Radiodiagnostické oddělení

 • vamed
 • 20.7.2018

Naše pracoviště se skládá z centrálního retgenu a dvou detašovaných pracovišť.

 

I. centrální rentgen s recepcí RDG odd. se nachází v suterénu polikliniky. Jsou zde čtyři oddělená pracoviště:

 

 • skiagrafie vybavená moderním přístrojem RADREX – i mixed firmy TOSHIBA spřímou digitalizací. Je určen pro klasickou skiagrafii vstoje, vleže i vleže na lůžku. Denně vyšetříme 70-100 klientů.
 • CT pracoviště je od roku 2010 osazeno vysoce výkonným přístrojem AQUILION 64 firmy TOSHIBA se dvěma pracovními konzolemi, smožností 3D rekonstrukce obrazu. Denně provedeme vprůměru 20 vyšetření.
 • SONO 1 – vyšetřovna (ultrazvuk) je vybavena přístrojem TOSHIBA SSA 790A APLIO XB, který umožňuje vyšetření parenchymových orgánů dutiny břišní, měkkých tkání a duplexní vyšetření cév. Denně vyšetříme cca 40-50 klientů.
 • SONO 2 – vyšetřovna (ultrazvuk) je vybavena přístrojem Toshiba Aplio 300, model TUS- A 300.Tímto přístrojem se provádí také vyšetření jako na pracovišti SONO 1.

II. RTG pracoviště v budově Chirurgie (A)

 • Je vybavené digitální skiagrafickou jednotkou SEDECAL CANON pro přímou digitalizaci, se dvěma mobilními vyšetřovacími stoly. Toto pracoviště snepřetržitým provozem je převážně užíváno pro akutní chirurgii.
 • K vybavení tohoto detašovaného pracoviště náleží dva pojízdné skiagrafické přístroje značky MOVIX SP-HF-0,4 pro snímkování klientů na odděleních ARO a JIP a skiagraficko-skiaskopický přístroj – C rameno – EXOSCOP 8000 firmy ZIEHEM určený pro operační sály.

Nabízené služby

 • Konzultace snímků v kterékoli nemocnici připojené k síti PACS. Pomocí této sítě můžeme zasílat i přijímat RTG snímky i CT vyšetření (ale i vyšetření zhotovení např. magnetickou rezonancí na jiném pracovišti).
 • Zasílání nálezů do sítě MedicalNet, pokud je v ní žádající lékař zaregistrován.
 • 3D rekonstrukce CT vyšetření, zobrazení virtuální reality před chirurgickými zákroky.
 • Invazivní radiologické výkony pod CT kontrolou – biopsie, drenáže, punkce, kořenové obstřiky.

Vedení

Lékaři

MUDr. Jana MATYÁŠKOVÁ
MUDr. Pavel SKŘIPSKÝ
MUDr. Ivana MIKUŠOVÁ
MUDr. Jana MENTLÍKOVÁ

RDG asistenti

Lenka FAISTOVÁ
vedoucí RDG asistent
tel.: 315 639 262

Jindřich MALŠÍNSKÝ
zástupce vedoucího RDG asistenta
tel.: 315 639 262

Pavel DATEL
RDG asistent
Jitka HORVÁTHOVÁ
RDG asistent
Irenka KOUKALOVÁ
RDG asistent
Lenka KUTHANOVÁ, Dis.
RDG asistent
Monika PELCOVÁRDG asistent
Simona STANISLAVOVÁ
RDG asistent
Viera ŠVARCOVÁ
RDG asistent
Jindra VĚTROVSKÁ
RDG asistent
Markéta BOROVIČOVÁ
administrativní pracovnice
Iveta ZEITHAMMEROVÁ
administrativní pracovnice

Ordinační hodiny

7:15 – 15:00

Kontakt

Příjem klientů
tel.: 315 639 265

CT pracoviště
tel.: 315 639 275

SONO I.
tel.: 315 639 273

SONO II.
tel.: 315 639 156

Kde nás najdete

CT, ultrazvuk, SONO I., SONO II.
Pavilon P – 1.PP, křídlo B

Zubní RDG
Pavilon P – 2.NP, křídlo B

Chirurgie, ortopedie
Pavilon A – 1.NP – RDG odd. 

Statistika

Sonografie: cca 15 000, výrazný nárůst dopplerů. Dětské kyčle a prsa.
CT: cca 6 500 vyšetření
CT angiografie: cca 300 vyšetření
Skiaskopie: cca 420 vyšetření
Skiagrafie: cca 4 0000 vyšetření
Zubní: panoramatické a telerentgeny: cca 2 300 vyšetření

Celkový počet výkonů na RDG oddělení je cca 68 000.

Rozhodnutí o akreditaci MZ ČR

Platnost do: 25.9.2024

Platnost do: 10.3.2026

Dokumenty ke stažení

Krevní banka

 • vamed
 • 8.10.2017

Krevní banka

Krevní banka ve své imunohematologické laboratoři vyšetřuje krevní skupiny pacientů i novorozenců a screening protilátek u těhotných žen.

Zajišťuje předtransfuzní vyšetření pacientů a výdej transfuzních přípravků ke klinickému použití pro jednotlivá oddělení nemocnice.

