PROSÍME NÁVŠTEVY NA ODLP O OHLEDUPLNOST

  • Nemocnice Mělník
  • 5.2.2024
Pacienti ošetřovatelských lůžek jsou často starší, křehcí pacienti, kteří jsou kromě infekcí ohroženi také sociální izolací, která může jejich zdravotní stav zhoršit.
Kontakt s rodinou je pro ně velmi důležitý. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli umožnit návštěvy přes chřipkovou epidemii.
Prosíme, navštěvujte své blízké, jen když sami nemáte příznaky infekčního onemocnění.
Prosíme také o dodržování zvýšené hygieny – dezinfekci rukou a nošení respirátorů.
Obojí je k dispozici při vstupu na oddělení.
Děkujeme za pomoc a spolupráci.
prim. MUDr. Irena Závadová

No Comments

Leave a Comment