Interní oddělení

 • vamed
 • 8.10.2017

Interní oddělní

Návštěvy možné pouze s řádně nasazeným respirátorem, nebo ústenkou. 

Interní oddělení disponuje celkem s 41 lůžky a najdete jej v budově W v 1.patře. Pacienti jsou umístěni ve dvou nebo třílůžkových pokojích plně vybavených sociálním zařízením. Pro hendikepované pacienty je k dispozici zvláštní koupelna. K dalšímu standardnímu vybavení patří, jídelna, místnost pro přijímání návštěv či sledování televize, zajištěna je dostupnost telefonního spojení a úplná telekomunikace všech lůžek s personálem, rehabilitace dle potřeby, všechny pokoje jsou napojeny na centrální rozvod kyslíku. K dispozici je nepřetržitá služba, kde o Vás bude pečovat tým kvalifikovaných lékařů, všeobecných sester a ostatního personálu. Naše interní oddělení má akreditaci II stupně.

MOJIP

ZÁKAZ NÁVŠTĚV na oddělení MOJIP OD 6. 11. DO ODVOLÁNÍ s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

Multioborová jednotka intenzívní péče interních oborů zajišťuje nepřetržitou 24hodinovou péči o kriticky nemocné osoby ve všech specializacích interního lékařství ( interna, neurologie, infekce ) a to za nepřetržité přítomnosti vysoce kvalifikovaných lékařů a všeobecných sester. Je umístěna v pavilonu W , v přízemí. V těchto nově zrekonstruovaných prostorách sídlí od poloviny roku 2011. Disponuje třemi dvoulůžkovými a dvěma jednolůžkovými pokoji.

Součástí je takzvaný velín, což je místnost, kde je umístěn centrální monitor, kterým se sleduje srdeční činnost, TK a saturace kyslíku v krvi u všech pacientů současně, kamerový systém, který umožňuje sledovat jednotlivé pacienty vizuelně a moderní dorozumívací zařízení. Je nově vybavena kompletní moderní technikou, včetně RTG, plicním ventilátorem, kardiostimulátory, které mohou dočasně zajistit srdeční činnost, ultrazvukovým přístrojem, který odhalí možné nežádoucí změny na srdci, defibrilátory, infúzními pumpami, pumpami pro enterální výživu, lineárními dávkovači a ostatní technikou potřebnou k péči o tyto pacienty.

Toto oddělení pracuje v přímé návaznosti na nepřetržitý provoz CT, ultrazvukového a RTG pracoviště, s dostupností pracoviště hemodialýzy a plným zázemím laboratorním. V areálu je i okamžitá dostupnost ARO s potřebnými metodami a chirurgické oddělení.

MOJIP má samostatně vyčleněné místo pro příjezd vozidel záchranné služby.

Pro všechny pacienty je v případě potřeby zajištěna i okamžitá návaznost na pracoviště universitního typu.

 

Spolupráce

Naše Interní oddělení má přímou návaznost na specializovaná pracoviště. Zejména spolupracujeme v péči o kardiaky s Nemocnicí na Homolce, Institutem klinické a experimentální medicíny v Praze a Kardiologií Na Bulovce s.r.o.
V léčbě onemocnění trávicího traktu máme úzkou spolupráci především s Fakultní nemocnicí v Praze Motole, pro postižení ledvin a krve je k dispozici I.interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí a s Ústav hematologie a krevní transfuze tamtéž.
V plicní problematice je k dispozici zejména specializovaná léčebna v Janově a Martinově údolí.
Pro seniory, zejména s mnohočetným geriatrickým postižením je k dispozici spolupráce s několika léčebnami dlouhodobé péče a naším vlastním ošetřovatelským oddělením, které je integrální součástí nemocnice a sídlí v areálu v Mělníce Podolí.
Ve specializovaných činnostech je třeba připomenout Endokrinologický ústav v Praze a Revmatologický ústav.

V různých odbornostech jsme v poslední době spolupracovali a sdíleli nemocné s dalším 18 předními pracovišti v ČR.

