Magnetická rezonance

 • Nemocnice Mělník
 • 8.4.2022

Proč přijít na MR vyšetření do MR Centra Mělník? Na pracovišti magnetické rezonance vám nabízíme:

✓ Krátké čekací doby na termín (5-7 dnů)

✓ CD s obrazovou dokumentací ihned po vyšetření

✓ On-line výsledky na portálu www.eradiologie.cz do 48 hodin

✓ Kratší vyšetřovací čas a vyšší komfort díky nejnovějším technologiím

 

Provozní doba magnetické rezonance

Pondělí – Pátek: 7:30 – 16:00

Najdete nás v budově polikliniky, vchod nalevo od hlavního vchodu.

Jak se k nám objednat

Na MR vyšetření se můžete objednat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na webu viz odkaz. Průměrná čekací doba: 5-7 pracovních dnů

Tel.: +420 318 690 183

E-mail: info@mr-melnik.cz

Web: www.mr-melnik.cz

Primářka: MUDr. Kateřina Gacková

Vyšetření magnetickou rezonancí

Pracoviště je vybaveno MR přístrojem Siemens Magnetom Altea o síle magnetického pole 1,5T. Technologie tohoto přístroje zajišťuje vysokou kvalitu obrazu i zobrazovací diagnostiky. Průběh vyšetření je tak optimalizován, aby snížil vyšetřovací dobu a byl pro pacienty co nejvíce komfortní.

Doba vyšetření magnetickou rezonanci se pohybuje ve většině případů mezi 15 až 50 minutami. Pacient je před vyšetřením poučen a podepisuje informovaný souhlas.

Vyšetření centrálního nervového systému

 • Vyšetření mozku dospělých včetně difuzního zobrazení (DWI), aplikace venous Bold (T2* 3D), izotropní 3D zobrazení mozku s T2 a T1 vážením s využitím pro detailní hodnocení morfologie, pro předoperační neuronavigaci, fúzi s PET a volumetrii.
 • Zobrazení páteřního kanálu v celém rozsahu provedením multisekvenčního vícepolohového vyšetření.

Muskuloskeletární systém

 • Speciálně dedikované cívky na různé části těla spolu s digitální technologií přístroje umožňují zobrazení lézí chrupavky, šlach, vazů a kostní dřeně s unikátní rozlišovací schopností.

Břicho a pánev

 • Diferenciace fokálních a difuzních lézí jater, slinivky brušní a žlučových cest.
 • MR enterografie.
 • MR rekta, MR fistulografie pánve.
 • Fokální léze ledvin, nadledvin a močového měchýře.
 • Patologie prostaty s kompletními možnostmi diagnostiky (DCE – dynamic contrast enhance, DWI, MRS).
 • Diagnostika onemocnění ženské pánve (vývojové anomálie, endometrióza, tumory).

Zvláště důležité

Pokud máte v těle jakýkoliv kovový předmět, náhrady kloubů, pacemaker, cévní svorky, umělou srdeční chlopeň, cévní náhradu, stent, inzulínovou pumpu, přístroj na dávkování léčiva, vyjímatelné zubní náhrady, nitroušní implantát atd.… je nutné, abyste nás na tento fakt upozornili předem v dotazníku, jakož i před vyšetřením.

Pokud máte v těle některé z uvedených předmětů, MR vyšetření může poškodit Vás nebo uvedené zařízení.

Tetování většího rozsahu může způsobit popáleniny, nalíčení obličeje zas způsobit změny a deformity v MR obrazech. Nenoste prosím s sebou na vyšetření cenné šperky, zbraně ani domácí zvířata.

Pokud máte jakékoliv dotazy, konzultujte je s námi během čekání v čekárně, nebo můžete zavolat na pracoviště den před vyšetřením.

Privátní subjekty v Nemocnici Mělník

 • vamed
 • 23.7.2018

Privátní subjekty v Nemocnici Mělník

BUDOVA P – 1.NP, křídlo A

Lékárna BENU tel.: 731 638 148

melnik.prazka@benu.cz

http://www.benu.cz/

Plán pavilonů

BUDOVA P – 2.NP, křídlo A

VŠEOBECNÝ LÉKAŘ s.r.o.
praktický lékař pro dospělé
tel.: 315 639 449

MUDr. Burdová  PO-ST

MUDr. Kornoušek ČT-PÁ

www.vseobecnylekar.cz

BUDOVA  P – 1.NP, křídlo B

MUDr. Jiří ŠPETA
dětská kardiologie, ergonometrie a tělovýchovné lékařství
tel.: 315 639 444

