Služba je určena pro klienty:

 • kteří potřebují odbornou péči a přitom nejsou hospitalizovaní
 • jejichž stav neumožňuje docházet do ambulance lékaře
 • kteří jsou částečně, či plně imobilní, kteří potřebují ošetření defektů a dekubitů, nebo ošetření rehabilitační, tedy nácvik pohybových dovedností.
 • nejen z oblasti Mělník a Neratovice, ale také Brandýs nad Labem a Praha východ.

 

Úkony které je schopna Domácí péče zabezpečit:

 • aplikace injekcí, infuzí, odběry krve, měření krevního tlaku
 • příprava a podání léčiv (tablety, kapky, masti, injekce, inzulin, transdermální náplasti)
 • ošetření a převazy pooperačních ran, proleženin, bércových vředů
 • péči o klienty se stomií
 • podávání parenterální a enterální výživy
 • péče o permanentní močové katétry, kolostomie, jednorázové cévkování, klysmata
 • ošetřovatelská a kondiční rehabilitace, cvičení na lůžku, procvičení velkých kloubů, nácvik chůze s holí, berlemi, či chodítkem, dechová cvičení
 • prevence dekubitů a opruzenin, pravidelné polohování a podkládání
 • kontrola příjmu stravy a tekutin
 • pravidelná kontrola fyziologických funkcí a celkového zdravotního stavu
 • fyzická a zejména psychická aktivace
 • celkové poradenství, psychická podpora, spolupráce s rodinou, začlenění rodiny do péče klienta
 • péče o pacienty v terminálním stavu

 

Vážení klienti,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o nově

poskytované službě v rámci Domácí péče Nemocnice Mělník, kterou je nutriční terapie.

Řada diagnóz, či jejich léčba, je spojena s projevy, které zhoršují stav výživy. Může se jednat o nechutenství, průjem, zvýšené nároky organismu na příjem energie či základních živin aj. Důsledkem je pokles tělesné hmotnosti, svaloviny a celková slabost.

Sestřičky Domácí péče pacientům pravidelně provádí analýzu nutričního stavu. V případě, že je u pacienta odhalen stav nedostatečné výživy, malnutrice, obrátí se na naši nutriční terapeutku, která pacientům zajistí nutriční péči vedoucí ke zlepšení stavu výživy.

Dobrý stav výživy je totiž podmínkou pro zajištění efektivní léčby primárního onemocnění.

Pokud byste nutriční péči ocenili v rámci zlepšení stravovacích návyků celé rodiny, neváhejte se obrátit na naši nutriční poradnu (https://www.nemocnice-melnik.cz/ambulancni/nutricni-ambulance/).

 

Máte dotaz?

730 180 432