Provoz Krevní banky je nepřetržitý.

Vedení

MUDr. Eva Sklenářová           
Vedoucí krevní banky
 

Pavilon P – 2. patro

Ing. Ludmila Landová, PhD.   
Bioanalytik
tel.: 315 639 165                    

 

Jana BERÁNKOVÁ                
vedoucí zdravotní laborant
tel.: 315 639 165

Pavilon P – 2. patro

Rehabilitační oddělení

 • vamed
 • 8.10.2017

Rychlé odkazy:

Rehabilitační oddělení

Rehabilitační oddělení lůžkové

Činnost oddělení

1. ledna 2013 bylo otevřeno lůžkové rehabilitační oddělení. Má kapacitu 20 standardních lůžek, z toho tři jednolůžkové nadstandardní pokoje.

Na lůžkové rehabilitační oddělení přijímáme pacienty vyžadující intenzivní a specializovanou rehabilitaci po úrazech, po ortopedických operacích, po akutních cévních mozkových příhodách, s vertebrogenními potížemi a s neurologickými onemocněními. Pro klienty, kteří podstupují ortopedické operace v našem zařízení, zajišťujeme následnou rehabilitační péči přímo překladem z lůžka na lůžko.

Komplexní rehabilitační péči zajišťuje tým zdravotníků složený z rehabilitačních lékařů, ortopedů, neurologů, internistů a podle potřeby lékařů jiných odborností, dále fyzioterapeutů, sester a ošetřovatelského personálu. Je možné zajistit péči logopeda a psychologa.

Délka pobytu pacienta na oddělení se řídí jeho aktuálním stavem, plánována nejčastěji na jeden až tři týdny. O délce hospitalizace rozhoduje lékař. Základem rehabilitační léčby je individuální fyzioterapie a následná instruktáž pacienta nebo jeho rodinných příslušníků. Dále nabízíme elektroléčbu, cvičení na přístrojích- rotoped. elektrický chodník, moto dlaha na kolenní a ramenní kloub. Součástí léčby je i ergoterapie zaměřená především na zlepšení soběstačnosti v běžných denních činnostech.

Základem rehabilitační léčby je individuální cvičení s fyzioterapeutem, v indikovaných případech rozšířené o ergoterapii zaměřenou na zlepšení soběstačnosti v běžných denních činnostech.

Na celém našem pracovišti je zajištěn bezbariérový přístup včetně koupelny – asistované lázně.

Nejčastější diagnózy, pro které jsou pacienti přijímáni na naše oddělení:

 • stavy po implantaci totální endoprotézy /TEP/, operačním řešení zlomenin především na dolních končetinách, popř. jiných ortopedických operacích velkých kloubů, stavy po amputacích končetin k následné rehabilitaci
 • stavy po závažnějších úrazech, chirurgických výkonech a stavy spojené s dlouhodobou imobilizací
 • stavy po operacích páteře
 • stavy po cévních mozkových příhodách po odeznění akutního stádia nemoci
 • další neurologická onemocnění s poruchami hybnosti různého původu
 • dekompenzované stavy chronických degenerativních onemocnění kloubů a zad

Obecně je pobyt na tomto oddělení určen pro pacienty, kteří jsou schopni fyzicky i mentálně aktivní spolupráce při rehabilitaci.

Odborné spolupráce

Spolupracujeme s Klinikou léčebné rehabilitace FNKV, s Rehabilitační klinikou Nemocnice Motol, v indikovaných případech překládáme pacienty k následné rehabilitace do některého z rehabilitačních ústavů.

Způsob přijetí na naše oddělení:

Pacienty přijímáme po ústní domluvě primáře nebo zastupujícího lékaře našeho oddělení s odesílajícím lékařem pacienta nebo na základě písemného doporučení, případně po předchozím ambulantním rehabilitačním vyšetření.

Provoz oddělení

Lůžkové oddělení: nepřetržitě
Ambulance lékaře: každý pracovní den

Nabízené služby

 • Lékařské vyšetření, reflexní léčba – metoda suché jehly, obstřiky, myofasciální techniky, mobilizace páteře a perif. kloubů
 • Vyšetření fyzioterapeutem- kineziologický rozbor, individuální léčebná tělesná výchova včetně Vojtovy reflexní lokomoce , dalších neurofyziologických metodik ,metody dle Mojžíšové a další metodiky
 • Reflexní masáže, techniky měkkých tkání, mobilizace páteře, žeber a periferních kloubů
 • Vodoléčba, termoterapie
 • Fyzikální léčba
 • Taping

Technické vybavení

 • vodoléčebné vany pro končetinovou i celotělovou vodoléčbu- v ambulantní části
 • elektroléčebné přístroje BTL
 • parafinová lázeň
 • přístroj pro magnetoterapii a léčebný ultrazvuk
 • rašelinové tepelné nosiče
 • terapeutický laser – v ambulantní části
 • Lymfastim – v ambulantní části
 • Motodlaha na ramenní kloub – v ambulantní části
 • Motodlaha na dolní končetinu
 • Rotoped – klasický i horizontální
 • Elektrický chodník

Na celém našem pracovišti je zajištěn bezbariérový přístup.

