prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc. MBA

  • Nemocnice Mělník
  • 6.2.2023

Mělnická nemocnice má novou posilu. Je jí profesor Tomáš Seeman, který vede novou ambulanci

Onemocnění ledvin nebo vysoký krevní tlak u dětí. Často spolu související témata. Pro dětské pacienty trpící těmito problémy se od 10. ledna otevřela nová Nefrologická a hypertenziologická ambulance pod vedením profesora Tomáše Seemana, který se rozhodl připojit k mělnické nemocnici a uplatnit zde své zkušenosti ze zámoří a Německa. Jaké jsou jeho cíle a s jakým typem onemocnění se u svých dětských pacientů setkává?

 

Jak jste se dostal k medicíně?

V rodině máme tradici medicíny již tři generace, neboť můj dědeček byl lékař, univerzitní profesor a zakladatel československé foniatrie, moje matka byla také lékařka a profesorka v oboru lékařské genetiky a můj bratr je „pro změnu“ lékař a profesor v oboru dětské neurologie.

Navíc v době, kdy jsem se na gymnáziu rozhodoval, na kterou vysokou školu jít, vládl v tehdejším Československu tuhý husákovsko-brežněvský socialismus, kdy jen málokterá vysoká škola nebyla tímto totalitním režimem negativně ovlivněna. Mezi tyto nemnohé vysoké školy patřily lékařské fakulty.

 

Kdo byl Váš vzor?

Za své vzory považuji tři dětské nefrology, se kterými jsem se na začátku své profesní dráhy setkal. Zaprvé to byl Prof. Jan Janda, který mě již během studií zlákal k práci na dětské klinice v Praze – Motole, hlavně za svůj vřelý přístup k nám studentům medicíny a mladým lékařům. Jeho osobní kontakty u zahraničních kolegů mi umožnily první stáže na zahraničních dětských klinikách, které pro mě byly velmi přínosné.

Za druhý vzor považuji doktora Rambouska, tehdy vedoucího oddělení dětské nefrologie v Motole, později primáře dětského oddělení v blízkých Litoměřicích. Primář Rambousek mi byl vzorem zejména svým velice milým a vstřícným přístupem k nemocným dětem i jejich rodičům, pro které byl schopen udělat „první, poslední“. Ne nadarmo ho sestry na jeho oddělení nazývaly andělem.

Třetím vzorem mi byl Prof. Karl Schaerer z dětské kliniky v německém Heidelbergu, u kterého jsem strávil krátce po promoci téměř dva roky a který mi ukázal, jak dělat dětskou nefrologii a klinický výzkum na mezinárodní úrovni. Z práce u něho čerpám motivaci k lékařské i výzkumné činnosti dodnes.

 

Proč jste si vybral právě pediatrii?

Hlavním důvodem bylo asi to, že jsem medicínu studoval na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, která se tehdy jmenovala Fakulta dětského lékařství. Znamenalo to, že stáže probíhaly v naprosté většině na dětských odděleních a počítalo se s tím, že všichni absolventi budou po promoci pracovat jako pediatři. Dodnes platí, že nejlepší výuka pediatrie v Česku probíhá na 2.lékařské fakultě, neboť výuka dětského lékařství je nejdelší a probíhá v největší dětské nemocnici v pražském Motole.

Dalším důvodem bylo i to, že se mi během studia na lékařské fakultě líbil přístup profesora pediatrie Jandy k nám medikům, když nás motivoval k logickém myšlení, diskusím a zahraničním stážím tak, abychom poznali, že svět medicíny nekončí na hranicích naší republiky.

 

Proč jste se Vy rozhodl pro tyto specializace?

Rozhodlo o tom zejména to, že moji učitelé pediatrie byli dětští nefrologové – prof. Janda v pražském Motole a prof. Schärer v německém Heidelbergu, kde jsem po promoci téměř dva roky pracoval.

 

Pro koho je určená Vaše odborná ambulance pro děti a dorost v nemocnici Mělník?

Nová dětská ambulance je určená pro děti s nejrůznějšími chronickými onemocněními ledvin a vývodných močových cest – např. infekce močových cest vč. zánětů ledvin, krev v moči, bílkovina v moči nebo vrozené vývojové vady ledvin. Naše dětská hypertenziologická ambulance je určená dětským pacientům s vysokým krevním tlakem (hypertenzí), který postihuje 1-2 % všech dětí.

 

Nefrologie a hypertenziologie. Jak tyto obory spolu souvisí? 

V dětském věku jsou na jedné straně nejčastější příčinou vysokého krevního tlaku (hypertenze) onemocnění ledvin, a proto se všichni dětští nefrologové více či méně hypertenzí zabývají. Na druhé straně vysoký krevní tlak poškozuje nejen srdce, ale i ledviny a přispívá tak ke zhoršeným ledvinným funkcím dětí s hypertenzí.

Problematikou hypertenze u dětí se zabývám již přes 25 let, a to nejen u dětí s onemocněním ledvin, ale i u dětí s primární hypertenzí bez onemocnění ledvin, kterých v posledních desetiletích přibývá.

 

Jaká onemocnění patří k nejčastějším, která se v těchto ambulancích léčí?

Mezi nejčastější onemocnění ledvin a močových cest patří infekce močových cest (prodělá ji alespoň 1x v dětském věku 5-10 % dětí, více dívek), pomočování, krev v moči (1 % dětské populace) a vysoký krevní tlak (1-2 % dětí).

 

Jsou nějaké příznaky, na které by si rodiče měli dát pozor?

Příznaky těch nejčastějších onemocnění ledvin jsou horečky, kalná nebo zapáchající moč, pálení/bolesti při močení, červená moč (viditelná krev), otoky zejména kolem víček nebo kotníků.

 

Proč jste se rozhodl spolupracovat s nemocnicí Mělník?

Po 30 letech práce ve velkých fakultních nemocnicích a po návratu z 3leté práce na univerzitní dětské klinice v Mnichově jsem se rozhodl přijmout novou výzvu pracovat v menší nemocnici a vybudovat v ní s pomocí svých získaných zkušeností ve velkých fakultních nemocnicích vynikající odbornou ambulanci pro děti s onemocněními ledvin a vysokým krevním tlakem. K tomuto rozhodnutí mi dopomohlo i velmi vstřícné, milé, a přitom vrcholně profesionální chování vedení mělnické nemocnice.