Kardiologická ambulance

Kardiologická ambulance pracuje v přímé návaznosti na jednotku intenzivní péče. Pro ambulantní i hospitalizované pacienty zajišťuje specializovanou péči u všech typů srdečních onemocnění.

Využívá zejména metody neinvazivní kardiologie:

  • Echokardiografie – komplexní vyšetření srdce a velkých cév ultrazvukem.
  • Holterovské monitorování – nepřetržité 24 hodinové sledování srdeční činnosti a krevniho tlaku počítačem.
  • Ergometrie – Vyšetření srdce „ šlapáním na kole “.
  • Provádí dispensarizaci zvlášť těžce nemocných osob, indikuje pacienty k invazívním vyšetřením a léčbě srdce indikuje nemocné k srdečním operacím na kardiochirurgických pracovištích.

Široce poskytujeme pokročilou farmakologickou léčbu, zejména za použití takových léků, které mají preskripční omezení a nemohou je pacientovi poskytnout praktičtí lékaři. Pracoviště dispenzarizuje nemocné a ohrožené civilizačními chorobami včetně jejich léčby.

Objednání

Pacienti/klienti jsou objednáni na určitý den a hodinu.

Ordinační hodiny

Pondělí 08:00 – 15:30

MUDr. Sochůrková bez sestry
tel.: 315 639 241

sestra:
Zdeňka ŠÁCHOVÁ

Úterý 07:00 – 14:00

sestra
08:00 – 15:30

2. a 4. týden v měsíci MUDr. Hiršalová

1. a 3. týden v měsíci MUDr. Kvíčalová

 

 

Středa 07:00 – 15:30

sestra
08:00 – 15:30

MUDr. Kačer
 
Čtvrtek 07:00 – 14:00

sestra
08:00 – 15:30

MUDr. Sochůrková
 
Pátek ambulance uzavřena

HOLTER EKG i TK denně 7:00 – 8:00

Vedení

MUDr. Zdeňka HRADECKÁ
primář
tel.: 315 639 216

zdenka.hradecka@mediterra.cz

Lékaři

MUDr. Kateřina KVÍČALOVÁ
MUDr. Andrea KUČEROVÁ
MUDr. Rudolf FEUEREISL
MUDr. Jan KAČER
MUDr. Lenka HIRŠALOVÁ

Kontakt

Kardiologická ambulance
tel.: 315 639 241

Kde nás najdete

Pavilon W – 1.NP

Co je potřeba mít s sebou

  • platný průkaz zdravotní pojišťovny
  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
  • příslušnou zdravotní dokumentaci