Gynekologicko-porodnické oddělení

Naše gynekologicko-porodnické oddělení poskytuje komplexní péči o ženy s gynekologickými onemocněními, o těhotné, rodičky a o ženy po porodu.

Gynekologicko-porodnické oddělení je umístěno v moderně zařízených prostorách s kvalitním technickým vybavením.

Gynekologie

Na gynekologickém oddělení poskytujeme péči o ženy s onemocněními, které vyžaduji jak konzervativní tak operační léčbu. Operační výkony jsou prováděny na operačních sálech, které disponují kvalitním vybavením nejen pro klasickou, t.j. vaginální i břišní operativu, ale i pro operativu miniinvazivní – t.j. laparoskopickou, hysteroskopickou a cytoskopickou.

Oddělení již tradičně poskytuje kompletní péči v oblasti urogynekologie, kdy kromě spektra vyšetřovacích metod včetně urodynamického vyšetření zajišťuje kompletní spektrum výkonů pro inkontinenci močovou a rekonstrukční výkony pánevního dna, a to za použití nejmodernějších implantátů.

Rozvojem miniinvazivních postupů se trvale zkracuje nejen nezbytná doba hospitalizace na našem oddělení, ale i celkové trvání pooperační léčby.

V oblasti onkogynekologie naše oddělení spolupracuje s Gynekologicko-porodnickou klinikou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Ústavem pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí.

Součástí gynekologického oddělení je i jednotka intenzivní péče – JIP, která slouží k maximálnímu zajištění pooperačního průběhu u pacientek bezprostředně po operačních výkonech. A to jak po výkonech gynekologických, tak po operativních porodech.

Pro dosažení maximální spokojenosti našich budoucích maminek jsme rozšířili spektrum poskytované péce o další nadstandartní služby. Díky programům Premium a Exkluziv můžeme lépe vyhovět potřebám a přáním našich rodiček a zpříjemnit jim tak pobyt v naší nemocnici.

Nadstandardní programy

Kontakt pro dotazy: 736 514 874

Cena programů dle platného ceníku Nemocnice Mělník.

Porodnice

Na oddělení porodnice poskytujeme diagnostickou a léčebnou péči ženám s fyziologickým a rizikovým těhotenstvím, péči rodičkám před porodem a po porodu od 34. týdne těhotenství a odbornou péči o novorozence ve spolupráci s neonatologickým oddělením. Při péči o rodičky využíváme moderní standardní vyšetřovací metody. Oddělení porodnice disponuje veškerým nezbytným a standardním technickým vybavením a prostředky zdravotnické techniky.

Péči poskytujeme v souvislosti s nejnovějšími trendy v porodnictví. Snažíme se o aktivní spolupráci s rodičkami a o respektování jejich požadavků a potřeb. Naším prvotním cílem je, aby se zde nastávající maminky i maminky po porodu cítily pohodlně jako v domácím prostředí. Všichni zaměstnanci si zde uvědomují, jak je důležitý trpělivý přístup a poskytnutí potřebných rad a informací. Lékaři mají individuální přístup ke každé mamince a zcela otevřeně ji informují o jejím zdravotním stavu, o dalším vhodném léčení, o průběhu hospitalizace a o potřebných kontrolách po propuštění.

Samozřejmou součástí oddělení pro matky po porodu jsou pokoje, ve kterých jsou maminky s dětmi (rooming – in), výuka a pomoc při kojení, za které oddělení získalo prestižní ocenění „Baby Friendly Hospital“. Oddělení též disponuje několika nadstandardními pokoji.

Porodní sál je moderně vybaven jednotlivými porodními boxy se základním a speciálním přístrojovým vybavením, pomůckami pro aplikaci metod alternativního porodnictví a jednotkami pro ošetření novorozenců po porodu. V souvisejícím traktu je samostatný operační sál pro provádění císařských řezů a následně pak pro pacientky plně vybavená jednotka intenzivní péče (JIP).

