Zahájení školení zaměstnanců NM

  • Nemocnice Mělník
  • 23.7.2018

V září bude zahájeno velké školení zaměstnanců

Měsíc září je také důležitý pro zaměstnance Nemocnice Mělník. V tomto měsíci bude totiž zahájeno školení, kterým projde přes 450 zaměstnanců lékařských i nelékařských profesí.

Připravený cyklus vzdělávacích kurzů je realizován v rámci projektu „Vzdělávání v Mělnické zdravotní“, které je financováno z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Cílem celého projektu, který byl zahájen již počátkem tohoto roku, je zajistit standardní úroveň vzdělání zaměstnanců Nemocnice Mělník a v souvislosti s tím nastavit systém rozvoje lidských zdrojů, který umožní v budoucnu dlouhodobě plánovat strukturu lidských zdrojů a jejich potřeb v oblasti vzdělávání.

Samotné vzdělávání bude v následujících měsících probíhat v těchto oblastech

– vzdělávání IT dovedností zaměřených na nastavení standardu úrovně znalostí potřebných pro danou pracovní pozici. Dále bude toto vzdělávání také zaměřeno na zvládnutí vnitřního informačního systému nemocnice NIS..

– vzdělávání zaměřené na interní lektory a znalosti a dovednosti spojené s rozvojem práce se zaměstnanci.

– vzdělávání zaměřené na manažerské a řídící dovednosti

– aktivity zaměřené na rozvoj dovedností za účelem zlepšení komunikace s pacienty a komunikace na jednotlivých pracovištích nemocnice.

Všechny kurzy budou probíhat v nově vytvořené učebně, která je vybavena nově nakoupenou výpočetní technikou a softwarem, včetně nábytku. Součástí vybavení učebny je i program na sledování průběhu výuky na jednotlivých počítačích pro lepší reakci vyučujících na potřeby účastníků školení.

S ohledem na časové vytížení zaměstnanců bude vzdělávání probíhat průběžně, a to až do druhé poloviny příštího roku.