Modernizace, posílení odolnosti a rozvoj infektologického pracoviště Mělník, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016687

je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii
COVID-19

Cílem předloženého projektu je nově koncipovat poskytování péče pacientům
infektologického pracoviště s urychlením diagnostických pochodů pomocí
implementace nových a plně funkčních diagnostických technologií.
Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.