Vedení

MUDr. Jana HÁJKOVÁ

Sestry

Vedoucí sestra: tel.: 315 639 233
Martina HOFFMANOVÁ
Sestry:
Jiřina DVOŘÁKOVÁ
Irena SKÁLOVÁ
Václava JAKEŠOVÁ
Iva MYSLIVEČKOVÁ
Diana DEYAK
Kateřina KRÁLOVÁ

Lůžková část

Fyzioterapeuti

Martina TONI tel.: 315 639 229
Petra ŠVEJCAROVÁ
Martina BEJVLOVÁ

Ergoterapie

Mgr. Jana BENDOVÁ tel.: 315 639 229

Fyzioterapie na ostatních lůžkových odděleních NM

Chcete zlepšit svoji fyzickou kondici? Nabízíme Vám nadstandardní fyzioterapeutické služby na lůžkových odděleních Nemocnice Mělník.

CO NABÍZÍME

 • vysoce kvalifikované fyzioterapeuty
 • cílený individuální program
 • výhodné ceny
 • zázemí renomované nemocnice
 • dárkové poukazy na individuální péči

S ČÍM VÁM MŮŽE FYZIOTERAPIE POMOCI

 • odstranit nebo zmírnit pohybové potíže a zdroj příčiny bolesti
 • optimalizovat a urychlit rekonvalescenci s návratem do plnohodnotného života
 • obnovit vitalitu pro zdravý pohyb všech věkových kategorií
 • zkvalitnit pobyt v nemocnici

PRO KOHO JE FYZIOTERAPIE VHODNÁ

 • pro klienty s bolestmi zad a pohybového aparátu
 • pro klienty s ortopedickým a neurologickým onemocněním
 • pro každého, kdo se chce aktivně podílet na udržení svého zdraví a celkové pohody

CO JE FYZIOTERAPIE

 • prevence, diagnostika a terapie poruch funkce pohybového systému
 • je poskytována klientům, jejichž pohyb je ohrožen procesem stárnutí, úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou
 • součástí je kineziologický rozbor (jedná se o soubor diagnostických postupu, které směrují k vytvoření konkrétního individuálního plánu u klienta)

Cena:

BALÍČEK NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH
(5x 30 min. individuální terapie)
1250 Kč
INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE NA LŮŽKOVÉM ODDĚLENÍ
(30 min.)
350 Kč

REHABELITAČNÍ ODDĚLENÍ LŮŽKOVÉ

Kontakt

Lůžkové oddělení
tel.: 315 639 233

Kde nás najdete

Lůžková část
Pavilon W – 3.NP

Fyzioterapie
Pavilon P – 1.NP, křídlo B

Fyzioterapeutická ambulance Premium
Pavilon P – 1. NP, křídlo A

 • občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, např. cestovní pas
 • průkaz pojištěnce nebo doklad evropského pojištění
 • doporučení k hospitalizaci od navrhujícího lékaře
 • trvale užívané léky (chronická medikace)
 • pevná obuv, oděv vhodný na cvičení
 • ortopedické pomůcky, pokud používáte
 • v současné době nelze ošetřit pacienty s pojištěním u pojišťovny 205

Akreditace MZ ČR

Platnost do: 29. 6. 2028

Dokumenty ke stažení

Ortopedicko-traumatologické oddělení

 • vamed
 • 8.10.2017

Ortopedicko-traumatologické oddělení

Ortopedicko-traumatologické oddělení se zabývá léčbou onemocnění pohybového aparátu, a to akutních (např. úrazů) i onemocnění chronických (artróza apod.)

V případě náročnějších operačních výkonů je zajištěna intensivní pooperační péče (JIP, event. ARO)

Provádíme:

 • artroskopické operace – zejména kolenního kloubu, umožňující ošetření poranění menisků a zkřížených vazů v celkové narkóze s krátkou dobou pobytu v nemocnici
 • umělé kloubní náhrady (endoprotézy) – v indikovaných případech i s použitím miniinvazivního přístupu, objednací doba je relativně krátká.
 • korekční operace v oblasti nohy a další standardní ortopedické operace
 • Operační léčba zlomenin probíhá ve spolupráci s chirurgickým oddělením, řešíme čerstvé úrazy i jejich pozdní následky s nutností další operace, ošetřujeme všechny typy zlomenin s použitím moderních implantátů a včasnou mobilizací pacienta
 • Naše činnost zahrnuje samozřejmě i řešení komplikací předchozí léčby, ať už z našeho či jiného pracoviště.