V oblasti vědecké lékařské práce se aktivně účastníme výzkumných studií.
Zařazení našeho interního oddělení do těchto studií je uznáním kvality naší práce, výraznou poctou a mimořádným přínosem pro naše pacienty.

Nadstandardní služby

Všichni pacienti mají možnost využití nadstandardních pokojů, které jsou umístěny ve druhém patře téže budovy. Jsou vybaveny kvalitním nábytkem, ledničkou, televizí, možností připojení k internetu, sedací soupravou a samostatným sociálním zázemím.

Centrální příjem interních oborů

Zajišťuje nepřetržitý provoz pro pacienty s interní, neurologickou a infekční problematikou. Provoz zde zajišťují lékaři z jednotlivých oborů a všeobecné sestry. Slouží především pacientům doporučeným k hospitalizaci a urgentně příchozím, zejména cestou záchranné služby. Bezprostředně organizuje veškerá potřebná vyšetření a léčbu včetně přijetí pacientů na nemocniční lůžko příslušných oddělení. Tato ambulance nesupluje praktické lékaře ani pohotovost.

Vedení

MUDr. Zdeňka Hradecká
primář
tel.: 315 639 216

zdenka.hradecka@mediterra.cz

MUDr. Marek Dvorský

vedoucí int.oddělení

tel.: 315 639 235

marek.dvorsky@mediterra.cz

 

Lékaři

MUDr. Alžběta Kaprová
MUDr. Andrej Pašvykin
MUDr. Jana Buchtová
MUDr. Magdalena Hradecká

MOJIP

MUDr. Mariana VOTRUBOVÁ

Sestry

Tomáš VALENTA
administrativní pracovník
tel.: 315 639 217

tomas.valenta@mediterra.cz

Hana DANILUKOVÁ
vedoucí sestra
tel.: 315 639 230 – int.odd

hana.danilukova@mediterra.cz

Šárka DUTKOVÁ
vedoucí sestra
tel.: 315 639 218 – interní ambulance

sarka.dutkova@mediterra.cz

Kontakt

Interní oddělení – tel.: 315 639 230

MOJIP – tel.: 315 639 239

Centrální příjem interních oborů
tel.: 315 639 218

Kde nás najdete

Pavilon W – 1. NP – MOJIP, Centrální příjem interních oborů

Pavilon W – 2. NP – interní oddělení

Co je potřeba mít s sebou

 • občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, např. Cestovní pas
 • průkaz pojištěnce nebo doklad evropského pojištění
 • pouze malou částku peněz, nezbytně nutnou
 • hodinky
 • brýle
 • léky, které pravidelně užíváte (budou bezpečně uloženy na sesterně)
 • pyžamo i náhradní, župan,domácí obuv, ponožky a spodní prádlo
 • kapesníky
 • základní hygienické potřeby ručník,zubní kartáček, zubní pastu, mýdlo, toal. papír, popř. prostředky intimní hygieny, krém na obličej a ruce, holení, žínku
 • časopis,knihu
 • pokud máte tak doporučení k hospitalizaci, předoperační vyšetření a laboratorní výsledky, výpis zdravotní dokumentace

Akreditace MZ ČR

Platnost do: 14. 3. 2031

Dokumenty ke stažení

Infekční oddělení

 • vamed
 • 8.10.2017

Rychlé odkazy:

ZÁKAZ NÁVŠTĚV na oddělení OD 6. 11. DO ODVOLÁNÍ s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

 

Aktivity pracovníků infekčního oddělení

Postgraduální vzdělávání lékařů, pořádání seminářů, publikační činnost v českých i zahraničních časopisech, spoluautorství knih a doporučených postupů, zapojení v mezinárodních klinických hodnoceních bezpečnosti a účinnosti léčby.

Členství ve výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, Oborové komisi ČLK pro infekční lékařství, CKS NAP (Centrální koordinační skupina Národní antibiotické politiky), Akreditační komisi pro infekční lékařství, Komisi pro virové hepatitidy, Lokální etické komisi. Dále členství v národních i mezinárodních lékařských společnostech.

