Informace o projektu

Projekt „Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů
v Mělnické zdravotní a.s.“

reg. číslo CZ.1.04/1.1.02/35.01013

Identifikace projektu

Název projektu: Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v Mělnické zdravotní a.s.
Zkrácený název projektu: Vzdělávání v Mělnické zdravotní
Název projektu anglicky: Education and development of human resources in Mělnická zdravotní a.s.
Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 01.12.2010
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 30.11.2012
Doba trvání v měsících: 24,0

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je zajistit standardní úroveň vzdělání zaměstnanců společnosti Mělnická zdravotní a.s.,
Nemocnice s poliklinikou Mělník ( dále jen Mělnická zdravotní, a.s.) a v souvislosti s tím nastavit systém rozvoje
lidských zdrojů, který umožní v budoucnu dlouhodobě systematicky plánovat strukturu lidských zdrojů a jejich potřeb v oblasti vzdělávání.

Vzdělávací aktivity budou zaměřeny do následujících oblastí:

 • vzdělávání v oblasti IT dovedností zaměřených na nastavení standardu úrovně znalostí potřebných pro danou pracovní pozici. Dále toto vzdělávání bude také zaměřeno na zvládnutí vnitřního informačního systému nemocnice.
 • vzdělávání zaměřené na interní lektory a znalosti a dovednosti spojené s rozvojem systému řízení lidských zdrojů a práce se zaměstnanci.
 • vzdělávání zaměřené na manažerské a řídící dovednosti ve vztahu k chodu organizace.
 • aktivity zaměřené na rozvoj dovedností za účelem zlepšení komunikace s pacienty a komunikace na
 • jednotlivých pracovištích nemocnice.

Přínosy projektu lze shrnout do následujících bodů:

 • stabilizace klíčových zaměstnanců
 • snížení fluktuace
 • posílení motivace
 • zvýšení spokojenosti pacientů
 • zlepšení spolupráce mezi zdravotníky a mezi zdravotníky a nezdravotníky
 • posílení manažerských dovedností vedoucích zaměstnanců
 • zvýšení efektivity a kvality řízení nemocnice

Tvorba systému ŘLZ bude tvořit doplňkovou část projektu umožňující zavést ve společnosti systém přípravy zaměstnance na danou pracovní pozici od doby jeho nástupu až po nastavení systému dalšího vzdělávání odpovídajícího požadavkům na jeho pracovní pozici