Lékaři

MUDr. Zdeněk TLUSTÝ
MUDr. Milan MACOUREK
MUDr. Pavel DUPAL
MUDr. Tomáš NOVÁK
MUDr. Petr ŠEBESTA
MUDr. Josef DOČKAL
MUDr. Tobiáš PRALOVSZKÝ
MUDr. Miloš SÍBEK

Fotogalerie

Kontakt

Ortopedicko-traumatologické odd.
tel.: 315 639 311

Kde nás najdete

Pavilon A – 3.NP

Co je potřeba mít s sebou

 • občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, např. Cestovní pas
 • průkaz pojištěnce nebo doklad evropského pojištění
 • pouze malou částku peněz, nezbytně nutnou
 • hodinky
 • brýle
 • léky, které pravidelně užíváte (budou bezpečně uloženy na sesterně)
 • pyžamo i náhradní, župan,domácí obuv, ponožky a spodní prádlo
 • kapesníky
 • základní hygienické potřeby ručník,zubní kartáček, zubní pastu, mýdlo, toal. papír, popř. prostředky intimní hygieny, krém na obličej a ruce, holení, žínku
 • časopis,knihu
 • pokud máte tak doporučení k hospitalizaci, předoperační vyšetření a laboratorní výsledky, výpis zdravotní dokumentace

Statistika

Počet lůžek: 20 standardních a intenzivní lůžka v rámci Multioborové JIP
Operace umělých kloubních náhrad (kyčle, kolena, ramena) v roce 2011 cca 195

Akreditace MZ ČR

Dokumenty ke stažení

ORL oddělení

 • vamed
 • 8.10.2017

Rychlé odkazy:

ORL oddělení

Na ORL lůžkovém oddělení, v ORL všeobecné ambulanci a specializovaných poradnách je prováděna diagnostika a léčba celého širokého spektra onemocnění ORL oblasti hlavy a krku. Péče je věnována onemocnění nosních mandlí, krčních mandlí, vedlejších nosních dutin, onemocnění středního ucha, kožních nádorů, nádorů dýchacích a polykacích cest, sluchovým vadám vrozeným a získaným.

 

Přehled typů prováděných chirurgických zákroků:

 • Běžná operativa ušní, nosní krční – endoskopická adenotomie, tonsilektomie, tympanostomie, tracheostomie, extirpace uzlin, krčních cysta a píštělí, kožních a podkožních nádorů.
 • Ušní operace – sanační, rekonstrukční, plastiky boltců, operace nádorů ucha.
 • Mikrochirurgické endoskopické operace hrtanu, hlasivek, hlasových poruch.
 • Operace zánětlivých onemocnění vedlejších nosních dutin, včetně očních komplikací
 • Korektivní chirurgie nosního septa a zevního nosu
 • Funkční endoskopická chirurgie nosních a vedlejších nosních dutin
 • Operace neprůchodnosti slzných cest
 • Operace onemocnění slinných žláz se šetřením lícního nervu
 • Operace pro chrápání a poruchy dýchání ve spánku
 • Traumatologie obličejového skeletu a krku
 • Endoskopické odstraňování cizích těles dýchacích a polykacích cest, diagnostika gastroesofageálního refluxu.

 

Nabízené služby

Pokoje mají standardní vybavení jsou 2 a 3 lůžkové.
Možnost doprovodu a jiných nadstandardních služeb.

Součástí lůžkové části je operační sál s kompletním vybavením pro operace v celkové i lokální anestesii, včetně dospávacího pokoje k zajištění bezpečnosti pacientů po operacích.
V pracovních dnech se operuje denně.

Vybavení

Pracoviště je vybaveno kompletním standardním přístrojovým zařízením terapeutickým a diagnostickým se zaměřením na videoendoskopické operace nosu a nosních dutin a mikroskopické operace středního ucha, diagnostiku sluchových vad.

Kontakt

Společný lůžkový fond JCH a ORL
tel: 315 639 288

Kde nás najdete

Pavilon P – 2.NP, křídlo C

Co je potřeba mít s sebou

 • občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, např. Cestovní pas
 • průkaz pojištěnce nebo doklad evropského pojištění
 • pouze malou částku peněz, nezbytně nutnou
 • hodinky
 • brýle
 • léky, které pravidelně užíváte (budou bezpečně uloženy na sesterně)
 • pyžamo i náhradní, župan,domácí obuv, ponožky a spodní prádlo
 • kapesníky
 • základní hygienické potřeby ručník,zubní kartáček, zubní pastu, mýdlo, toal. papír, popř. prostředky intimní hygieny, krém na obličej a ruce, holení, žínku
 • časopis,knihu
 • pokud máte tak doporučení k hospitalizaci, předoperační vyšetření a laboratorní výsledky, výpis zdravotní dokumentace

Statistika

Počet operací za rok cca 1100

Akreditace MZ ČR

Platnost do: 30.6.2026

Dokumenty ke stažení

Oddělení dlouhodobé lůžkové péče

 • vamed
 • 8.10.2017

Oddělení dlouhodobé lůžkové péče

O nás

Oddělení dlouhodobé lůžkové péče nabízí doléčení a rekonvalescenci všem pacientům ve stabilizovaném zdravotním stavu po operačních výkonech, kardiovaskulárním a cévním onemocnění, mozkové příhodě, ale i pacientům s chronickou bolestí nebo onkologickým onemocněním. Cílem naší péče je dosáhnout u pacienta nejvyšší možné mobilizace tak, aby se mohl co nejdříve vrátit do domácího prostředí. Oddělení dlouhodobé lůžkové péče se více soustředí na ošetřovatelskou péči včetně rehabilitace a podporu návratu do domácího prostředí narozdíl od LDN, které jsou více zaměřeny na lékařskou péči.