Nadstandardní služby

Podle epidemiologické situace je možná hospitalizace nemocného na samostatném pokoji.

Poskytuje poradenskou službu především v rámci cestovní medicíny, očkování pro jednotlivce i skupiny.

Vybavení

Na oddělení je běžné vybavení standardní lůžkové stanice: EKG, defibrilátor, bed-side monitor, infuzní pumpy, oxymetry, nepředchlazena centrifuga, mrazicí boxy – 200C, apod.

Infekční oddělení

Infekční oddělení Nemocnice Mělník je akreditované pracoviště. Má garantované pracoviště pro diagnostiku a terapii virových hepatitid, registrovanou poradnu pro cestovní medicínu a očkovací centrum. Infekční oddělení zajišťuje vyšetření a léčbu infekčních onemocnění a procesů interakce mezi mikroorganismem a makroorganismem v celém jejich spektru u dětí i dospělých. Pouze v případě nutnosti monitorace pacienta na lůžku jednotky intenzívní péče lékaři oddělení předávají nemocného po dobu nezbytně nutnou na jiné pracoviště ( JIP, ARO, infekční kliniku, transplantační jednotku).

Provoz infekčního oddělení je nepřetržitý 24hodinový pro všechna akutní vyšetření, ošetření a pro příjmy k poskytování lůžkové zdravotní péče. Ošetřuje nemocné z jakéhokoliv regionu.
Pokoje na infekčním oddělení Mělník jsou jedno až maximálně třílůžkové se sociálním zázemím (sprchou a WC) pro nejvýše 2 pokoje. Hospitalizovaní na tomto oddělení mají podle povahy onemocnění vlastní potřeby osobní hygieny, včetně pyžama a přezůvek. Po domluvě s lékařem si nemocní smějí na pokoj donést vše ke zpříjemnění pobytu (televizor, notebook, mobilní telefon, aj.). V době mimo epidemií (např. chřipkové) nejsou návštěvní hodiny na oddělení striktně vymezené. V dopoledních hodinách jsou však návštěvy velmi nevhodné (vzhledem provozu oddělení a zachování intimity nemocných) a po 19. hodině je celá budova z bezpečnostních důvodů uzamčená. Před vstupem na oddělení je třeba se řídit písemnými upozorněními vylepenými na vstupních dveřích nebo se informovat u personálu.

Lékaři infekčního oddělení a ambulancí jsou trvale zařazeni do kontinuálního vzdělávání v oboru a jsou pravidelně proškolováni. Vstřícný lidský přístup celého kolektivu oddělení i ambulancí se snahou zapojit klienta aktivně do léčby, respektive do upevňování jeho zdraví, je jen velmi stručnou charakteristikou infekce Mělník.

Infekční oddělení provozuje Antibiotické středisko Mělník, na které se obracejí zdravotníci všech oborů z regiónu. Je členem TKI Nemocnice Mělník.

 

Vedení

MUDr. Jitka ZÍTOVÁ
primář
tel.: 315 639 257

jitka.zitova@mediterra.cz

MUDr.Renata FANTOVÁ
zástupce primáře

Lékaři

MUDr. Irena VILÍMKOVÁ
MUDr. Helena CHARBULÁKOVÁ
MUDr. Aneta ZVOLÁNKOVÁ

MUDr. Jana ADAMČÍKOVÁ

Sestry

Lucie TICHÁ
vedoucí sestra
tel.: 315 639 255

Kontakt

Infekční oddělení – tel.: 315 639 255

Kde nás najdete

Pavilon W – 4.NP

Co je potřeba mít s sebou

 • občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, např. Cestovní pas
 • průkaz pojištěnce nebo doklad evropského pojištění
 • pouze malou částku peněz, nezbytně nutnou
 • hodinky
 • brýle
 • léky, které pravidelně užíváte (budou bezpečně uloženy na sesterně)
 • pyžamo i náhradní, župan,domácí obuv, ponožky a spodní prádlo
 • kapesníky
 • základní hygienické potřeby ručník,zubní kartáček, zubní pastu, mýdlo, toal. papír, popř. prostředky intimní hygieny, krém na obličej a ruce, holení, žínku
 • časopis,knihu
 • pokud máte tak doporučení k hospitalizaci, předoperační vyšetření a laboratorní výsledky, výpis zdravotní dokumentace

