Naše pracoviště se skládá z centrálního retgenu a dvou detašovaných pracovišť.

 

I. centrální rentgen s recepcí RDG odd. se nachází v suterénu polikliniky. Jsou zde čtyři oddělená pracoviště:

 

  • skiagrafie vybavená moderním přístrojem RADREX – i mixed firmy TOSHIBA spřímou digitalizací. Je určen pro klasickou skiagrafii vstoje, vleže i vleže na lůžku. Denně vyšetříme 70-100 klientů.
  • CT pracoviště je od roku 2010 osazeno vysoce výkonným přístrojem AQUILION 64 firmy TOSHIBA se dvěma pracovními konzolemi, smožností 3D rekonstrukce obrazu. Denně provedeme vprůměru 20 vyšetření.
  • SONO 1 – vyšetřovna (ultrazvuk) je vybavena přístrojem TOSHIBA SSA 790A APLIO XB, který umožňuje vyšetření parenchymových orgánů dutiny břišní, měkkých tkání a duplexní vyšetření cév. Denně vyšetříme cca 40-50 klientů.
  • SONO 2 – vyšetřovna (ultrazvuk) je vybavena přístrojem Toshiba Aplio 300, model TUS- A 300.Tímto přístrojem se provádí také vyšetření jako na pracovišti SONO 1.

II. RTG pracoviště v budově Chirurgie (A)

  • Je vybavené digitální skiagrafickou jednotkou SEDECAL CANON pro přímou digitalizaci, se dvěma mobilními vyšetřovacími stoly. Toto pracoviště snepřetržitým provozem je převážně užíváno pro akutní chirurgii.
  • K vybavení tohoto detašovaného pracoviště náleží dva pojízdné skiagrafické přístroje značky MOVIX SP-HF-0,4 pro snímkování klientů na odděleních ARO a JIP a skiagraficko-skiaskopický přístroj – C rameno – EXOSCOP 8000 firmy ZIEHEM určený pro operační sály.

Nabízené služby

  • Konzultace snímků v kterékoli nemocnici připojené k síti PACS. Pomocí této sítě můžeme zasílat i přijímat RTG snímky i CT vyšetření (ale i vyšetření zhotovení např. magnetickou rezonancí na jiném pracovišti).
  • Zasílání nálezů do sítě MedicalNet, pokud je v ní žádající lékař zaregistrován.
  • 3D rekonstrukce CT vyšetření, zobrazení virtuální reality před chirurgickými zákroky.
  • Invazivní radiologické výkony pod CT kontrolou – biopsie, drenáže, punkce, kořenové obstřiky.

Vedení

Lékaři

MUDr. Jana MATYÁŠKOVÁ
MUDr. Pavel SKŘIPSKÝ
MUDr. Ivana MIKUŠOVÁ
MUDr. Jana MENTLÍKOVÁ

RDG asistenti

Lenka FAISTOVÁ
vedoucí RDG asistent
tel.: 315 639 262

Jindřich MALŠÍNSKÝ
zástupce vedoucího RDG asistenta
tel.: 315 639 262

Pavel DATEL
RDG asistent
Jitka HORVÁTHOVÁ
RDG asistent
Irenka KOUKALOVÁ
RDG asistent
Lenka KUTHANOVÁ, Dis.
RDG asistent
Monika PELCOVÁRDG asistent
Simona STANISLAVOVÁ
RDG asistent
Viera ŠVARCOVÁ
RDG asistent
Jindra VĚTROVSKÁ
RDG asistent
Markéta BOROVIČOVÁ
administrativní pracovnice
Iveta ZEITHAMMEROVÁ
administrativní pracovnice

Ordinační hodiny

7:15 – 15:00

Kontakt

Příjem klientů
tel.: 315 639 265

CT pracoviště
tel.: 315 639 275

SONO I.
tel.: 315 639 273

SONO II.
tel.: 315 639 156

Kde nás najdete

CT, ultrazvuk, SONO I., SONO II.
Pavilon P – 1.PP, křídlo B

Zubní RDG
Pavilon P – 2.NP, křídlo B

Chirurgie, ortopedie
Pavilon A – 1.NP – RDG odd. 

Statistika

Sonografie: cca 15 000, výrazný nárůst dopplerů. Dětské kyčle a prsa.
CT: cca 6 500 vyšetření
CT angiografie: cca 300 vyšetření
Skiaskopie: cca 420 vyšetření
Skiagrafie: cca 4 0000 vyšetření
Zubní: panoramatické a telerentgeny: cca 2 300 vyšetření

Celkový počet výkonů na RDG oddělení je cca 68 000.

Rozhodnutí o akreditaci MZ ČR

Platnost do: 25.9.2024

Platnost do: 10.3.2026

Dokumenty ke stažení