Povolení návštěv v nemocnici Mělník

 • Nemocnice Mělník
 • 10.6.2021

Povolení návštěv v nemocnici Mělník

Návštěvy pacientů jsou možné každý den v čase od 14:30 – 17:00 hodin.

(Neplatí pro ODLP Podolí)

Podmínkou pro umožnění návštěvy, je prokázání se:

 • negativním testemPCR na přítomnost viru SARS-CoV – 2  ne starší než 7 dní
 • negativním antigenním testemna přítomnost viru SARS-CoV –ne starší 72 hodin
 • nebo  certifikátem o ukončeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od uplynutí první dávky uplynulo 22 dní (v případě jednodávkové vakcíny 14 dní)
 • nebo dokladem o prodělání onemocnění COVID-19 v době ne starší 180 dnů před dnem návštěvy.
 • nebo negativním výsledkem samotestu určeným pro laickou veřejnost. Ten návštěva provede buď na místě svým testem, nebo se prokáže potvrzením o testování ze zaměstnání či školy ne starším 72 hod.

Režimová opatření pro lůžkovou péči:

 • Doba návštěvy je omezena maximálně na 20 minut.
 • K pacientovi mohou nejvýše 2 osoby nevykazující symptomy onemocnění covid-19 a to tak, aby na vícelůžkových pokojích nedocházelo ke kumulaci počtu osob.
 • Na infekční oddělení a pracoviště intenzivní péče je návštěva možná pouze po domluvě s ošetřujícím lékařem
 • Návštěva musí mít po celou dobu návštěvy správně nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) bez výdechového ventilu třídy FFP2, FFP3, KN 95.
 • Před vstupem na oddělení návštěva provede řádnou dezinfekci rukou.
 • Oddělení zůstávají i nadále uzamčená.
 • U osob v režimu karantény nebo izolace nejsou návštěvy umožněny.
 • Bez omezení jsou povoleny návštěvy u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění a u pacientů s omezenou svéprávností.

Režimová opatření pro ambulantní péči:

Z důvodu zabránění kumulace pacientů a doprovodů je nutné dodržovat:

 • objednávání na čas u plánovaných návštěv,
 • zajištění odstupů v čekárnách,
 • omezení počtu pacientů v čekárnách na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví.

 

 

Povolení návštěv

na oddělení dlouhodobé lůžkové péče

 

 Návštěvy pacientů jsou možné každý den v čase od 14:00 – 16:00 hodin.

Podmínkou pro umožnění návštěvy, je prokázání se:

 • negativním testemPCR na přítomnost viru SARS-CoV – 2  ne starší než 7 dní
 • negativním antigenním testemna přítomnost viru SARS-CoV –ne starší 72 hodin
 • nebo  certifikátem o ukončeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od uplynutí první dávky uplynulo 22 dní (v případě jednodávkové vakcíny 14 dní)
 • nebo dokladem o prodělání onemocnění COVID-19 v době ne starší 180 dnů před dnem návštěvy.
 • nebo negativním výsledkem samotestu určeným pro laickou veřejnost. Ten návštěva provede buď na místě svým testem, nebo se prokáže potvrzením o testování ze zaměstnání či školy ne starším 72 hod.

 

Režimová opatření:

 • Na recepci dojde k písemné evidenci návštěvy včetně kontroly dokladu viz. výše. (ve víkendovém režimu dojde k zapsání do knihy návštěv a následném prokázání personálu viz výše)
 • Doba návštěvy je omezena maximálně na 20 minut.
 • K pacientovi mohou nejvýše 2 osoby nevykazující symptomy onemocnění covid-19 a to tak, aby na vícelůžkových pokojích nedocházelo ke kumulaci počtu osob.
 • Návštěva musí mít po celou dobu návštěvy správně nasazenou ochrannou pomůcku chránícími dýchací cesty bez výdechového ventilu třídy FFP2, FFP3, KN 95.
 • Před vstupem na oddělení návštěva provede řádnou dezinfekci rukou.
 • Oddělení zůstávají i nadále uzamčená.
 • U osob v režimu karantény nebo izolace nejsou návštěvy umožněny.
 • Bez omezení jsou povoleny návštěvy u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění a u pacientů s omezenou svéprávností.

 

 

Informace o pacientech i nadále podává ošetřující lékař na základě předchozího telefonického objednání.