Fizioterapeut-caracteristica si responsabilitati

  • Nemocnice Mělník
  • 2.12.2020

Caracteristica

Fizioterapeutul oferă îngrijiri cu scop preventiv, curativ, de diagnostic, de reabilitare, paliative în domeniul fizioterapiei care duce la dezvoltarea, redresarea și menținerea sănătății optime a pacientului. Prin mișcare și alte proceduri fizioterapeutice, acesta influențează în mod specific funcțiile altor sisteme, inclusiv funcțiile mentale, dacă acestea sunt puse în pericol de boli, îmbătrânire, vătămare, durere, dizabilitate, afecțiune de sănătate, boală sau factori de mediu.

 

 

RESPONSABILITĂȚI:

Stabilirea planului fizioterapeutic individual în baza diagnozei fizioterapeutice

Aplicarea unor metode și proceduri fizioterapeutice, kinetoterapeutice și alte metode și proceduri adecvate de terapie fizică în funcție de starea pacientului

Evaluarea efectului îngrijirii fizioterapeutice

Manipularea cu medicamente și administrarea lor la pacienți

Pregătirea personalului medical în domeniul asistenței medicale de reabilitare pentru prevenirea sindromului de imobilizare

Consiliere, educare și prevenire pentru a menține sau restabili funcțiile de mișcare

Oferirea asistenței medicale în conformitatea cu regulile și standardele existente

Menținerea regimului epidemico-sanitar în conformitate cu regulile care reglementează protecția sănătății publice

Ducerea evidenței medicale care rezultă din reglementările legale, inclusiv lucrul cu sistemul de informații ale instituției medicale

Oferirea informațiilor în conformitate cu competența profesională a personalului nemedical