Statistika

Počet lůžek: 20
Počet hospitalizovaných za rok: přibližně 900
Počet vyšetření za rok: přibližně 6000

Akreditace MZ ČR

Platnost do: 28. 5. 2026

Dokumenty ke stažení

Chirurgické oddělení

 • vamed
 • 8.10.2017

Chirurgické oddělení poskytuje péči v celém rozsahu všeobecné chirurgie a traumatologie. Důraz klademe na komplexnost poskytované péče, zkracování doby hospitalizace, časnou rehabilitaci, krátkou rekonvalescenci a účinný boj proti bolesti. V pooperačním období postupně zavádíme takové postupy, které vedou k urychlení pooperační rekonvalescence. V úzké návaznosti na anesteziologicko-resuscitační a ortopedicko-traumatologické oddělení se podílíme na léčbě závažných sdružených poranění.

Chirurgické oddělení poskytuje celé spektrum základních výkonů všeobecné chirurgie, mezi které patří operace náhlých příhod břišních, kýl, slepého střeva, křečových žil dolních končetin, hemoroidů i dalších afekcí postihujících konečník. Dlouhou tradici mají v NM také výkony laparoskopické. V současné době poskytuje oddělení celé spektrum běžných laparoskopických operací. Jedná se o operace slepého střeva, tříselných kýl, žlučníku, bráničních kýl a laparoskopickou střevní chirurgii.

Nedílnou součástí spektra výkonů oddělení je chirurgie cévní, v rámci které poskytujeme komplexní diagnostiku i léčbu onemocnění tepen a žil dolních končetin.

Náplní práce oddělení je též diagnostika a léčba kompletní škály urologických onemocnění, především:

 • urolitiázy – onemocnění charakterizované tvorbou konkrementů (kamenů močových cest)
 • obstrukční uropatie – překážky v močových cestách
 • benigní hyperplazie prostaty – nezhoubné zbytnění předstojné žlázy
 • onemocnění mužských pohlavních orgánů
 • močové inkontinence – samovolný únik moči
 • záněty močových cest

V těsné spolupráci s onkologickým oddělením též kompletní diagnostika a léčba urologických malignit – zhoubných novotvarů: ledvin, močových cest a mužských pohlavních orgánů.

Urologická operační léčba zahrnuje celé spektrum – od klasických operací až po operace endoskopické, prováděné moderním instrumentariem s minimální invazivitou. Celá řada urologických onemocnění se léčí též za pomocí léků – bez nutnosti operačního zákroku.

Chirurgické oddělení spolupracuje s dalšími klinickými obory – interním, infekčním, gynekologickým oddělením, ORL a gastroenterologickou ambulancí.

Standardní lůžka chirurgického oddělení jsou v současné době umístěna v budově A ve 2.NP (oddělení CH2) a ve 3.NP (oddělení CH1). K dispozici jsou i pokoje s nadstandardním vybavením. Součástí Chirurgického oddělení je jednotka intenzivní péče s 8 lůžky.