pedkard@seznam.cz

BUDOVA P – 3.NP, křídlo A

BREG s.r.o.
praktický zubní lékař
tel.: 315 639 430

MUDr. Denisovová a MUDr. Denisov

igor.denisov@seznam.cz

MUDr. Richard HALÍK
urologická ambulance
tel.: 315 639 445315 627 460

BUDOVA P – 3.NP, křídlo B

SYNLAB czech s.r.o.
odběry krve, laboratoř
tel.: 315 639 170

tel.: 315 639 178 – odběry

http://www.synlab.cz/

Pavilon M – 1.NP

MUDr. Jiří VOŽENÍLEK
patologie
tel.: 315 639 421

BUDOVA E – 1.NP

HEMODIALÝZA – Nefrologická ambulance tel.: 315 639 384325 203 170
tel.: 315 639 389325 203 175vratislava.kovarova@fmc-ag.comhttp://www.fresenius.cz

BUDOVA ODLP – Fügnerova

ODBĚROVÉ STŘEDISKO, dárci krve tel.: 601 362 328

http://www.transfuze-uvn.cz/

ADIKTOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o.   tel.: +420 315 670 511
tel.: +420 731 947 512
BIOREZONANCE                                       tel.: 725 692 007

www.biorezonance-melnik.cz

Zdravotně-sociální pracovník

 • vamed
 • 8.10.2017

Zdravotně-sociální pracovník

Poslání

Zdravotně sociální péče je nedílnou součástí komplexní péče o nemocné. Posláním pracoviště je pomáhat klientům Nemocnice Mělník a jejich rodinám při zmírňování a odstraňování negativních sociálních důsledků nemoci v situacích, které nejsou schopni řešit vlastními silami.

Cíle služby

 • poskytnutí poradenství, případně vykonání konkrétních úkonů vážících se k sociální situaci klienta
 • prostřednictvím poskytnutí informací nebo vykonáním konkrétních úkonů umožnit návrat klienta do jeho přirozeného prostředí, příp. předání klienta do péče jiné služby

Okruh služeb zdravotně sociálního pracovníka

 • provádí sociální prevenci, zaměřenou na cílené a včasné vyhledávání jedinců, kteří se v důsledku své nemoci nebo nemoci blízkých osob mohou ocitnout nebo se již ocitli v nepříznivé sociální situaci
 • provádí sociální šetření u pacientů a posouzení životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům, podle potřeby objektivizuje rozbor sociální situace návštěvní službou v rodinách, na základě spolupráce s orgány veřejné správy (KÚ, MěÚ, ObÚ, OSPOD, ČSSZ a Českou poštou, ÚP a opatrovníky nemocných, kurátory, soudy, státním notářstvím, pečovatelskou službou, domácí péčí, Červeným křížem), případně dalšími subjekty a o zjištěných skutečnostech zpracovává zprávu o posouzení životní situace pacienta
 • sestavuje plán psychosociální intervence do životní situace pacienta, včetně rozsahu, druhu a potřeby sociálních opatření, ve spolupráci s dalšími zdravotnickými pracovníky tato opatření realizuje
 • zajišťuje sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům (důchodové a sociální zabezpečení, možnost následné péče (domácí, ústavní, pečovatelské), získání ortopedických a kompenzačních pomůcek)
 • napomáhá integraci pacientů, kteří takovou pomoc potřebují v důsledku chybějících fyzických, psychických nebo sociálních schopností, narušených sociálních vztahů nebo jiných překážek, do společenského prostředí; k aktivní účasti na této integraci získává pacienty a jejich sociální okolí
 • podílí se na přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb
 • v případě úmrtí pacientů provádí odborné poradenství v sociální oblasti; u osamělých zemřelých pacientů zajišťuje záležitosti spojené s úmrtím
 • zajišťuje kontakt s rodinou, sociální situaci pacienta řeší ve spolupráci s rodinnými příslušníky, získává od nich potřebnou dokumentaci
 • u osamělých nemocných vyřizuje jejich osobní a ekonomické záležitosti
 • podává, vyřizuje a eviduje žádosti pacientů do domovů důchodců, OLÚ, ÚSP, léčeben ošetřovatelské péče, hospiců, penzionů pro důchodce a pečovatelské služby
 • sleduje legislativní změny v sociální oblasti (např. zákon o sociálních službách), ve spolupráci s právním zástupcem a náměstkyní ředitele pro ošetřovatelskou péči je zavádí do praxe

Sestry

Mgr. Adriana Novotná mob.: 603 880 455
adriana.novotna@mediterra.czbudova B 1.NP

Kde nás najdete

Lékárna

 • vamed
 • 8.10.2017

Lékárna BENU

Lékárna BENU vydává léky na recept i volně prodejné léky. Nabízí široký sortiment zdravotnických pomůcek, kojeneckých mléčných výrobků, potravinových doplňků či dermo kosmetiky.