Pro osoby dlouhodobě pečující o své blízké zajišťujeme respitní péči. Jsme tady pro vás i pro vaše rodinné příslušníky. Výhodou je úzká spolupráce s Nemocnicí Mělník a dobrá návaznost na akutní oddělení (interna, chirurgie, neurologie, po propuštění lze navázat i na služby domácí zdravotní péče). Poskytujeme nejen zdravotní, ale i sociální poradenství.

JAK JE TO S PLATBOU ZA NAŠE SLUŽBY?

Na oddělení dlouhodobé lůžkové péče si klient sám hradí 100 Kč/den za služby, jejich poskytování není zahrnuto v ošetřovcí den ze systému veřejného pojištění.. Tato úhrada umožní zachovat vysoký standard poskytovaných služeb a kvality poskytované péče a zajistí tak našim klientům pohodlný, spokojený a důstojný život. Tyto služby zahrnují aktivizační program, skupinová cvičení, rekondiční pomůcky, TV, rozhlas, WIFI atd.

Na žádost klienta pak zajišťujeme doplňkové služby typu péče o tělo (např. služby kadeřníka, pedikérky, …), drobné nákupy, donášky denního tisku nebo administrativní poradenství při hospitalizaci, zapůjčení knih, časopisů, společenských her, ….

Jaké služby poskytujeme ?

 • Kompletní lůžkový ošetřovatelský servis
 • Podporu s hygienou a stravováním, je-li potřeba
 • Rehabilitační služby
 • Aktivizační program se zaměřením na návrat do domácího prostředí
 • Pomoc při řešení sociální situace
 • Respitní péči – krátkodobé odlehčovací pobyty

Indikace k přijetí

Pacient k nám může být přijat na základě doporučení praktického lékaře, či ošetřujícího lékaře, kde je klient toho času v péči. Pro více informací volejte na číslo vrchní sestry: +420 603 880 454, na kterém vám rádi pomůžeme vyřídit vše, co souvisí s pobytem u nás.

JAK O SLUŽBU POŽÁDAT?

 • Doporučení od praktického lékaře.
 • Doporučení od ošetřujícího lékaře nebo zařízení, kde je klient toho času v péči.
 • Stačí vyplnit žádost o umístění na lůžko.

Vybavení

Naše zařízení disponuje jednolůžkovými nadstandardními pokoji, dále standardními dvoulůžkovými a více lůžkovými pokoji o celkové kapacitě 93 lůžek. Nadstandardní jednolůžkové pokoje jsou vybaveny televizí, lednicí. Po třech týdnech ubytování na nadstandardním pokoji má pacient nárok na balíček fyzioterapie zdarma.

V každém patře se nachází prostorná jídelna a společenské TV prostory. V letních měsících mohou pacienti využít i balkóny a nebo klidnou zahradu, která vybízí k relaxaci. Pro čtenáře je k dispozici knihovna s pestrým výběrem literatury nejrůznějších žánrů.

Rehabilitace

Úkolem rehabilitačního týmu je naše pacienty podpořit v tom, aby se zlepšovala jejich mobilita, nedošlo ke svalovým atrofiím a zlepšila se jejich fyzická aktivita. Aktivní a pravidelná rehabilitace je jedním z předpokladů pro to, aby se pacienti mohli vrátit do svého domova. Na každém oddělení probíhá každý den individuální cvičení dle potřeb každého pacienta tak, aby byli všichni pacienti zapojeni a prostřídáni 2x až 3x týdně. Součástí cvičebního plánu je skupinové cvičení, které probíhá 1x týdně v počtu 6-10ti vybraných, vhodných pacientů. Každý pacient má možnost využít intenzivnějšího cvičení formou rehabilitačního balíčku a masáží viz. ceník. Vše pod dohledem zkušené fyzioterapeutky.

Aktivizace

Převléknout se ráno z pyžama, připravit si alespoň částečně snídani, sám se umýt. Trénink běžných každodenních činností, jejichž úspěšné zvládnutí je předpokladem včasného návratu domů. I v tomto případě má pacient zpracovaný individuální plán, podle kterého postupuje. Na programu jsou i společné volnočasové aktivity.

Služby

Přímo do budovy dochází kadeřnice a pedikérka.  V přízemí vedle recepce je k dispozici automat na kávu a také nově zřízená návštěvní místnost.

KTEŘÍ PACIENTI K NÁM PATŘÍ?

 1. Pacienti ve stabilizovaném stavu. Tedy ti, kteří ke svému životu nepotřebují 24 hodinovou péči lékaře.
 2. Pacienti, kteří nepotřebují hospitalizaci na akutním lůžku, ale jejich zdravotní stav neumožnuje návrat do domácí péče.
 3. Pacienti, kteří potřebují zlepšit svůj zdravotní stav, zvýšit svou soběstačnost a zlepšit mobilitu.
 4. Pacienti na konci života, kteří nemají možnost využít služeb paliativní a hospicové péče.
 5. Pacienti na krátkodobý (respitní) pobyt, protože jejich pečující potřebují dovolenou nebo zkrátka jen oddych od péče.

