Zákaz návštěv

  • Nemocnice Mělník
  • 7.10.2020
Od 7.10.2020 bylo, na základě nepříznivé epidemiologické situace, rozhodnuto o zákazu návštěv na všech odděleních Nemocnice Mělník .
 
Výjimkou jsou omezené návštěvy na porodnickém oddělení. Kam bude moci pouze 1 osoba, max. v délce 20 min. od 15-17 hod. Každá tato návštěva je povinna vyplnit dokument „Čestné prohlášení návštěvy pacienta v příloze a po celou dobu přítomnosti bude mít ochranu dýchacích cest.
Pro zákaz návštěvy jsou platné výjimky ze zákona – umírající, děti, nesvéprávní, otcové k porodu. Všechny tyto návštěvy musí mít po celou dobu přítomnosti ve zdravotnickém zařízení ochranu dýchacích cest.