Vedení

MUDr. Michael KUBÁČ
primář
tel.: 315 639 301

michael.kubac@mediterra.cz

MUDr. Jan ROHÁČ
zástupce primáře
tel.: 315 639 322

jan.rohac@mediterra.cz

MUDr. Toman ŠENK
vedoucí lékař
tel.: 315 639 310

toman.senk@mediterra.cz

Sestry

Jindra RYNDAKOVÁ
vrchní sestra manažerka
tel.: 315 639 302

jindra.ryndakova@mediterra.cz

Pavla ŠESTÁKOVÁ
vedoucí sestra CHIR odd.
tel.: 315 639 313 – chir.odd.

pavla.sestakova@mediterra.cz

Světlana KOVAŘÍKOVÁ
vedoucí sestra Centrální operační sály
tel.: 315 639 320

svetlana.kovarikova@mediterra.cz

Kateřina KNÍŽKOVÁ
Administrativní pracovnice
tel.: 315 639 309

katerina.knizkova@mediterra.cz

Nadstandardní služby

LÉČBA HEMORHOIDŮ RADIOFREKVENČNÍ METODOU
Jedná se o moderní miniinvazivní metodu založenou na tepelné destrukci hemorhoidálních žilních pletení v oblasti konečníku.
Výhodou metody je menší traumatizace tkání, z toho plynoucí menší pooperační bolestivost a kratší rekonvalescence.

LÉČBA KŘEČOVÝCH ŽIL RADIOFREKVENČNÍ METODOU VNUS ClosureTM
VNUS ClosureTM je nejmodernější minimálně invazivní metoda léčení křečových žil pomocí nitrožilně aplikované radiofrekvenční energie.
Ve srovnání s klasickou i laserovou metodou léčby křečových žil je VNUS ClosureTM výrazně šetrnější.

Výhodou metody je:
1. minimální bolestivost
2. minimální tvorba krevních podlitin
3. krátká hospitalizace
4. rychlý návrat k běžným životním aktivitám
5. méně komplikací

Výkony nehradí pojišťovna, nutná spoluúčast pacienta – viz. Ceník.

Dále nabízíme:

 • 1 nadstandardní pokoj – jednolůžkový (TV,DVD,CD,rádio,WC,sprcha, telefon)
 • 1 nadstandardní pokoj – dvoulůžkový (TV,samostatné WC,sprcha společná s odd.)

Výkon nehradí pojišťovna, nutná spoluúčast pacienta – viz. Ceník.

Kontakt

Chirurgické oddělení – tel.: 315 639 313
Chirurgická JIP – tel.: 315 639 310
Centrální sterilizace – tel.: 315 639 326
Chirurgická ambulance – tel.: 315 639 306
Příjm. chir. ambulance – tel.: 315 639 305
Chir. odborné poradny – tel. 315 639 328

Kde nás najdete

Pavilon A

1.NP – příjmová chirurgická ambulance, chirurgická ambulance, centrální sterilizace

2.NP – chirurgické oddělení (CHIR 2)

3.NP – chirurgické oddělení (CHIR 1)

Pavilon P

2.NP – chirurgické odborné poradny

Co je potřeba mít s sebou

 • občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, např. Cestovní pas
 • průkaz pojištěnce nebo doklad evropského pojištění
 • pouze malou částku peněz, nezbytně nutnou
 • hodinky
 • brýle
 • léky, které pravidelně užíváte (budou bezpečně uloženy na sesterně)
 • pyžamo i náhradní, župan,domácí obuv, ponožky a spodní prádlo
 • kapesníky
 • základní hygienické potřeby ručník,zubní kartáček, zubní pastu, mýdlo, toal. papír, popř. prostředky intimní hygieny, krém na obličej a ruce, holení, žínku
 • časopis,knihu
 • pokud máte tak doporučení k hospitalizaci, předoperační vyšetření a laboratorní výsledky, výpis zdravotní dokumentace

Statistika

Statistika

Počet lůžek: 42
Lůžka JIP: 8

Akreditace MZ ČR

Platnost do: 2. 6.  2028

Dokumenty ke stažení

Gynekologické oddělení

 • vamed
 • 8.10.2017

Gynekologie

Na gynekologickém oddělení poskytujeme péči o ženy s onemocněními, které vyžaduji jak konzervativní tak operační léčbu. Operační výkony jsou prováděny na operačních sálech, které disponují kvalitním vybavením nejen pro klasickou, t.j. vaginální i břišní operativu, ale i pro operativu miniinvazivní – t.j. laparoskopickou, hysteroskopickou a cystoskopickou.

