlaha na kolenní a ramenní kloub. Součástí léčby je i ergoterapie zaměřená především na zlepšení soběstačnosti v běžných denních činnostech.

Základem rehabilitační léčby je individuální cvičení s fyzioterapeutem, v indikovaných případech rozšířené o ergoterapii zaměřenou na zlepšení soběstačnosti v běžných denních činnostech.

Na celém našem pracovišti je zajištěn bezbariérový přístup včetně koupelny – asistované lázně.

Nejčastější diagnózy, pro které jsou pacienti přijímáni na naše oddělení:

 • stavy po implantaci totální endoprotézy /TEP/, operačním řešení zlomenin především na dolních končetinách, popř. jiných ortopedických operacích velkých kloubů, stavy po amputacích končetin k následné rehabilitaci
 • stavy po závažnějších úrazech, chirurgických výkonech a stavy spojené s dlouhodobou imobilizací
 • stavy po operacích páteře
 • stavy po cévních mozkových příhodách po odeznění akutního stádia nemoci
 • další neurologická onemocnění s poruchami hybnosti různého původu
 • dekompenzované stavy chronických degenerativních onemocnění kloubů a zad

Obecně je pobyt na tomto oddělení určen pro pacienty, kteří jsou schopni fyzicky i mentálně aktivní spolupráce při rehabilitaci.

Odborné spolupráce

Spolupracujeme s Klinikou léčebné rehabilitace FNKV, s Rehabilitační klinikou Nemocnice Motol, v indikovaných případech překládáme pacienty k následné rehabilitace do některého z rehabilitačních ústavů.

Způsob přijetí na naše oddělení:

Pacienty přijímáme po ústní domluvě primáře nebo zastupujícího lékaře našeho oddělení s odesílajícím lékařem pacienta nebo na základě písemného doporučení, případně po předchozím ambulantním rehabilitačním vyšetření.

Provoz oddělení

Lůžkové oddělení: nepřetržitě
Ambulance lékaře: každý pracovní den

Nabízené služby

 • Lékařské vyšetření, reflexní léčba – metoda suché jehly, obstřiky, myofasciální techniky, mobilizace páteře a perif. kloubů
 • Vyšetření fyzioterapeutem- kineziologický rozbor, individuální léčebná tělesná výchova včetně Vojtovy reflexní lokomoce , dalších neurofyziologických metodik ,metody dle Mojžíšové a další metodiky
 • Reflexní masáže, techniky měkkých tkání, mobilizace páteře, žeber a periferních kloubů
 • Vodoléčba, termoterapie
 • Fyzikální léčba
 • Taping

Technické vybavení

 • vodoléčebné vany pro končetinovou i celotělovou vodoléčbu- v ambulantní části
 • elektroléčebné přístroje BTL
 • parafinová lázeň
 • přístroj pro magnetoterapii a léčebný ultrazvuk
 • rašelinové tepelné nosiče
 • terapeutický laser – v ambulantní části
 • Lymfastim – v ambulantní části
 • Motodlaha na ramenní kloub – v ambulantní části
 • Motodlaha na dolní končetinu
 • Rotoped – klasický i horizontální
 • Elektrický chodník

Na celém našem pracovišti je zajištěn bezbariérový přístup.

Vedení

MUDr. Jana HÁJKOVÁ

Sestry

Vedoucí sestra: tel.: 315 639 233
Martina HOFFMANOVÁ
Sestry:
Jiřina DVOŘÁKOVÁ
Irena SKÁLOVÁ
Václava JAKEŠOVÁ
Iva MYSLIVEČKOVÁ
Diana DEYAK
Kateřina KRÁLOVÁ

Lůžková část

Fyzioterapeuti

Martina TONI tel.: 315 639 229
Petra ŠVEJCAROVÁ
Martina BEJVLOVÁ

Ergoterapie

Mgr. Jana BENDOVÁ tel.: 315 639 229

Fyzioterapie na ostatních lůžkových odděleních NM

Chcete zlepšit svoji fyzickou kondici? Nabízíme Vám nadstandardní fyzioterapeutické služby na lůžkových odděleních Nemocnice Mělník.

CO NABÍZÍME

 • vysoce kvalifikované fyzioterapeuty
 • cílený individuální program
 • výhodné ceny
 • zázemí renomované nemocnice
 • dárkové poukazy na individuální péči

S ČÍM VÁM MŮŽE FYZIOTERAPIE POMOCI

 • odstranit nebo zmírnit pohybové potíže a zdroj příčiny bolesti
 • optimalizovat a urychlit rekonvalescenci s návratem do plnohodnotného života
 • obnovit vitalitu pro zdravý pohyb všech věkových kategorií
 • zkvalitnit pobyt v nemocnici

PRO KOHO JE FYZIOTERAPIE VHODNÁ

 • pro klienty s bolestmi zad a pohybového aparátu
 • pro klienty s ortopedickým a neurologickým onemocněním
 • pro každého, kdo se chce aktivně podílet na udržení svého zdraví a celkové pohody

CO JE FYZIOTERAPIE

 • prevence, diagnostika a terapie poruch funkce pohybového systému
 • je poskytována klientům, jejichž pohyb je ohrožen procesem stárnutí, úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou
 • součástí je kineziologický rozbor (jedná se o soubor diagnostických postupu, které směrují k vytvoření konkrétního individuálního plánu u klienta)

Cena:

BALÍČEK NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH
(5x 30 min. individuální terapie)
1250 Kč
INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE NA LŮŽKOVÉM ODDĚLENÍ
(30 min.)
350 Kč

REHABELITAČNÍ ODDĚLENÍ LŮŽKOVÉ

Kontakt

Lůžkové oddělení
tel.: 315 639 233

Kde nás najdete

Lůžková část
Pavilon D – 1.NP, křídlo B a C

Fyzioterapie
Pavilon P – 1.NP, křídlo B

Fyzioterapeutická ambulance Premium
Pavilon P – 1. NP, křídlo A

 • občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, např. cestovní pas
 • průkaz pojištěnce nebo doklad evropského pojištění
 • doporučení k hospitalizaci od navrhujícího lékaře
 • trvale užívané léky (chronická medikace)
 • pevná obuv, oděv vhodný na cvičení
 • ortopedické pomůcky, pokud používáte
 • v současné době nelze ošetřit pacienty s pojištěním u pojišťovny 205

Akreditace MZ ČR

Platnost do: 29. 6. 2028

Dokumenty ke stažení