Povolení návštěv

na oddělení dlouhodobé lůžkové péče

 

 Návštěvy pacientů jsou možné každý den v čase od 14:00 – 16:00 hodin.

Podmínkou pro umožnění návštěvy, je prokázání se:

 • negativním testemPCR na přítomnost viru SARS-CoV – 2  ne starší než 7 dní
 • nebo negativním antigenním testem na přítomnost viru SARS-CoV –ne starší 72 hodin
 • nebo  certifikátem o ukončeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od uplynutí ukončeného očkování uběhlo nejméně 14 dní
 • nebo dokladem o prodělání onemocnění COVID-19 v době ne starší 180 dnů před dnem návštěvy.
 • nebo negativním výsledkem samotestu určeným pro laickou veřejnost. Ten návštěva provede buď na místě svým testem, nebo se prokáže potvrzením o testování ze zaměstnání či školy ne starším 72 hod.

Režimová opatření:

 • Na recepci dojde k písemné evidenci návštěvy včetně kontroly dokladu viz. výše. (ve víkendovém režimu dojde k zapsání do knihy návštěv a následném prokázání personálu viz výše)
 • Doba návštěvy je omezena maximálně na 20 minut.
 • K pacientovi mohou nejvýše 2 osoby nevykazující symptomy onemocnění covid-19 a to tak, aby na vícelůžkových pokojích nedocházelo ke kumulaci počtu osob.
 • Návštěva musí mít po celou dobu návštěvy správně nasazenou ochrannou pomůcku chránícími dýchací cesty bez výdechového ventilu třídy FFP2, FFP3, KN 95.
 • Před vstupem na oddělení návštěva provede řádnou dezinfekci rukou.
 • Oddělení zůstávají i nadále uzamčená.
 • U osob v režimu karantény nebo izolace nejsou návštěvy umožněny.
 • Bez omezení jsou povoleny návštěvy u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění a u pacientů s omezenou svéprávností.

Informace o pacientech i nadále podává ošetřující lékař na základě předchozího telefonického objednání.

Na Oddělení dlouhodobé lůžkové péče NM je zrušena možnost plateb v hotovosti. Pro platební instrukce je třeba kontaktovat recepci Podolí, která sdělí všechny potřebné údaje (číslo účtu, v.s).