Služba je určena pro klienty:

 • kteří potřebují odbornou péči a přitom nejsou hospitalizovaní
 • jejichž stav neumožňuje docházet do ambulance lékaře
 • kteří jsou částečně, či plně imobilní, kteří potřebují ošetření defektů a dekubitů, nebo ošetření rehabilitační, tedy nácvik pohybových dovedností.

 

Úkony které je schopna Domácí péče zabezpečit:

 • aplikace injekcí, infuzí, odběry krve, měření krevního tlaku
 • příprava a podání léčiv (tablety, kapky, masti, injekce, inzulin, transdermální náplasti)
 • ošetření a převazy pooperačních ran, proleženin, bércových vředů
 • péči o klienty se stomií
 • podávání parenterální a enterální výživy
 • péče o permanentní močové katétry, kolostomie, jednorázové cévkování, klysmata
 • ošetřovatelská a kondiční rehabilitace, cvičení na lůžku, procvičení velkých kloubů, nácvik chůze s holí, berlemi, či chodítkem, dechová cvičení
 • prevence dekubitů a opruzenin, pravidelné polohování a podkládání
 • kontrola příjmu stravy a tekutin
 • pravidelná kontrola fyziologických funkcí a celkového zdravotního stavu
 • fyzická a zejména psychická aktivace
 • celkové poradenství, psychická podpora, spolupráce s rodinou, začlenění rodiny do péče klienta
 • péče o pacienty v terminálním stavu

Máte dotaz?

730 180 432