Průběh školení zaměstnanců NM

  • Nemocnice Mělník
  • 23.7.2018

Projekt školení zaměstnanců Nemocnice Mělník je v druhé polovině

Od konce měsíce září minulého roku probíhá v Nemocnici Mělník školení všech zaměstnanců této organizace, a to v rámci projektu s názvem „Vzdělávání v Mělnické zdravotní“. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Školením projde přes 450 zaměstnanců lékařských i nelékařských profesí. Vzhledem k tomu, že nemocnice zaměstnává 562 zaměstnanců, jde o významnou skupinu napříč všemi profesemi.

Vzdělávací kurzy jsou zaměřené na dvě oblasti. V první části probíhají školení zaměřená na zajištění jednotného standardu IT znalostí a rozvoj znalostí zvyšující efektivitu využití této techniky při běžné pracovní činnosti jednotlivých pracovníků. Jednodenní školení, které provádějí mladí pracovníci oddělení informačních technologií Nemocnice Mělník, jsou zaměřené na podporu zaměstnanců ve zdokonalování IT dovedností od úplných začátečníků až po pokročilé uživatele. Cyklus těchto kurzů je rozdělen na standardní obsluhu PC a obsluhu nemocničního informačního systému. Školení, kterého se zúčastní celkem 400 vybraných zaměstnanců, probíhalo do konce měsíce dubna 2012.

Druhá část projektu je zaměřená na školení v oblasti komunikační dovedností zaměstnanců. V těchto kurzech jsou zaměstnanci školeni v interpersonální komunikaci a v komunikaci směrem k pacientovi. Vedoucí zaměstnanci procházejí kurzy které jsou zaměřené na manažerské a řídící dovednosti (např. Vedení a motivace, Autorita vedoucího pracovníka, Stres a zátěžové situace, Kvalita zdravotní péče a řízení rizik).

Všechny kurzy probíhají v nově vytvořených školících prostorách, které byly vybaveny novým nábytkem, klimatizací a kvalitními počítači. Součástí vybavení jedné z místností je i program na sledování průběhu výuky na jednotlivých počítačích, který slouží pro lepší reakci lektorů na potřeby účastníků školení. Prostřednictvím hlasovacího systému i-click mají lektoři možnost hned po ukončení kurzu vyhodnotit testy a během minuty školeným osobám prezentovat jejich výsledky.