Lékárna

 • vamed
 • 8.10.2017

Lékárna BENU

Lékárna BENU vydává léky na recept i volně prodejné léky. Nabízí široký sortiment zdravotnických pomůcek, kojeneckých mléčných výrobků, potravinových doplňků či dermo kosmetiky.

Veřejná nemocniční lékárna BENU:

 • zajišťuje přípravu léků dle individuálního předpisu
 • informuje pacienty o správném uchovávání léků
 • provádí poradenskou činnost pro samoléčbu
 • nabízí možnost telefonického objednání léků
 • vydává léky na žádanky ambulantním lékařům

Veřejná část lékárny byla zrekonstruována a odpovídá současným požadavkům. Novým provozovatelem je akciová společnost BENU Česká republika. Lékárny BENU se skládají z více než 170 lékáren, ve kterých se snaží odlišit od své konkurence a chce být svým pacientům a zákazníkům co nejblíže. Lékárny BENU nabízejí zcela nový a moderní přístup k medicínské a preventivní péči.

V lékárnách BENU je možné platit hotově i platební kartou.

Nemocniční lékárna BENU:

 1. zabezpečuje léky, léčivé přípravky, laboratorní diagnostiku a speciální zdravotnický materiál pro jednotlivá oddělení nemocnice
 2. připravuje laboratořím zkoumadla pro vyšetření
 3. poskytuje lékařům a ostatním zdravotnickým pracovníkům odborné informace.

Co byste měli vědět

 • platnost lékařských předpisů je 14 dní, včetně data vystavení
 • u receptů na antibiotika je platnost předpisu pouze 5 dní
 • recepty vystavené lékařskou službou první pomoci platí pouze jeden den následující po jejich vystavení
 • léky s prošlou dobou použitelnosti nebo nespotřebované léky se nevhazují do běžného odpadu, mohlo by dojít k jejich zneužití – každá lékárna je od vás odebere a zajistí jejich likvidaci
 • nemocniční lékárna od vás odebere i použité jednorázové injekční stříkačky s jehlami- jehlu je potřeba po použití opět opatřit ochranným krytem a vložit do pevného obalu (vhodné jsou například PET lahve)

Laboratoř Mělník

 • vamed
 • 8.10.2017

Laboratoř Mělník

Oddělení laboratoře Nemocnice Mělník poskytuje laboratorní diagnostické služby lůžkovým a ambulantním oddělením nemocnice a lékařům celé spádové oblasti. Laboratoř má nepřetržitou pracovní dobu, v ranní směně provádíme celou paletu vyšetření, základní laboratorní vyšetření pak 24 hodin denně, včetně sobot, nedělí a svátků.

Provádíme vyšetření biochemická, hematologická, dále pak vybraná vyšetření z oblasti imunologie, virologie, atd. Ostatní specializovaná stanovení jsou zajišťována ve spolupráci s externí laboratoří. V současnosti nabízíme stanovení více než 100 parametrů, což vysoce překračuje běžnou paletu nemocnice okresního typu. Vyšetření provádíme i na vlastní žádost pacientů, za úplatu dle platného seznamu zdravotních výkonů. Řada metod je využívána i veterinárními lékaři.

Velký důraz klademe především na kvalitu poskytovaných služeb. Veškerá prováděná vyšetření podléhají přísnému režimu vnitřní kontroly kvality, dále je pak laboratoř zapojena do systému externí kontroly kvality. Obor klinické biochemie je vysoce náročný na přístrojové a technické vybavení a na vysokou odbornou erudici všech laboratorních pracovníků. Většina rutinních výkonů je v naší laboratoři automatizována, organizace práce je řízena Laboratorním informačním systémem, který je přímo napojen na nemocniční systém lůžkových oddělení a ambulancí.

Kontakt

tel.: 315 639 174

Kde nás najdete

Pavilon P – 3. patro

Provozní doba

Nepřetržitý provoz

Odběry biologického materiálu:
7:00 – 12:30

Duchovní služba

 • vamed
 • 8.10.2017

Duchovní služba v Nemocnici Mělník

Nemoc není pro žádného člověka snadnou záležitostí. V mysli se vynořuje celá řada otázek, s kterými si člověk neví rady. Rádi bychom Vám pomohli využít tohoto „nuceného volna“. Pokud si přejete, aby za Vámi přišel katolický kněz, nebo duchovní ostatních církví, můžete je zavolat osobně, pomocí příbuzných, nebo prostřednictvím zdravotní sestry na uvedené telefonní číslo, nebo e-mail.

