Rychlé odkazy:

ZÁKAZ NÁVŠTĚV na oddělení OD 6. 11. DO ODVOLÁNÍ s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

 

Aktivity pracovníků infekčního oddělení

Postgraduální vzdělávání lékařů, pořádání seminářů, publikační činnost v českých i zahraničních časopisech, spoluautorství knih a doporučených postupů, zapojení v mezinárodních klinických hodnoceních bezpečnosti a účinnosti léčby.

Členství ve výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, Oborové komisi ČLK pro infekční lékařství, CKS NAP (Centrální koordinační skupina Národní antibiotické politiky), Akreditační komisi pro infekční lékařství, Komisi pro virové hepatitidy, Lokální etické komisi. Dále členství v národních i mezinárodních lékařských společnostech.

Nadstandardní služby

Podle epidemiologické situace je možná hospitalizace nemocného na samostatném pokoji.

Poskytuje poradenskou službu především v rámci cestovní medicíny, očkování pro jednotlivce i skupiny.

Vybavení

Na oddělení je běžné vybavení standardní lůžkové stanice: EKG, defibrilátor, bed-side monitor, infuzní pumpy, oxymetry, nepředchlazena centrifuga, mrazicí boxy – 200C, apod.

Infekční oddělení

Infekční oddělení Nemocnice Mělník je akreditované pracoviště. Má garantované pracoviště pro diagnostiku a terapii virových hepatitid, registrovanou poradnu pro cestovní medicínu a očkovací centrum. Infekční oddělení zajišťuje vyšetření a léčbu infekčních onemocnění a procesů interakce mezi mikroorganismem a makroorganismem v celém jejich spektru u dětí i dospělých. Pouze v případě nutnosti monitorace pacienta na lůžku jednotky intenzívní péče lékaři oddělení předávají nemocného po dobu nezbytně nutnou na jiné pracoviště ( JIP, ARO, infekční kliniku, transplantační jednotku).

Provoz infekčního oddělení je nepřetržitý 24hodinový pro všechna akutní vyšetření, ošetření a pro příjmy k poskytování lůžkové zdravotní péče. Ošetřuje nemocné z jakéhokoliv regionu.
Pokoje na infekčním oddělení Mělník jsou jedno až maximálně třílůžkové se sociálním zázemím (sprchou a WC) pro nejvýše 2 pokoje. Hospitalizovaní na tomto oddělení mají podle povahy onemocnění vlastní potřeby osobní hygieny, včetně pyžama a přezůvek. Po domluvě s lékařem si nemocní smějí na pokoj donést vše ke zpříjemnění pobytu (televizor, notebook, mobilní telefon, aj.). V době mimo epidemií (např. chřipkové) nejsou návštěvní hodiny na oddělení striktně vymezené. V dopoledních hodinách jsou však návštěvy velmi nevhodné (vzhledem provozu oddělení a zachování intimity nemocných) a po 19. hodině je celá budova z bezpečnostních důvodů uzamčená. Před vstupem na oddělení je třeba se řídit písemnými upozorněními vylepenými na vstupních dveřích nebo se informovat u personálu.

Lékaři infekčního oddělení a ambulancí jsou trvale zařazeni do kontinuálního vzdělávání v oboru a jsou pravidelně proškolováni. Vstřícný lidský přístup celého kolektivu oddělení i ambulancí se snahou zapojit klienta aktivně do léčby, respektive do upevňování jeho zdraví, je jen velmi stručnou charakteristikou infekce Mělník.

Infekční oddělení provozuje Antibiotické středisko Mělník, na které se obracejí zdravotníci všech oborů z regiónu. Je členem TKI Nemocnice Mělník.

 

Lékaři

MUDr. Irena VILÍMKOVÁ
MUDr. Helena CHARBULÁKOVÁ
MUDr. Aneta ZVOLÁNKOVÁ

MUDr. Jana ADAMČÍKOVÁ

Sestry

Lucie TICHÁ
vedoucí sestra
tel.: 315 639 255

Kontakt

Infekční oddělení – tel.: 315 639 255

Kde nás najdete

Pavilon W – 4.NP

Co je potřeba mít s sebou

 • občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, např. Cestovní pas
 • průkaz pojištěnce nebo doklad evropského pojištění
 • pouze malou částku peněz, nezbytně nutnou
 • hodinky
 • brýle
 • léky, které pravidelně užíváte (budou bezpečně uloženy na sesterně)
 • pyžamo i náhradní, župan,domácí obuv, ponožky a spodní prádlo
 • kapesníky
 • základní hygienické potřeby ručník,zubní kartáček, zubní pastu, mýdlo, toal. papír, popř. prostředky intimní hygieny, krém na obličej a ruce, holení, žínku
 • časopis,knihu
 • pokud máte tak doporučení k hospitalizaci, předoperační vyšetření a laboratorní výsledky, výpis zdravotní dokumentace

Statistika

Počet lůžek: 20
Počet hospitalizovaných za rok: přibližně 900
Počet vyšetření za rok: přibližně 6000

Akreditace MZ ČR

Platnost do: 28. 5. 2026

Dokumenty ke stažení