Lokální etická komise Nemocnice Mělník

Etická komise Mělník byla založena v roce 1990. Postupně podle platné legislativy byla transformována na Lokální etickou komisi Nemocnice Mělník.

Lokální etická komise Nemocnice Mělník (dále jen LEK) je nezávislým orgánem ustaveným zdravotnickým zařízením Nemocnice Mělník na základě platné legislativy České republiky a harmonizace s právními předpisy EU, která dbá na zajišťování a ochranu práv, zachování lidské důstojnosti, osobní cti, pověsti a jména, ochranu soukromého a rodinného života, bezpečnosti a blaha lidí, kteří jsou v tomto zařízení léčeni, účastní se medicínského výzkumu nebo postgraduální výuky. Je jmenována ředitelem zdravotnického zařízení.

LEK se řídí platnou legislativou EU (podle přijaté Úmluvy o lidských právech a biomedicíně) a zákony ČR. Postupuje se podle správné klinické (ICH-GCP) a laboratorní praxe (GLP). Členové jsou nezávislí a rozhodují se podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení.

Termíny jednání LEK jsou vždy 1x za 2 měsíce – leden, březen, květen, červenec, září a listopad.

Kontakty

MUDr. Zdeňka Hradecká - předsedkyně komise

Sekretariát vedení nemocnice

tel.: 315 639 101

sekretariat.mel@mediterra.cz

Seznam členů Etické komise

Ing. Vladimír Hradec     člen komise
MUDr. Jan Leicht     člen komise
Mgr. Hana Lumpeová     člen komise
Mgr. Ivan Václavík     člen komise
MUDr. Petr Vožeh     člen komise
Mgr. Iveta Vejrová     člen komise
Vladislava Tichá     člen komise