Kvalita

RADA PRO KVALITU – Total Quality Management (TQM)

Vedení Mělnické zdravotní a.s. (Executive Committee) určilo týmový výkonný orgán – tým TQM (total quality management) pro zavádění, udržování a trvalé zdokonalování programu kontinuálního zvyšování kvality a bezpečí. Jeho vedením je pověřen manažer kvality – Bc. Linda Zítová, dis., email: linda.zitova@mediterra.cz.