Rozhovor s vedoucím školitelem IT

  • Nemocnice Mělník
  • 23.7.2018

Školení v oblasti informačních technologií již úspěšně probíhá.

Již více jak měsíc probíhá v Nemocnici Mělník školení všech zaměstnanců této organizace v rámci realizace projektu „Vzdělávání v Mělnické zdravotní“. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Jednou z klíčových aktivit projektu je také vzdělávání v oblasti informačních technologií, konkrétně na vzdělávání IT dovedností zaměřených na nastavení standardu úrovně znalostí potřebných pro danou pracovní pozici. Dále bude toto vzdělávání zaměřeno na zvládnutí vnitřního informačního systému nemocnice NIS.

Přípravu a samotnou tvorbu školícího modulu v oblasti IT dovedností má na starosti Martin Škrabálek, zastávající v projektu pozici vedoucího interního školitele IT. Položili jsme mu několik otázek, které mohou více přiblížit přípravu a dosavadní průběh školení.

O: Na jaké konkrétní oblasti se školení zaměstnanců zaměřuje

Školení je rozděleno do tří oblastí:

1. Základní znalosti práce na PC – zde se snažíme uživatelům vysvětlit základní pojmy ze světa informačních technologií s názornými ukázkami výpočetní techniky. Součástí školení je i připomenutí základních znalostí práce s počítačem – tedy práce se soubory, tiskárnami, atd.

2. Práce v běžných kancelářských aplikacích a webové aplikace nemocnice. V této části školení se zaměřujeme především na práci ve webových aplikacích, používaných v naší nemocnici( např. nemocniční helpdesk, manažerský systém,nemocniční pošta, intranet ). Uživateli je vysvětleno, jak se v těchto programech pohybovat a co si může sám nastavit, atd.

3. NIS (Nemocniční informační systém). V této části školení se zaměřujeme na vysvětlení funkčnosti celého NISu, dále pak připomínáme správné postupy práce v NISu a v neposlední řadě nasloucháme uživatelům, co se týče jejich připomínek a výhrad k fungování NISu. Tyto připomínky dále zpracováváme a přeposíláme autorům programu, aby je zařadili do dalšího plánovaného vývoje.

O: Můžete nám více přiblížit obsah jednotlivých školení?

Školení je zpravidla zahájeno úvodním představením celého projektu s plynulým přechodem k prvnímu tématu – tím je vysvětlení základních pojmů z informačních technologií. Součástí je názorná ukázka částí počítače. Po této části následuje krátký test pro získaní lepšího přehledu o účastnících, poté následují postupně další bloky. Jedná se například o přednášky s tématem práce s PC a správa souborů, tedy základy práce s PC, Webové aplikace Nemocnice Mělník, práce s MS-Office. Tento blok je zakončený další praktickou zkouškou, kdy uživatelé mají za úkol vytvořit konkrétní dokument. Po obědě začínáme dalším samotným blokem NIS.

Školení probíhá vždy každou středu a jedná se o 2x 3-hodinové bloky.

O: A kdo vlastně školí, kdo je v IT kurzech lektorem? 

Na projektu se podílím hlavně jako garant za oddělení informačních technologií, podílel jsem se hlavně na přípravě výběrových řízení, tedy papírování. Samozřejmě školení se v menší míře účastním také jako lektor. 

Nicméně výrazně větší mírou se na celé koncepci školení, tedy jak na tvorbě školicích modulu, tak na samotném školení, podílí hlavně moji kolegové Jiři Švejcar a Tomáš Hajner. Kolegové se daného úkolu zhostili profesionálně a připravili krásné a podnětné školení pro naše zaměstnance. Tímto bych jim chtěl ještě jednou poděkovat za zatím dobře odvedenou práci.

O: Jaké jsou vaše první zkušenosti se „studenty“, tedy s vašimi kolegy z nemocnice? Mají o školení skutečně zájem, nebo školení berou pouze jako „nutné zlo“?

Vzhledem k tomu, že školení je teprve v počátcích, tak se tato otázka těžko hodnotí. Nicméně si nemyslím, že by uživatelé toto školení vnímali jako jakési zlo. Samozřejmě v každé skupince se najde výjimka. Většinou jsou však školení vnímána pozitivně a je zde vidět zájem a snaha se něčemu novému přiučit.

O: Kolik zaměstnanců Nemocnice Mělník bude v oblasti IT proškoleno? Procházejí všichni zaměstnanci stejným stupněm školení?

Celkem je počítáno s proškolení všech zaměstnanců (tedy cca 670 ) během dvou let. Školení je koncipováno tak, že zaměstnanci mající přístup do NISu budou automaticky proškolení z kategorie 3 – Nemocniční informační systém a dále pak v závislosti na svých znalostech se zúčastní jednotlivých školení. Méně zdatní uživatelé v oblasti IT se tedy zúčastní kurzu jak pro začátečníky tak i pro pokročilé. Zdatnější uživatelé jen pro pokročilé.

Ostatní zaměstnanci nevyužívající ke své činnosti NIS budou školeni odděleně v závislosti na svých provozních programech a jejich potřebách. Všichni účastníci školení získají při úspěšném ukončení kurzu certifikát o uskutečněném školení.

O: V rámci projektu jste v Nemocnici Mělník vytvořili nové školící prostory. S jakým počítačovým vybavením a další technikou se mohou vzdělávající se zaměstnanci NM ve školících prostorách setkat?

Školící místnost je plně klimatizovaná a je počítačově vybavena pro možnost proškolení 12 osob, přičemž každá dvojice školených osob má k dispozici svůj počítač. Učebna je tedy vybavena 6 počítači Dell s 19″ LCD monitorem, lektor má k dispozici Nootebook také od firmy DELL. Největší chloubou celé učebny je ovšem audiovizualizační část učebny, skládající se především z Interaktivní tabule HITACHI se zvukovým ozvučením. Interaktivní tabuli doplňuje zabudovaný dataprojektor pro ultra-krátkou projekci. Interaktivní tabule je plně ovladatelná rukou, což nám usnadňuje práci při školení právě zmiňovaných webových aplikaci, kdy ruku můžeme využít nejen pro ukázání konkrétní části obrazovky ale i jako myš pro pohyb a ovládání v IE. Zároveň však nejsme oslňováni dataprojektorem a ani nijak nezakrýváme promítaný obsah díky právě ultrakrátké projekci zmiňovaného dataprojektoru.

Díky hlasovacímu systému i-click máme možnost hned po ukončení testů školených osob vyhodnotit jejich testy a během minuty školeným osobám prezentovat jejich výsledky.

Děkuji za odpovědi.
– apt –