Veřejná nemocniční lékárna BENU:

 • zajišťuje přípravu léků dle individuálního předpisu
 • informuje pacienty o správném uchovávání léků
 • provádí poradenskou činnost pro samoléčbu
 • nabízí možnost telefonického objednání léků
 • vydává léky na žádanky ambulantním lékařům

Veřejná část lékárny byla zrekonstruována a odpovídá současným požadavkům. Novým provozovatelem je akciová společnost BENU Česká republika. Lékárny BENU se skládají z více než 170 lékáren, ve kterých se snaží odlišit od své konkurence a chce být svým pacientům a zákazníkům co nejblíže. Lékárny BENU nabízejí zcela nový a moderní přístup k medicínské a preventivní péči.

V lékárnách BENU je možné platit hotově i platební kartou.

Nemocniční lékárna BENU:

 1. zabezpečuje léky, léčivé přípravky, laboratorní diagnostiku a speciální zdravotnický materiál pro jednotlivá oddělení nemocnice
 2. připravuje laboratořím zkoumadla pro vyšetření
 3. poskytuje lékařům a ostatním zdravotnickým pracovníkům odborné informace.

Co byste měli vědět

 • platnost lékařských předpisů je 14 dní, včetně data vystavení
 • u receptů na antibiotika je platnost předpisu pouze 5 dní
 • recepty vystavené lékařskou službou první pomoci platí pouze jeden den následující po jejich vystavení
 • léky s prošlou dobou použitelnosti nebo nespotřebované léky se nevhazují do běžného odpadu, mohlo by dojít k jejich zneužití – každá lékárna je od vás odebere a zajistí jejich likvidaci
 • nemocniční lékárna od vás odebere i použité jednorázové injekční stříkačky s jehlami- jehlu je potřeba po použití opět opatřit ochranným krytem a vložit do pevného obalu (vhodné jsou například PET lahve)

Provozní doba

Pondělí až Pátek 07:00 – 17:00 veřejná lékárna tel.: 731 638 148

objednávky tel.: 731 638 148

melnik.prazska@benu.cz

Pavilon P – přímo u vstupních dveří

Laboratoř Mělník

 • vamed
 • 8.10.2017

Laboratoř Mělník

Oddělení laboratoře Nemocnice Mělník poskytuje laboratorní diagnostické služby lůžkovým a ambulantním oddělením nemocnice a lékařům celé spádové oblasti. Laboratoř má nepřetržitou pracovní dobu, v ranní směně provádíme celou paletu vyšetření, základní laboratorní vyšetření pak 24 hodin denně, včetně sobot, nedělí a svátků.

Provádíme vyšetření biochemická, hematologická, dále pak vybraná vyšetření z oblasti imunologie, virologie, atd. Ostatní specializovaná stanovení jsou zajišťována ve spolupráci s externí laboratoří. V současnosti nabízíme stanovení více než 100 parametrů, což vysoce překračuje běžnou paletu nemocnice okresního typu. Vyšetření provádíme i na vlastní žádost pacientů, za úplatu dle platného seznamu zdravotních výkonů. Řada metod je využívána i veterinárními lékaři.

Velký důraz klademe především na kvalitu poskytovaných služeb. Veškerá prováděná vyšetření podléhají přísnému režimu vnitřní kontroly kvality, dále je pak laboratoř zapojena do systému externí kontroly kvality. Obor klinické biochemie je vysoce náročný na přístrojové a technické vybavení a na vysokou odbornou erudici všech laboratorních pracovníků. Většina rutinních výkonů je v naší laboratoři automatizována, organizace práce je řízena Laboratorním informačním systémem, který je přímo napojen na nemocniční systém lůžkových oddělení a ambulancí.

Vedení

Ing. Jiří HAJN
vedoucí laboratoře
tel.: 315 639 170

jiri.hajn@synlab.cz

Miroslava LANDOVÁ
vedoucí zdravotní laborant
tel.: 315 639 173

miroslava.landova@synlab.cz

Provozovatel: synlab czech s.r.o.

www.synlab.cz

Kontakt

tel.: 315 639 174

Kde nás najdete

Pavilon P – 3. patro

Provozní doba

Nepřetržitý provoz

Odběry biologického materiálu:
7:00 – 12:30

Duchovní služba

 • vamed
 • 8.10.2017

Duchovní služba v Nemocnici Mělník

Nemoc není pro žádného člověka snadnou záležitostí. V mysli se vynořuje celá řada otázek, s kterými si člověk neví rady. Rádi bychom Vám pomohli využít tohoto „nuceného volna“. Pokud si přejete, aby za Vámi přišel katolický kněz, nebo duchovní ostatních církví, můžete je zavolat osobně, pomocí příbuzných, nebo prostřednictvím zdravotní sestry na uvedené telefonní číslo, nebo e-mail.