KTEŘÍ PACIENTI K NÁM NEPATŘÍ ?

 1. Nestabilizovaní pacienti, protože jim nedokážeme zajistit dostatečnou lékařskou péči
 2. Dezorientovaní a psychicky nemocní pacienti, protože nejsme domov se zvláštním režimem ani psychiatrická klinika a neumíme tak zajistit potřebnou bezpečnost.
 3. Pacienti, kteří propadli sítem služeb a nevíte si s nimi rady, protože jejich odsunutím dál se jejich situace nevyřeší.

KDE ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ?

Bližší informace poskytne a vaše dotazy ráda zodpoví vrchní sestra Vladislava Tichá  311 690 661 

JAK TO JE S OBLEČENÍM? JE POTŘEBA NĚCO JINÉHO NEŽ PYŽAMO?

Určitě můžete svého blízkého vybavit i domácím oděvem. A to hlavně tehdy, kdy je cílem pobytu u nás zlepšení mobility a soběstačnosti. Chůze po chodbě, návštěva zahrady, cvičení a další aktivity se lépe navštěvují v pohodlném oblečení, a ne v pyžamu.  Myslete také na kvalitní obuv – vhodná je taková, která se dobře obouvá, ale zůstává na noze stabilní, je pro pacienta pohodlná.

 

MÁME PŘINÉST INKONTINENČNÍ POMŮCKY?

V rámci ošetřovatelské péče je poskytujeme automaticky, ale pokud chcete přinést ty, na které je váš blízký zvyklý, můžete.

KDY JSOU NÁVŠTĚVY?

Přijít navštívit svého blízkého můžete mezi 14:00 – 18:00 hodinou. Zároveň v středa  a ve čtvrtek (po předchozí domluvě) u nás zastihnete i zdravotně-sociální pracovnici, za kterou si můžete přijít pro radu ohledně dalšího sociálního zajištění.

V jiném čase jsou návštěvy možné pouze na základě domluvy s personálem

 

 

 

Název

Fotogalerie

Kontakt

Kde nás najdete

Budova ODLP, Fügnerova 715, 276 01, Mělník

Jak u nás vypadá běžný den?

07:00 – 10:00 Probíhá ranní hygiena, podávání a kontrola léků a také je čas snídaní

10:00 – 11:30 Čas na individuální rehabilitace a aktivizace našich pacientů. Cvičení, tréninky paměti, hry nebo společné povídání, kontroly lékaře dle aktuální potřeby pacienta

11:30 – 14:00 Čas oběda, po kterém následuje odpolední klid, podávání medikací

14:00 – 16:00 Máme odpolední svačinu a také začínají odpolední aktivity a rehabilitace

16:00 – 18:00 Další čas na plnění individuálních potřeb našich pacientů, také čas návštěv

18:00 – 20:00 Večerní hygiena pacientů, podávání léků, druhá večeře pro diabetiky

20:00 – 22:00 Možnost sledování TV ve společenských prostorách

22:00 – 06:00 Příprava na spánek, noční klid

Co je potřeba mít s sebou

 • občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, např. Cestovní pas
 • průkaz pojištěnce nebo doklad evropského pojištění
 • pokud máte tak doporučení k hospitalizaci, předoperační vyšetření a laboratorní výsledky, výpis zdravotní dokumentace
 • pouze malou částku peněz, nezbytně nutnou
 • léky, které pravidelně užíváte (budou bezpečně uloženy na sesterně)
 • kompenzační pomůcky (zubní protéza, naslouchátko, hůl, chodítko, brýle)
 • pevná obuv na RHB
 • pyžamo i náhradní, župan,domácí obuv, ponožky a spodní prádlo, dle zdravotního stavu domácí oblečení
 • kapesníky
 • základní hygienické potřeby ručník,zubní kartáček, zubní pastu, mýdlo, toal. papír, popř. prostředky intimní hygieny, krém na obličej a ruce, holení, žínku
 • časopis, knihu
 • hodinky

Dokumenty ke stažení

Neurologické oddělení

 • vamed
 • 8.10.2017

Neurologické oddělení

Neurologické oddělení poskytuje péči pacientům celého spektra neurologických onemocnění. Provádí diagnostickou a léčebnou péči.
akutních onemocnění jsou nejčastěji zastoupeny cévní mozkové příhody, záchvatová onemocnění jako je např. epilepsie, náhle vzniklé bolestivé stavy, obrny periferních nervů…
chronických onemocnění jsou to demyelinizační onemocnění roztroušená skleróza, degenerativní onemocnění např. Parkinsonova choroba , demence, primární nádorová onemocnění nervové soustavy. Pooperační stavy : po operacích primárních nádorů mozkových, míšních, spontánní krvácení do mozku, po operacích bederní a krční páteře.
Ve spolupráci s rehabilitačním oddělením – provádíme rehabilitační péči po operacích, po cévních mozk. příhodách, zánětl. onemocněních, obrnách.
Ve spolupráci s infekčním oddělením – léčíme zánětlivá onemocnění CNS.
Provádíme specialisovaná diagnostická vyšetření jako je odběr mozkomíšního moku. O stavy vyžadující 24-hodinovou monitoraci vitálních funkcí pečujeme ve spolupráci s Multioborou JIP interních oborů nacházející se v přízemí budovy a s ARO oddělením.