Oddělení již tradičně poskytuje kompletní péči v oblasti urogynekologie, kdy kromě spektra vyšetřovacích metod včetně urodynamického vyšetření zajišťuje kompletní spektrum výkonů pro inkontinenci močovou a rekonstrukční výkony pánevního dna, a to za použití nejmodernějších implantátů.

Rozvojem miniinvazivních postupů se trvale zkracuje nejen nezbytná doba hospitalizace na našem oddělení, ale i celkové trvání pooperační léčby.

V oblasti onkogynekologie naše oddělení spolupracuje s Gynekologicko-porodnickou klinikou Nemocnice na Bulovce.

Součástí gynekologického oddělení je i jednotka intenzivní péče – JIP, která slouží k maximálnímu zajištění pooperačního průběhu u pacientek bezprostředně po operačních výkonech. A to jak po výkonech gynekologických, tak po operativních porodech.

Jednodenní gynekologie

Gynekologicko-porodnické oddělení od září 2017 zavedlo jednodenní gynekologii – malé gynekologické výkony v jednodenním režimu.

Fotogalerie

Kde nás najdete

Pavilon T

1. NP – příjmová ambulance, gynekologická ambulance, registrační poradna,
laktační poradna, ultrazvuk, předporodní kurzy

2. NP –  gynekologické oddělení + JIP, operační sál gynekologie, operační sál porodnice, porodní sály

4. NP – porodnické oddělení, neonatologie, neonatologie – JIP

5. NP – porodnické oddělení – nadstandardní pokoje, neonatologie

Akreditace MZ ČR

Kontakt

pohotovostní služba
tel.: 731 429 735

příjmová ambulance
tel.: 315 639 356

gynekologická ambulance
tel.: 315 639 369

registrační poradna
tel.: 315 639 370

ultrazvuk
tel.: 315 639 357

gynekologie a rizikové těhotenství
tel.: 315 639 359

JIP
tel.: 315 639 362

porodnice
tel.: 315 639 365

porodní sál
tel.: 315 639 368

předporodní kurzy
mobil: 739 264 657

laktační poradna
mobil: 603 880 478,
603 880 431,
603 880 479

nadstandardní programy Premium a Exkluziv
mobil: 736 514 874

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

 • vamed
 • 8.10.2017

Rychlé odkazy:

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

patří mezi základní klinická oddělení mělnické nemocnice, disponuje akreditací pro obor specializačního vzdělání Anesteziologie a intenzivní medicína udělené Ministerstvem zdravotnictví ČR a jeho činnost spočívá v několika oblastech: resuscitační stanice, anesteziologický úsek, anesteziologická ambulance. Na ARO oddělení pracuje 15 lékařů, z toho 11 lékařů s nejvyšší erudicí – specializace v oboru (dříve II.atestace).

ARO oddělení

ARO oddělení poskytuje na pětilůžkové resuscitační stanici 24 hodinovou nepřetržitou péči všem kriticky nemocným pacientům se selháváním základních životních funkcí, tj. pacientům se srdečním, plicním, jaterním a ledvinným selháváním, šokovým stavem, bezvědomím různé etiologie, pacientům po těžkých úrazových stavech, po dlouhých a komplikovaných chirurgických výkonech s nutností umělé plicní ventilace, pacientům se speciálními požadavky na výživu a pacientům s těžce probíhajícím infekčním onemocněním s nutností podpory základních životních funkcí, rovněž stavy po intoxikacích.
Oddělení je vybaveno moderní monitorovací technikou napojenou na centrální pult sester, dýchacími přístroji pro umělou plicní ventilaci, přístrojem pro mimotělní eliminaci (hemodialýza, hemodiafiltrace), vlastním ultrazvukem, bronchoskopem, defibrilátorem, dále zvlhčovačem vzduchu pro teplé i studené zvlhčení, infuzními pumpami a dalšími zdravotnickými prostředky, které souhrnně zajišťují vysokou kvalitu poskytované péče. Z moderních léčebných metod je dále využíváno provádění punkčních dilatačních tracheotomií, kontinuální invazivní monitorace arteriálního a venózního tlaku, monitorace hemodynamiky apod.

