Krevní banka

Krevní banka ve své imunohematologické laboratoři vyšetřuje krevní skupiny pacientů i novorozenců a screening protilátek u těhotných žen.

Zajišťuje předtransfuzní vyšetření pacientů a výdej transfuzních přípravků ke klinickému použití pro jednotlivá oddělení nemocnice.

Provoz Krevní banky je nepřetržitý.

Vedení

MUDr. Eva Sklenářová           
Vedoucí krevní banky
 

Pavilon P – 2. patro

Ing. Ludmila Landová, PhD.   
Bioanalytik
tel.: 315 639 165                    

 

Jana BERÁNKOVÁ                
vedoucí zdravotní laborant
tel.: 315 639 165

Pavilon P – 2. patro