3. listopadu 2009 byl v naší nemocnici otevřen jubilejní 30 Babybox v ČR.

Baby box je vytápěná schránka o rozměrech: šířka 100 cm, hloubka 50 cm a výška 60cm, která je napojena na stálou službu v nemocnici. Pokud někdo vloží dítě do baby boxu, na neonatologickém oddělení se rozezní signalizace u službu konajícího personálu. Zároveň odchází signál i do mobilů dalších zdravotníků, kteří obdrží sms zprávu. Personál neontologického oddělení se o dítě okamžitě postará.

Ten, kdo dítě do boxu vloží, zůstává v anonymitě. Pokud se matka k dítěti již nepřihlásí, je nabídnuto k adopci.

Babybox mohou využít matky z regionu, které z nějakých vážných důvodů musejí své dítě odložit a tím vyřešit svou vážnou životní situaci.
Návod na použití babyboxu:

  • stiskněte červené tlačítko
  • otočte klikou dvířek babyboxu směrem dolů
  • vložte dítě dovnitř
  • zavřete dvířka babyboxu

Baby box se nachází vlevo od hlavního vchodu budovy P (poliklinika), u pediatrických ordinací.

Kde nás najdete