Interní oddělní

Návštěvy možné pouze s řádně nasazeným respirátorem, nebo ústenkou. 

Interní oddělení disponuje celkem s 41 lůžky a najdete jej v budově W v 1.patře. Pacienti jsou umístěni ve dvou nebo třílůžkových pokojích plně vybavených sociálním zařízením. Pro hendikepované pacienty je k dispozici zvláštní koupelna. K dalšímu standardnímu vybavení patří, jídelna, místnost pro přijímání návštěv či sledování televize, zajištěna je dostupnost telefonního spojení a úplná telekomunikace všech lůžek s personálem, rehabilitace dle potřeby, všechny pokoje jsou napojeny na centrální rozvod kyslíku. K dispozici je nepřetržitá služba, kde o Vás bude pečovat tým kvalifikovaných lékařů, všeobecných sester a ostatního personálu. Naše interní oddělení má akreditaci II stupně.

MOJIP

ZÁKAZ NÁVŠTĚV na oddělení MOJIP OD 6. 11. DO ODVOLÁNÍ s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

Multioborová jednotka intenzívní péče interních oborů zajišťuje nepřetržitou 24hodinovou péči o kriticky nemocné osoby ve všech specializacích interního lékařství ( interna, neurologie, infekce ) a to za nepřetržité přítomnosti vysoce kvalifikovaných lékařů a všeobecných sester. Je umístěna v pavilonu W , v přízemí. V těchto nově zrekonstruovaných prostorách sídlí od poloviny roku 2011. Disponuje třemi dvoulůžkovými a dvěma jednolůžkovými pokoji.

Součástí je takzvaný velín, což je místnost, kde je umístěn centrální monitor, kterým se sleduje srdeční činnost, TK a saturace kyslíku v krvi u všech pacientů současně, kamerový systém, který umožňuje sledovat jednotlivé pacienty vizuelně a moderní dorozumívací zařízení. Je nově vybavena kompletní moderní technikou, včetně RTG, plicním ventilátorem, kardiostimulátory, které mohou dočasně zajistit srdeční činnost, ultrazvukovým přístrojem, který odhalí možné nežádoucí změny na srdci, defibrilátory, infúzními pumpami, pumpami pro enterální výživu, lineárními dávkovači a ostatní technikou potřebnou k péči o tyto pacienty.

Toto oddělení pracuje v přímé návaznosti na nepřetržitý provoz CT, ultrazvukového a RTG pracoviště, s dostupností pracoviště hemodialýzy a plným zázemím laboratorním. V areálu je i okamžitá dostupnost ARO s potřebnými metodami a chirurgické oddělení.

MOJIP má samostatně vyčleněné místo pro příjezd vozidel záchranné služby.

Pro všechny pacienty je v případě potřeby zajištěna i okamžitá návaznost na pracoviště universitního typu.

 

Spolupráce

Naše Interní oddělení má přímou návaznost na specializovaná pracoviště. Zejména spolupracujeme v péči o kardiaky s Nemocnicí na Homolce, Institutem klinické a experimentální medicíny v Praze a Kardiologií Na Bulovce s.r.o.
V léčbě onemocnění trávicího traktu máme úzkou spolupráci především s Fakultní nemocnicí v Praze Motole, pro postižení ledvin a krve je k dispozici I.interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí a s Ústav hematologie a krevní transfuze tamtéž.
V plicní problematice je k dispozici zejména specializovaná léčebna v Janově a Martinově údolí.
Pro seniory, zejména s mnohočetným geriatrickým postižením je k dispozici spolupráce s několika léčebnami dlouhodobé péče a naším vlastním ošetřovatelským oddělením, které je integrální součástí nemocnice a sídlí v areálu v Mělníce Podolí.
Ve specializovaných činnostech je třeba připomenout Endokrinologický ústav v Praze a Revmatologický ústav.

V různých odbornostech jsme v poslední době spolupracovali a sdíleli nemocné s dalším 18 předními pracovišti v ČR.

V oblasti vědecké lékařské práce se aktivně účastníme výzkumných studií.
Zařazení našeho interního oddělení do těchto studií je uznáním kvality naší práce, výraznou poctou a mimořádným přínosem pro naše pacienty.

Nadstandardní služby

Všichni pacienti mají možnost využití nadstandardních pokojů, které jsou umístěny ve druhém patře téže budovy. Jsou vybaveny kvalitním nábytkem, ledničkou, televizí, možností připojení k internetu, sedací soupravou a samostatným sociálním zázemím.

Centrální příjem interních oborů

Zajišťuje nepřetržitý provoz pro pacienty s interní, neurologickou a infekční problematikou. Provoz zde zajišťují lékaři z jednotlivých oborů a všeobecné sestry. Slouží především pacientům doporučeným k hospitalizaci a urgentně příchozím, zejména cestou záchranné služby. Bezprostředně organizuje veškerá potřebná vyšetření a léčbu včetně přijetí pacientů na nemocniční lůžko příslušných oddělení. Tato ambulance nesupluje praktické lékaře ani pohotovost.

Lékaři

MUDr. Alžběta Kaprová
MUDr. Andrej Pašvykin
MUDr. Jana Buchtová
MUDr. Magdalena Hradecká

MOJIP

MUDr. Mariana VOTRUBOVÁ

Kontakt

Interní oddělení – tel.: 315 639 230

MOJIP – tel.: 315 639 239

Centrální příjem interních oborů
tel.: 315 639 218

Kde nás najdete

Pavilon W – 1. NP – MOJIP, Centrální příjem interních oborů

Pavilon W – 2. NP – interní oddělení

Co je potřeba mít s sebou

 • občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, např. Cestovní pas
 • průkaz pojištěnce nebo doklad evropského pojištění
 • pouze malou částku peněz, nezbytně nutnou
 • hodinky
 • brýle
 • léky, které pravidelně užíváte (budou bezpečně uloženy na sesterně)
 • pyžamo i náhradní, župan,domácí obuv, ponožky a spodní prádlo
 • kapesníky
 • základní hygienické potřeby ručník,zubní kartáček, zubní pastu, mýdlo, toal. papír, popř. prostředky intimní hygieny, krém na obličej a ruce, holení, žínku
 • časopis,knihu
 • pokud máte tak doporučení k hospitalizaci, předoperační vyšetření a laboratorní výsledky, výpis zdravotní dokumentace

Akreditace MZ ČR

Platnost do: 14. 3. 2031

Dokumenty ke stažení