Nedílnou součástí takové léčby je náročná intenzivní ošetřovatelská péče a veliký důraz při péči o pacienty je kladen na metodu tzv. bazální stimulace, kdy se na našem oddělení snažíme o co nejosobnější ošetřovatelskou péči, která pacientům s poruchou vědomí pomůže při orientaci v prostoru a čase a dá mu pocit jistoty… Proto je vhodné, aby měl kolem sebe známé věci – oblíbené předměty (rodinné fotografie, hrneček, polštářek atd.) rádio, přehrávač CD, toaletní potřeby, které je zvyklý používat, oblíbené vůně… Pro úspěch této metody je samozřejmě nutné znát co nejvíce o osobě pacienta, o jeho zvycích a zájmech… nezastupitelnou pomocí je proto spolupráce s rodinnými příslušníky pacientů a společná snaha o to, aby mohli těžce nemocní pacienti složité období hospitalizace co nejlépe zvládnout.

Anesteziologický úsek zabezpečuje širokou škálu služeb od anesteziologického dohledu u závažně nemocných při výkonech v mísní anestézii, přes různé druhy znecitlivění až po anestézii celkovou na operačních sálech všech operačních oborů nemocnice. Anesteziologická pracoviště na operačních sálech jsou vybavena kvalitními moderními anesteziologickými přístroji s doprovodnou monitorovací technikou, odpovídající přísným evropským standardům. Vše umožňuje kvalitní sledování základních životních funkcí a dobrou řiditelnost a tím i bezpečnost anestézie. Anesteziologický tým (lékař a sestra) je dostupný 24 h denně.

Počet anesteziologických výkonů neustále narůstá, v roce 2014 bylo v naší nemocnici podáno téměř 4 300 anestézií, téměř 25% představuje tzv. regionální (místní) anestézie, t. j anestézie bez navození ztráty vědomí a také výrazně stoupá i počet anestézií provedených ambulantně.

Lékaři ARO zajišťují konziliární péči pro všechny pacienty nemocnice hospitalizované na oborových jednotkách intenzivní péče u pacientů, u kterých selhání životních funkcí hrozí. Anesteziologický tým zabezpečuje každou kardiopulmonální resuscitaci v nemocnici. Lékaři a sestry ARO se také podílejí na výuce neodkladné péče ostatních zaměstnanců nemocnice.

Vedení

MUDr. Jan BRÁZDA
primář
tel.: 315 639 396

jan.brazda@mediterra.cz

MUDr. Petra PREISOVÁ
zástupce primáře
tel.: 315 639 396

petra.preisova@mediterra.cz

Externí lékaři

MUDr. Ivana BOHOŇKOVÁ
MUDr. Olga JANOVSKÁ
MUDr. Zdeněk TLUSTÝ

Sestry

Jindra RYNDAKOVÁ
vrchní sestra manažerka
tel.: 315 639 302

jindra.ryndakova@mediterra.cz

Miroslava ZEMANCOVÁ
vedoucí sestra
tel.: 315 639 399

miroslava.zemancova@mediterra.cz

Fotogalerie

Kontakt

Lůžkové odd. – tel.: 315 639 399

Kde nás najdete

Pavilon A – 2. NP

Co je potřeba mít s sebou

 • platný průkaz zdravotní pojišťovny
 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti

Statistika

Počet lůžek: 5
Počet hospitalizovaných pacientů na lůžkách ARO: 140-150 / rok
Počet anestesií za rok: cca 4300 / rok
Počet sálů, kde se podává anestesie: 9

Akreditace MZ ČR

Platnost do: 21. 9. 2024

Platnost do: 9. 3. 2028

Dokumenty ke stažení

1 2