Rychlé odkazy:

Rehabilitační oddělení

Vedení

Rehabilitační oddělení lůžkové

Činnost oddělení

1. ledna 2013 bylo otevřeno lůžkové rehabilitační oddělení. Má kapacitu 20 standardních lůžek, z toho tři jednolůžkové nadstandardní pokoje.

Na lůžkové rehabilitační oddělení přijímáme pacienty vyžadující intenzivní a specializovanou rehabilitaci po úrazech, po ortopedických operacích, po akutních cévních mozkových příhodách, s vertebrogenními potížemi a s neurologickými onemocněními. Pro klienty, kteří podstupují ortopedické operace v našem zařízení, zajišťujeme následnou rehabilitační péči přímo překladem z lůžka na lůžko.

Komplexní rehabilitační péči zajišťuje tým zdravotníků složený z rehabilitačních lékařů, ortopedů, neurologů, internistů a podle potřeby lékařů jiných odborností, dále fyzioterapeutů, sester a ošetřovatelského personálu. Je možné zajistit péči logopeda a psychologa.

Délka pobytu pacienta na oddělení se řídí jeho aktuálním stavem, plánována nejčastěji na jeden až tři týdny. O délce hospitalizace rozhoduje lékař. Základem rehabilitační léčby je individuální fyzioterapie a následná instruktáž pacienta nebo jeho rodinných příslušníků. Dále nabízíme elektroléčbu, cvičení na přístrojích- rotoped. elektrický chodník, moto dlaha na kolenní a ramenní kloub. Součástí léčby je i ergoterapie zaměřená především na zlepšení soběstačnosti v běžných denních činnostech.

Základem rehabilitační léčby je individuální cvičení s fyzioterapeutem, v indikovaných případech rozšířené o ergoterapii zaměřenou na zlepšení soběstačnosti v běžných denních činnostech.

Na celém našem pracovišti je zajištěn bezbariérový přístup včetně koupelny – asistované lázně.

Nejčastější diagnózy, pro které jsou pacienti přijímáni na naše oddělení:

 • stavy po implantaci totální endoprotézy /TEP/, operačním řešení zlomenin především na dolních končetinách, popř. jiných ortopedických operacích velkých kloubů, stavy po amputacích končetin k následné rehabilitaci
 • stavy po závažnějších úrazech, chirurgických výkonech a stavy spojené s dlouhodobou imobilizací
 • stavy po operacích páteře
 • stavy po cévních mozkových příhodách po odeznění akutního stádia nemoci
 • další neurologická onemocnění s poruchami hybnosti různého původu
 • dekompenzované stavy chronických degenerativních onemocnění kloubů a zad

Obecně je pobyt na tomto oddělení určen pro pacienty, kteří jsou schopni fyzicky i mentálně aktivní spolupráce při rehabilitaci.

Odborné spolupráce

Spolupracujeme s Klinikou léčebné rehabilitace FNKV, s Rehabilitační klinikou Nemocnice Motol, v indikovaných případech překládáme pacienty k následné rehabilitace do některého z rehabilitačních ústavů.

Způsob přijetí na naše oddělení:

Pacienty přijímáme po ústní domluvě primáře nebo zastupujícího lékaře našeho oddělení s odesílajícím lékařem pacienta nebo na základě písemného doporučení, případně po předchozím ambulantním rehabilitačním vyšetření.

Provoz oddělení

Lůžkové oddělení: nepřetržitě
Ambulance lékaře: každý pracovní den

Nabízené služby

 • Lékařské vyšetření, reflexní léčba – metoda suché jehly, obstřiky, myofasciální techniky, mobilizace páteře a perif. kloubů
 • Vyšetření fyzioterapeutem- kineziologický rozbor, individuální léčebná tělesná výchova včetně Vojtovy reflexní lokomoce , dalších neurofyziologických metodik ,metody dle Mojžíšové a další metodiky
 • Reflexní masáže, techniky měkkých tkání, mobilizace páteře, žeber a periferních kloubů
 • Vodoléčba, termoterapie
 • Fyzikální léčba
 • Taping

Technické vybavení

 • vodoléčebné vany pro končetinovou i celotělovou vodoléčbu- v ambulantní části
 • elektroléčebné přístroje BTL
 • parafinová lázeň
 • přístroj pro magnetoterapii a léčebný ultrazvuk
 • rašelinové tepelné nosiče
 • terapeutický laser – v ambulantní části
 • Lymfastim – v ambulantní části
 • Motodlaha na ramenní kloub – v ambulantní části
 • Motodlaha na dolní končetinu
 • Rotoped – klasický i horizontální
 • Elektrický chodník

Na celém našem pracovišti je zajištěn bezbariérový přístup.