Od ledna 2024 je na Oddělení dlouhodobé lůžkové péče naší nemocnice k dispozici paní kaplanka Mgr. Eržika Frinková.

 

K dispozici jsou

Mgr. et Mgr. Miroslav ERDINGER
farář Českobratrské církve evangelické
mobil: 737 284 760
Mgr. Hana Laura ČERNÁ
farářka Církve československé husitské
mobil: 777 566 755
P. Miroslaw K. Mateńko MS
Římskokatolická farnost – proboštství Mělník
mobil: 731 518 750
Mgr. Yaroslav GULYAK
Řeckokatolická farnost v Ml. Boleslavi
mobil: 731 646 814

 

Příloha

Dopravní služba

 • vamed
 • 8.10.2017

Dopravní služba

Doprava nemocných, raněných a rodiček, transport:

 • do lázní a zpět
 • doprava na vyšetření a ošetření
 • doprava na hospitalizaci
 • doprava při propuštění z hospitalizace

Transport zajistíme na základě „Příkazu ke zdravotnímu transportu“, který musí vystavit ošetřující lékař.

Tato činnost je hrazena zdravotní pojišťovnou.

Převoz je možný po celé ČR a služba je nepřetržitá.

Pracovní doba DZS(Dopravní zdravotní služba)

Každý den 00:00 – 24:00 mobil: 605 995 089

Pracovní doba dispečinku

Pondělí až Pátek 06:00 – 14:30 tel.: 315 639 414

mobil: 739 680 683

Pavilon C – přízemí

Kde nás najdete

Dárci krve

 • vamed
 • 8.10.2017

Dárci krve

V pondělí 3. 11. 2014 byl zahájen provoz odběrového střediska Mělník v prostorách budovy nemocnice Mělník – Podolí, Fügnerova 715 (2. patro). Odběrové středisko provozuje Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice Praha (ÚVN Praha Střešovice).

Odběrové dny

 

Úterý 07:00 – 08:30 odběr krve
10:00 – 11:00 odběr plazmy
Středa 07:00 – 11:00 odběr plazmy
Čtvrtek 07:00 – 08:30 odběr krve
10:00 – 11:00 odběr plazmy
Pátek 07:00 – 11:00 odběr plazmy
DARCOVSTVI2

Na odběry plné krve i plazmy je potřeba se předem objednat (neplatí v letních měsících).

Na odběry plazmy je nutné chodit 20 – 30 min. před plánovanou hodinou, na
kterou je dárce objednán. Tento čas je potřebný k předodběrovým vyšetřením.

Objednací hodina znamená, že je u dárce zahájen odběr.

Telefonní spojení: v uvedené odběrové dny na tel.: 601362328 (paní Veselá).

 

Odběry probíhají ve spolupráci s ČČK Mělník, informace ohledně plánovaného oceňovaní dárců krve získáte též na tel.: 315 623 040.

 

Potřebné informace též získáte na www.transfuze-uvn.cz nebo http://cckmelnik.cz/.

Babybox

 • vamed
 • 8.10.2017

Babybox na novém místě

3. listopadu 2009 byl v naší nemocnici otevřen jubilejní 30 Babybox v ČR. V roce 2020 bylo rozhodnuto nutnosti jeho výměny za modernější verzi a přesunutí přímo do budovy T (gynekologicko- porodnické oddělení), tak aby případná reakce personálu mohla být co nejrychlejší a nejefektivnější.

Co je babybox

Baby box je vytápěná schránka o rozměrech: šířka 100 cm, hloubka 50 cm a výška 60cm, která je napojena na stálou službu v nemocnici. Pokud někdo vloží dítě do baby boxu, na neonatologickém oddělení se rozezní signalizace u službu konajícího personálu. Zároveň odchází signál i do mobilů dalších zdravotníků, kteří obdrží sms zprávu. Personál neontologického oddělení se o dítě okamžitě postará.

Ten, kdo dítě do boxu vloží, zůstává v anonymitě. Pokud se matka k dítěti již nepřihlásí, je nabídnuto k adopci.

Babybox mohou využít matky z regionu, které z nějakých vážných důvodů musejí své dítě odložit a tím vyřešit svou vážnou životní situaci.
Návod na použití babyboxu:

 • stiskněte červené tlačítko
 • otočte klikou dvířek babyboxu směrem dolů
 • vložte dítě dovnitř
 • zavřete dvířka babyboxu

Baby box se nachází ze zadní části pavilonu T (naproti mateřské školce).

Kde nás najdete