Služby oddělení jsou podpořeny širokým komplementem Nemocnice Mělník. Spolupracujeme se specialisty dalších oddělení např. ARO, chirurgie, interna, infekce, ORL, neurologie, RHB, hematologie, kožní, psychiatrie apod. Dále spolupracujeme s klinickým psychologem a na Vaše přání je umožněn vstup duchovním osobám.

Porodnické oddělení neúčtuje žádné poplatky za péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění (příjem k porodu, vlastní porod, standardní ubytování na dvoulůžkových pokojích).
Služby nehrazené zdravotním pojištěním (především nadstandardní ubytování a doprovod k porodu) jsou účtovány dle ceníku nemocnice.

Porodnické oddělení spolupracuje s předními perinatologickými centry např. Ústav pro péči o matku a dítě Praha – Podolí, Gynekologicko-porodnická klinika Všeobecné fakultní nemocnice Praha, Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Praha – Motol a centry asistované reprodukce.

Prohlídka porodnice

Budoucí rodiče si mohou prohlédnout porodní boxy i pokoje pro šestinedělky každou 1. a 3. středu v měsíci od 13:00 hod. a to vždy po předchozí telefonické domluvě – tel. 315 639 365. Po telefonické domluvě je možné sjednat i jiný termín.

Porod

Registrace k porodu

Registrovat k porodu se můžete od 33. týdne těhotenství v naší registrační poradně, kde bude sepsána porodnická dokumentace. Poté, podle domluvy s Vaším ambulantním gynekologem, můžete docházet až do porodu do naší těhotenské poradny nebo přijít až k příjmu k porodu či k doporučené hospitalizaci. Na první návštěvu je nutné se vždy telefonicky objednat a to na tel. čísle 315 639 370. Registrační ambulance je umístěna v přízemí pavilonu T.

Registrovat se můžete také elektronicky již od 14. týdne na adrese: helena.fridrichova@mediterra.cz. Velice si vážíme toho, že jste si naši porodnici vybrali. Těšíme se na Vás i Vaše miminko.

Registrace se sepsáním dokumentace v odpoledních hodinách nebo o víkendu je možná po individuální domluvě. Objednání též na tel. čísle 315 639 370.

 

Odběr pupečníkové krve

Pokud máte zájem o odběr pupečníkové krve, informujte nás při registraci nebo při příjmu.

Příjem k porodu

K plánovanému příjmu se dostavte v daném termínu na příjmovou ambulanci gynekologicko-porodnického oddělení v přízemí budovy T.

Při neplánovaném příjmu k porodu v době do 15:30 h využijte též příjmové ambulance, přízemí budovy T, nebo využijte zvonek označený PORODNICE umístěný přímo ve vstupu do budovy T v přízemí, mezi prosklenými dveřmi a vyčkejte příchodu personálu, který Vás zavede na porodnici do 4 patra.

 

Doprovod k porodu

Po celou dobu porodu s Vámi může být přítomen Váš partner, jiná Vám blízká osoba, dula, nebo porodní asistentka (maximálně však 2 osoby). Blízká osoba je zaškolena a seznámena s průběhem porodu přítomnou porodní asistentkou. Dula je speciálně zaškolená žena k alternativnímu porodu, ta však neposkytuje zdravotnické služby, tyto poskytuje jen přítomná porodní asistentka a lékař.
Po domluvě je možno fotografovat nebo použít kameru. Pokud má přítomný tatínek – partner zájem, může po porodu přestřihnout pupečník nebo ihned po porodu novorozence označit.

Porodní sál

Porodnice má k dispozici tři samostatné porodní boxy a jeden operační sál. Porodní boxy prošly celkovou stavební úpravou počátkem roku 2010. Dva z těchto boxů mají k dispozici vlastní masážní sprchu a WC. Jsou koncipovány tak, že rodičkám i jejich případnému doprovodu nabízí pohodlí, soukromí, intimitu a komfort v průběhu celého porodu, aniž by byla snížena bezpečnost rodičky a dítěte.