Spolupráce

Neurologické oddělení spolupracuje s neurochirurgickými pracovišti FN Motol, ÚVN Střešovice, neurochirurgie Na Homolce, spondylochirurgie Motol, s neurologickým pracovištěm Na Homolce, likvorologickou laboratoří ve Střešovicích.

Poskytované služby

Vyšetření EEG včetně povinného vyšetření řidičů z povolání

Elektromyografická vyšetření (EMG)

vyšetření evokovaných potenciálů (VEP, BAEP)

ultrazvukové vyšetření přívodních mozkových tepen

Nadstandardní služby

3 nadstandardní pokoje – jednolůžkový pokoj se samostatným sociálním zařízením, televizí, WiFi, ledničkou a varnou konvicí.

Přístrojové vybavení

Elektromyograf včetně vyšetření evokovaných potenciálů, elektroencephalograf.

Lékaři

MUDr. Jozef Šoltés
MUDr. Jitka Binderová
MUDr. Barbora Křiváková

Sestry

Tomáš VALENTA
administrativní pracovník
tel.: 315 639

Kontakt

Kde nás najdete

Pavilon W – 3.NP – lůžkové oddělení

Co je potřeba mít s sebou

 • občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, např. Cestovní pas
 • průkaz pojištěnce nebo doklad evropského pojištění
 • pouze malou částku peněz, nezbytně nutnou
 • hodinky
 • brýle
 • léky, které pravidelně užíváte (budou bezpečně uloženy na sesterně)
 • pyžamo i náhradní, župan,domácí obuv, ponožky a spodní prádlo
 • kapesníky
 • základní hygienické potřeby ručník,zubní kartáček, zubní pastu, mýdlo, toal. papír, popř. prostředky intimní hygieny, krém na obličej a ruce, holení, žínku
 • časopis,knihu
 • pokud máte tak doporučení k hospitalizaci, předoperační vyšetření a laboratorní výsledky, výpis zdravotní dokumentace

Statistika

Počet lůžek: 27, z toho 3 nadstandartní pokoje po 1 lůžku a 2-3 lůžkové pokoje se samostatným sociálním zařízením

Akreditace MZ ČR

Platnost do: 11. 7. 2028

Dokumenty ke stažení

Neonatologické oddělení

 • vamed
 • 8.10.2017

Rychlé odkazy:

Neonatologické oddělení

Naše neonatologické oddělení poskytuje péči fyziologickým novorozencům a lehce nezralým nedonošencům. Naše oddělení dlouhodobě spolupracuje s perinatologickými centry v Praze a Ústí nad Labem.

Naše oddělení získalo titul Baby Friendly r. 2013 Hospital důsledným dodržovaním „10ti kroků k úspěšnému kojení“. Viz. www.kojeni.cz.

Pokud to zdravotní stav miminka dovolí, zůstává s maminkou a ve většině případů i s otcem na porodním sále po dobu prvních dvou hodin po narození. Podpora bondingu mezi matkou a dítětem je u nás samozřejmostí. Posléze po nezbytném ošetření následuje novorozenec svou maminku na pokoj. Oddělení disponuje osmi dvoulůžkovými pokoji, kde vždy dva pokoje mají společné sociální zařízení.

Dalších sedm pokojů je nadstandardních, s vlastním sociálním zařízením, pro jednu maminku a případně jednoho rodinného příslušníka, nejčastěji tatínka dítěte.

Sestřičky po celou dobu pomáhají maminkám s péčí o novorozence, s kojením…

Lékařská vizita je dvakrát denně.

Během pobytu na oddělení je novorozencům aplikován vitamin K jako prevence krvácivé nemoci novorozence, je provedeno první ošetření očí k zabránění bakteriálního zánětu spojivek, mezi 48.-72. hodinou po narození se odebírá krev z patičky na screening vrozených metabolických vad, některých hormonálních poruch a cystické fibrozy. Dále se vyšetřují oči k vyloučení vrozeného šedého zákalu. Provede se novorozenecký screening sluchu. Poté, co děti začnou přibývat na váze, se ultrazvukem vyšetřují ledviny k vyloučení některých vrozených vývojových vad močového systému. Ortoped MUDr. Macourek vyšetří dětem kyčelní klouby.

Vyžaduje-li to stav dítěte (nedonošené miminko, predilekční držení hlavičky k jedné straně, odchylky v držení nožek a další), je již během hospitalizace zahájena fyzioterapie.

Spolupracujeme i s externími odborníky – oční lékařkou MUDr. SEDLÁŘOVOU a kardiologem MUDr. ŠPETOU.

Propouštění do domácí péče u donošených novorozenců je možné nejdříve po uplynutí 72 hodin po narození.

Předporodní kurz pro podporu kojení se koná dle individuální domluvy na telefonním čísle 315 639 370. 

