Vítáme Vás

na webových stránkách společnosti Mělnická zdravotní, a.s., provozovatele nestátního zdravotnického zařízení Nemocnice Mělník, člena mezinárodní skupiny VAMED MEDITERRA.

Nemocnice Mělník je spádovou nemocnicí Středočeského kraje pro region čítající cca 120tis. obyvatel. Nemocnice poskytuje akutní 24 – hodinovou péči v oborech: chirurgie, traumatologie, ortopedie, interna, gynekologie a porodnictví, neonatologie, neurologie, infekce, ARO, ORL a rehabilitace. K nemocnici patří rovněž areál v Podolí, kde sídlí oddělení dlouhodobé lůžkové péče.
Nadregionální péči, kterou Nemocnice Mělník poskytuje je neonatologická JIP a infekční oddělení, které je záložním oddělením pro Středočeský kraj.

Vize

 • Chceme být vyhledávaným a respektovaným zdravotnickým zařízením v regionu.
 • Chceme být partnerem pro léčebnou a preventivní péči.
 • Chceme být součástí života a dění na Mělníku.
 • Kompletně zmodernizujeme nemocnici včetně zdravotnických technologií.

Základním cílem společnosti je:

 • vysoká kvalita zdravotnických služeb regionálně i nadregionálně,
 • spokojenost klientů,
 • udržení a zvyšování odborné úrovně poskytované péče podle poznatků současného zdravotnictví a ošetřovatelské péče,
 • pozitivní ekonomické výsledky, erudovaní a motivovaní zaměstnanci.

Nezdravotnické činnosti:

 • hospodářsko-technická a ekonomická činnost v souvislosti s provozováním zdravotnických činností, pokud jejich kapacita dočasně není využívána pro plnění vlastních úkolů, včetně nájmu nadbytečných nebytových prostor a ordinací.

Zdravotnické činnosti:

 • Poskytování zdravotní péče poradenské, ošetřovatelské, diagnostické, preventivní, rehabilitační, léčebné a lékárenské formou ambulantní i ústavní, v rozsahu daném rozhodnutím o registraci nestátního zdravotnického zařízení vydaným Krajským úřadem Středočeského kraje,
 • poskytování zdravotní péče na základě smluv se zdravotními pojišťovnami. Výkony, které těmito pojišťovnami hrazeny nejsou a jsou tzv. „nadstandardní“, jsou uvedeny v ceníku,
 • výchova a vzdělávání studentů lékařských fakult včetně postgraduálního vzdělávání na základě akreditace Ministerstva zdravotnictví a na základě dohod, podíl na výuce žáků zdravotnických škol,
 • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti zdravotnických činností.

Nemocnice Mělník v číslech:

ošetřovatelských dnů

ambulantních ošetření

hospitalizací v nemocnici

operací

narozených dětí

lůžek

zaměstnanců

111      Všeobecná zdravotní pojišťovna
201      Vojenská zdravotní pojišťovna
205      Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207      Oborová zdravotní pojišťovna
209      Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211      Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
213      Revírní bratrská pokladna