Porodní boxy umožňují tzv. alternativní vedení porodu. Využíváme relaxační pomůcky a techniky podporujících analgesii a relaxaci pánevního dna např. gymnastické MÍČE, MASÁŽNÍ VÁLEČEK.Samozřejmostí je VOLBA ÚLEVOVÉ POLOHY v průběhu první i druhé doby porodní, využití RELAXAČNÍ HUDBY nebo hudby dle vlastního výběru, AROMATERAPIE, sprchování TEPLOU VODOU. Umožňujeme volbu porodní polohy s využitím speciálního porodního lůžka. Klystýr a holení provádíme jen podle potřeby po dohodě s rodičkou. Respektujeme individuální přání rodiček sepsaná v porodním plánu.

Dle přání rodičky a ordinace lékaře lze zvolit zmírnění porodní bolesti pomocí léků. Dále je možno využít metodu místního umrtvení – tzv. PARACERVIKÁLNÍ BLOK. Rychlá a účinná metoda, která se provede během vaginálního vyšetření. Zmírňuje bolesti a uvolňuje porodní cesty. Též je možné využít tlumení bolesti použitím EPIDURÁLNÍ ANALGEZIE, kterou nabízíme podle aktuálních možností personálního zajištění oddělení ARO. Tyto metody jsou hrazené ze zdravotního pojištění.

Jako nadstandardní služby za úhradu pacientky (viz ceník) nabízíme:

 • Pro zmírnění bolestí nabízíme ENTHONOX – inhalaci oxidu dusného obohaceného kyslíkem.
 • Dianatal gel – usnadňuje průchod dítěte porodními cestami, snižuje riziko porodního poranění, zkracuje druhou dobu porodní.

V případě komplikovaného porodu je v bezprostřední návaznosti porodních boxů vlastní operační sál, kde se provádí císařský řez. Díky nepřetržité pohotovostní službě jsou připraveni vždy dva lékaři gynekologicko -porodnického oddělení a lékař ARO k vykonání potřebného operačního výkonu. Následně pak je k maximálnímu zajištění pooperačního průběhu k dispozici plně vybavená jednotka intenzivní péče. V péči JIP jsou maminky cca 24 hod po operačním výkonu. Po tu dobu mají miminko na neonatologickém oddělení a k matce ho pravidelně, dle potřeby dítěte, přivážejí.

Naše porodnické oddělení umožňuje tatínkům být přítomen u narození dítěte i v případě porodu císařským řezem přímo na operačním sále. Bezprostředně po ukončení zákroku je matka převezena společně s dítětem na určený box, kde je novorozenec přiložen k prsu matky a tím zajistíme i matkám po operačním porodu maximální podporu rozvoje kojení.

Poporodní péče o miminko

Podporujeme BONDING – časný kontakt matky se svým dítětem, který je důležitý pro navázání správného citového pouta mezi matkou a dítětem a pokud si maminka přeje a stav dítěte to dovoluje, pokládáme novorozence na tělo matky ihned po porodu. Část ošetřovatelských výkonů může být provedena na těle matky. Následné ošetření děťátka probíhá přímo na porodním boxu za přítomnosti rodičů a možné asistence otce.

Po porodu zůstává maminka společně s děťátkem (pokud to jeho zdravotní stav dovoluje) 2 hodiny na porodním sále pod kontrolou dětské sestry a porodní asistentky. Následně je maminka i s novorozencem převezena na lůžkové oddělení porodnice. Realizujeme zde systém “roming-in”, což znamená, že miminko je od porodu stále se svou matkou. Od prvních chvil též maximálně podporujeme kojení. Porodní asistentky Vám poradí s hygienou v šestinedělí, kojením a s péčí o prsa, stravou kojící maminky. Se cvičením v šestinedělí je možné začít pod vedením rehabilitační sestry, která denně dochází. Zdravotní stav dítěte sleduje a s péčí o novorozence pomáhá personál neonatologického oddělení. Cílem dětských sester je maximálně podpořit rozvoj laktace a pomoci každé mamince kojit. Maminky se během pobytu v porodnici naučí pečovat o své dítě, absolvují přednášku o kojení a mají možnost seznámit se s technikou masáží a polohováním u novorozenců.

