Správa nemocnice

Martina HORČICOVÁ - Epidemiologická sestra

Eva MATOUŠKOVÁ - Asistentka

tel.: 315 639 101
sekretariat@mediterra.cz

Juraj VRAŇÁK - Facility manager

tel.: 315 639 140
juraj.vranak@mediterra.cz

Štěpánka KOUTOVÁ - Hlavní účetní

Jiřina KOBROVÁ HOLANOVÁ - Finanční účetní

Lucie KARLÍKOVÁ - Finanční účetní

Milena ŠVEJCAROVÁ - Finanční účetní

Michaela HUMPOLCOVÁ - Mzdová účetní

Zdeňka LOUŽECKÁ - HR manažerka

Petra ČERMÁKOVÁ - Personalistka

Libuše DANIELOVÁ, Dis. - Vedoucí obchodního oddělení

Štěpánka KUBÍNOVÁ - Recepce

tel: 315 639 111, 112
recepce@mediterra.cz

Jana BALONOVÁ - Marketingový a PR specialista

Karolína TREMEL HUMLOVÁ - Objektový manažer

Jiří ŠVEJCAR - Vedoucí IT

tel.: 315 639 176
jiri.svejcar@mediterra.cz

Tomáš HAJNER - Technik IT

tel.: 315 639 146
tomas.hajner@mediterra.cz

Lukáš TICHÝ - Oddělení zdravotnické techniky

tel.: 603 880 458
lukas.tichy@mediterra.cz

Marcela KRUŽBERSKÁ - Oddělení zdravotních pojišťoven