Externí lékaři

 

MUDr. René HRDLIČKA
MUDr. Radka CHUMOVÁ
MUDr. Jiří PÍCHA
MUDr. Petra DEDKOVÁ
MUDr. Ján MARTINKO

 

Fotogalerie

Kontakt

Laktační poradna: konzultace po předchozí domluvě na tel.: 603 880 478 a 603 880 431

Horká linka kojení: 24 hodin denně na telefonním čísle 315 639 367

Ambulance pro rizikové novorozence: ordinační doba podle objednání na telefonním čísle 315 639 367

Kde nás najdete

Pavilon T – 4. patro

Statistika

20 lůžek rooming in
5 lůžka JIP

Dokumenty ke stažení

Jednodenní chirurgie

 • vamed
 • 8.10.2017

Jednodenní chirurgie

-Už žádný zbytečný čas strávený v nemocnici-

Toto lůžkové oddělení, které je nové a nadstandardně vybavené, se zaměřuje na moderní operační výkony v režimu jednodenní chirurgie. Nachází se mimo budovu chirurgie, pacienti jej naleznou na poliklinice v prvním patře. Rekonstruované prostory nabízejí ještě více soukromí a pohodlí. Individuální přístup k pacientovi je samozřejmostí.

Pacienti přichází k výkonu až v den operace a jsou propuštěni během 24 hodin, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje. Tento princip takzvané jednodenní chirurgie (Day Surgery) výrazně snižuje riziko nemocničních (nosokomiálních) nákaz, urychluje rekonvalescenci a zkracuje dobu pracovní neschopnosti. Současně minimalizuje psychický stres z delšího pobytu v nemocničním prostředí. Ve vyspělých státech se v tomto režimu již provádí většina plánovaných operací.

Ordinační doba k příjmu na Jednodenní chirurgii

Příjem k jednodenní chirurgii se nachází 2NP  – oddělení SLF JCH a ORL

 

Čtvrtek 07:00 – 08:30 příjem k hospitalizaci
Pátek 07:00 – 08:30 příjem k hospitalizaci

Výkony, prováděné na oddělení jednodenní chirurgie:

 • Tříselná kýla laparoskopicky
 • Pupeční kýla klasicky
 • Operace žlučníku laparoskopicky
 • Odstranění slepého střeva laparoskopicky (jen plánované výkony)
 • Operace křečových žil
 • Operace hemoroidů a dalších nezhoubných onemocnění konečníku
 • Výkony na měkkých tkáních, které jsou vhodné k řešení v analgosedaci či krátké celkové anestezii – narkoze (velké podkožní bulky, cysty, sinus apod.)
 • Malé urologické zákroky (fimóza, hydrokéla)

Operační výkony provádíme na moderním operačním sále, který je kompletně vybaven pro tyto typy operací. Po výkonu je pacient v péči zkušeného personálu na pokojích s nepřetržitou lékařskou službou. K dispozici jsou i další doplňková vyšetření – laboratoř, rentgen, ultrazvuk, CT a celé zázemí velké nemocnice.

Veškerá péče včetně hospitalizace je hrazena zdravotními pojišťovnami, pacienti mají samozřejmě možnost využít za příplatek nadstandardní pokoj.

Objednat se na operaci v režimu jednodenní chirurgie lze i bez doporučení praktického lékaře ve všech chirurgických ambulancích Nemocnice Mělník.

Informace o jednodenní chirurgii se zájemci dozvědí na telefonním čísle 315 639 305.

Výhody jednodenní chirurgie:

 • léčba v pohodlí domova – bez zbytečného trávení času v nemocnici
 • minimalizace zásahu do běžného života klienta
 • rodinné zázemí, které v naprosté většině případů urychluje léčení a rekonvalescenci, protože lásku a rodinnou péči žádná nemocnice nahradit nedovede
 • vysoce profesionální péče – operuje tým zkušených chirurgů
 • jistota, že je v případě jakýchkoliv komplikací připraveno veškeré technické vybavení a vysoce kvalifikovaný personál pro zajištění případné hospitalizace v rámci nemocnice

Fotogalerie

Virtuální prohlídka

Prohlédněte si prostory naší nemocnice… oddělení jednodenní chirurgie

Kontakt

Lůžkové odd. – tel.: 315 639 288

Kde nás najdete

Pavilon P – 2NP křídlo A

Dokumenty ke stažení

Co je potřeba mít s sebou

 • občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, např. Cestovní pas
 • průkaz pojištěnce nebo doklad evropského pojištění
 • pouze malou částku peněz, nezbytně nutnou
 • hodinky
 • brýle
 • léky, které pravidelně užíváte (budou bezpečně uloženy na sesterně)
 • pyžamo i náhradní, župan,domácí obuv, ponožky a spodní prádlo
 • kapesníky
 • základní hygienické potřeby ručník,zubní kartáček, zubní pastu, mýdlo, toal. papír, popř. prostředky intimní hygieny, krém na obličej a ruce, holení, žínku
 • časopis,knihu
 • pokud máte tak doporučení k hospitalizaci, předoperační vyšetření a laboratorní výsledky, výpis zdravotní dokumentace

Akreditace MZ ČR

Platnost do: 31. 5. 2020

1 2