Jana Schneiderová

  • vamed
  • 21.4.2022

Proč jste si vybrala právě obor Domácí péče?

V DP pracuji již mnoho let. Už v mládí jsem se starala o svou nemocnou babičku v domácím prostředí a ta byla velmi ráda, že je tam, kde to dobře zná a se svou rodinou. Zřejmě tato zkušenost mě vedla cestou pomoci druhým formou DP. Přesto, že je naše „práce“ někdy náročná a složitá jak po psychické, tak i fyzické stránce, jsem velmi ráda za každý úsměv či vřelý pohled našich klientů či jejich rodinných příslušníků, byť to se svými zdravotními obtížemi a životní situací mají občas velmi složité.  Každý si zaslouží prožít stáří plnohodnotným a pokud možno spokojeným životem v prostředí, na které je zvyklý a mě těší, že jim mohu svou přítomností a pomocí ulehčit, popřípadě zpříjemnit každodenní žití.

Dělala jste v podobné službě již před nástupem do Nemocnice Mělník? Je v něčem tady práce jiná?

V oboru DP jsem pracovala již dříve u jiné organizace. Poskytování služeb je ve všech těchto organizacích podobné. Avšak z mého pohledu velmi záleží na kolektivu, vzájemné komunikaci personálu mezi sebou, personálu s klienty a samozřejmě s jejich rodinnými příslušníky. Velmi důležité je také logistické zabezpečení naší činnosti, tak abychom mohli poskytovat co nejlepší služby a péči naším klientům, která je dle mého v naší organizaci na velmi dobré úrovni. DP je velmi potřebná a důležitá, byť je zatím naším zdravotním systémem z mého pohledu zatím nedoceněná.

Vybavíte si nějaké zajímavé okamžiky nebo pacienty ze své praxe?

Mám v hlavě mnoho příjemných, veselých chvilek či historek strávených s klienty, na které si často vzpomenu, ale i pár těch smutných, které bohužel patří do našich životů.

Máte nějaké své moto, které Vás provází nejen v práci?

Ve svém životě se neřídím žádnými motty či předsevzetími, jsem spíše intuitivní člověk, a tak se snažím přistupovat i ke své práci. Snažím se, abych ke každému klientovi zvolila co možná nejvhodnější individuální a empatický přístup s kvalitní odbornou péči, kterou potřebuje.