K dispozici jsou

Miroslav ERDINGER
farář Českobratrské církve evangelické
mobil: 737 284 760
ThMgr. Hana Laura ČERNÁ
farářka Církve československé husitské
mobil: 777 566 755
P. Jacek ZYZAK
Římskokatolická farnost – proboštství Mělník
tel.: 315 622 337
mobil: 731 518 750
Mgr. Yaroslav GULYAK
Řeckokatolická farnost v Ml. Boleslavi
mobil: 731 646 814
yaroslav@seznam.cz

Dopravní služba

 • vamed
 • 8.10.2017

Dopravní služba

Doprava nemocných, raněných a rodiček, transport:

 • do lázní a zpět
 • doprava na vyšetření a ošetření
 • doprava na hospitalizaci
 • doprava při propuštění z hospitalizace

Transport zajistíme na základě „Příkazu ke zdravotnímu transportu“, který musí vystavit ošetřující lékař.

Tato činnost je hrazena zdravotní pojišťovnou.

Převoz je možný po celé ČR a služba je nepřetržitá.

Pracovní doba DZS(Dopravní zdravotní služba)

Každý den 00:00 – 24:00 mobil: 605 995 089

Pracovní doba dispečinku

Pondělí až Pátek 06:00 – 14:30 tel.: 315 639 414

mobil: 739 680 683

Pavilon C – přízemí

Vedení

Marta JANDOVÁ
vedoucí oddělení
tel.: 315 639 414

marta.jandova@mediterra.cz

Kde nás najdete

Dárci krve

 • vamed
 • 8.10.2017

Dárci krve

V pondělí 3. 11. 2014 byl zahájen provoz odběrového střediska Mělník v prostorách budovy nemocnice Mělník – Podolí, Fügnerova 715 (2. patro). Odběrové středisko provozuje Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice Praha (ÚVN Praha Střešovice).

Odběrové dny

 

Úterý 07:00 – 08:30 odběr krve
10:00 – 11:00 odběr plazmy
Středa 07:00 – 11:00 odběr plazmy
Čtvrtek 07:00 – 08:30 odběr krve
10:00 – 11:00 odběr plazmy
Pátek 07:00 – 11:00 odběr plazmy
DARCOVSTVI2

Na odběry plné krve i plazmy je potřeba se předem objednat (neplatí v letních měsících).

Na odběry plazmy je nutné chodit 20 – 30 min. před plánovanou hodinou, na
kterou je dárce objednán. Tento čas je potřebný k předodběrovým vyšetřením.

Objednací hodina znamená, že je u dárce zahájen odběr.

Telefonní spojení: v uvedené odběrové dny na tel.: 601362328 (paní Veselá).

 

Odběry probíhají ve spolupráci s ČČK Mělník, informace ohledně plánovaného oceňovaní dárců krve získáte též na tel.: 315 623 040.

 

Potřebné informace též získáte na www.transfuze-uvn.cz nebo http://cckmelnik.cz/.

Babybox

 • vamed
 • 8.10.2017

Babybox na novém místě

3. listopadu 2009 byl v naší nemocnici otevřen jubilejní 30 Babybox v ČR. V roce 2020 bylo rozhodnuto nutnosti jeho výměny za modernější verzi a přesunutí přímo do budovy T (gynekologicko- porodnické oddělení), tak aby případná reakce personálu mohla být co nejrychlejší a nejefektivnější.

Co je babybox

Baby box je vytápěná schránka o rozměrech: šířka 100 cm, hloubka 50 cm a výška 60cm, která je napojena na stálou službu v nemocnici. Pokud někdo vloží dítě do baby boxu, na neonatologickém oddělení se rozezní signalizace u službu konajícího personálu. Zároveň odchází signál i do mobilů dalších zdravotníků, kteří obdrží sms zprávu. Personál neontologického oddělení se o dítě okamžitě postará.

Ten, kdo dítě do boxu vloží, zůstává v anonymitě. Pokud se matka k dítěti již nepřihlásí, je nabídnuto k adopci.

Babybox mohou využít matky z regionu, které z nějakých vážných důvodů musejí své dítě odložit a tím vyřešit svou vážnou životní situaci.
Návod na použití babyboxu:

 • stiskněte červené tlačítko
 • otočte klikou dvířek babyboxu směrem dolů
 • vložte dítě dovnitř
 • zavřete dvířka babyboxu

Baby box se nachází ze zadní části pavilonu T (naproti mateřské školce).

Kde nás najdete