Vedení

MUDr. Jarmila KAČEROVÁ
primář

Lékaři

MUDr. Jana HÁJKOVÁ
MUDr. Lenka KAČEROVÁ

Vedoucí fyzioterapeutka – manažerka nelékařských oborů komplementu

Zora JAHELKOVÁ tel.: 315 639 142

zora.jahelkova@nemocnicemelnik.cz

Sestry

 

RadkaFOŘTOVÁ
vedoucí sestra
tel.: 315 639 233
Jiřina DVOŘÁKOVÁ
sestra
Iveta DRIÁKOVÁ
sestra
Jiřina ZEMANCOVÁ
sestra
Václava JAKEŠOVÁ
sestra

 

Lůžková část

Fyzioterapeuti

Martina TONI
tel.: 315 639 229

 

Petra ŠVEJCAROVÁ
Martina BEJVLOVÁ
Bc.Vladimíra MIKŠOVÁ

Fyzioterapie na ostatních lůžkových odděleních NM

Chcete zlepšit svoji fyzickou kondici? Nabízíme Vám nadstandardní fyzioterapeutické služby na lůžkových odděleních Nemocnice Mělník.

CO NABÍZÍME

 • vysoce kvalifikované fyzioterapeuty
 • cílený individuální program
 • výhodné ceny
 • zázemí renomované nemocnice
 • dárkové poukazy na individuální péči

S ČÍM VÁM MŮŽE FYZIOTERAPIE POMOCI

 • odstranit nebo zmírnit pohybové potíže a zdroj příčiny bolesti
 • optimalizovat a urychlit rekonvalescenci s návratem do plnohodnotného života
 • obnovit vitalitu pro zdravý pohyb všech věkových kategorií
 • zkvalitnit pobyt v nemocnici

PRO KOHO JE FYZIOTERAPIE VHODNÁ

 • pro klienty s bolestmi zad a pohybového aparátu
 • pro klienty s ortopedickým a neurologickým onemocněním
 • pro každého, kdo se chce aktivně podílet na udržení svého zdraví a celkové pohody

CO JE FYZIOTERAPIE

 • prevence, diagnostika a terapie poruch funkce pohybového systému
 • je poskytována klientům, jejichž pohyb je ohrožen procesem stárnutí, úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou
 • součástí je kineziologický rozbor (jedná se o soubor diagnostických postupu, které směrují k vytvoření konkrétního individuálního plánu u klienta)

Cena:

BALÍČEK NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH
(5x 30 min. individuální terapie)
1250 Kč
INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE NA LŮŽKOVÉM ODDĚLENÍ
(30 min.)
350 Kč

REHABELITAČNÍ ODDĚLENÍ LŮŽKOVÉ

Kontakt

Fyzioterapie – příjem klientů
tel.: 315 639 167

Lůžkové oddělení
tel.: 315 639 233

Fyzioterapeutická ambulance Premium
tel.: 603 880 470,
e-mail: premium.fyz.mel@mediterra.cz

Kde nás najdete

Lůžková část
Pavilon T – 3.NP

Fyzioterapie
Pavilon P – 1.NP, křídlo B

Fyzioterapeutická ambulance Premium
Pavilon P – 1. NP, křídlo A

 • občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, např.cestovní pas
 • průkaz pojištěnce nebo doklad evropského pojištění
 • doporučení k hospitalizaci od navrhujícího lékaře
 • trvale užívané léky (chronická medikace)
 • pevná obuv, oděv vhodný na cvičení
 • ortopedické pomůcky, pokud používáte
 • v současné době přijímáme pouze klienty pojišťoven 111,201,209

Akreditace MZ ČR

Platnost do: 14. 11. 2015

Dokumenty ke stažení