Domů jsou maminky s miminky propuštěny standardně 3. den po spontánním porodu, 4. den po císařském řezu.

Péči o novorozence s fyziologickým průběhem i o ty, které vyžadují zvýšenou péči a léčbu, poskytuje novorozenecké (neonatologické) oddělení. Je v jeho schopnostech a kompetenci postarat se o děti narozené od 34. týdne těhotenství

Ubytování a prostory oddělení

Na porodnickém oddělení je celkem 8 standardních pokojů a 4 nadstandardní pokoje.

Standardní pokoje jsou vždy dva spojené a mají společné sociální zařízení. Každý pokoj má přípojku na televizor a připravuje se připojení k internetu. Jsou zde ubytovány maximálně dvě maminky, které tak mají větší soukromí, více prostoru a klidu. V každém pokoji je nový moderní nábytek s vestavěnou lednicí a také vybavení pro miminka, např. přebalovací pult, vanička. Miminka mají speciální, moderní, polohovatelné postýlky, které jsou lehké, výškově stavitelné a pojízdné.

Nadstandardní pokoje jsou jednolůžkové s vlastním sociálním zařízením, jsou vybaveny polohovatelným lůžkem a moderním nábytkem. Je zde kuchyňský kout, lednice, rychlovarná konvice, TV, přípojka k internetu a vše potřebné pro rodičku i její dítě. Na nadstandardních pokojích je možné ubytovat jednoho rodinného příslušníka nebo osobu blízkou.

Pokoje rodinného typu jsou vybaveny manželskou dvoulůžkovou postelí se zdravotnickou matrací, pohodlnou pro pobyt maminky, i tatínka. Moderní nábytek, kuchyňský kout s lednicí, rychlovarnou konvicí doplňuje vybavení klimatizovaného pokoje. Dále je zde TV, přípojka k internetu a kompletním příslušenství pro maminku a novorozence. Telefonní linka přímo na oddělení Neonatologie, pro případ zavolání okamžité péče o miminko. Jedná se o pokoje hotelového typu, které jsou doplněny též županem pro maminku, sprchovým gelem a fénem. Zatmívací diskrétní osvětlení umožňuje mamince okamžitou kontrolu miminka i v noci. Na obou pokojích je umístěna váha pro novorozence, monitory dechu, koupání miminka probíhá ve speciálně tvarovaných umyvadlech. Pro pokoje máme nastavený režim neomezených návštěv.

Návštěvy na pokojích matek jsou od 14:00 – 18:00, mimo tuto dobu je možné využít návštěvní místnost.

Předporodní kurzy Mělník

Předporodní kurz nabízí Gynekologicko- porodnické oddělení nemocnice Mělník jako jednu ze svých nadstandardních služeb. Snaží se připravit nastávající maminky na průběh těhotenství, porod, šestinedělí, kojení a péči o novorozence. Komplexně pojatá příprava je určená všem nastávajícím maminkám, které mají zájem se touto cestou dozvědět něco nového. Na kurzy, které se skládají z teoretické části a relaxaci formou cvičení, se mohou hlásit nastávající maminky od 22. do 33. týdne těhotenství po dohodě se svým gynekologem.

 

Kurz v sedmi setkáních poskytuje odborné a kvalifikované informace. Součástí tohoto kurzu je prohlídka porodních boxů a lůžkového oddělení porodnice. Každá z nich trvá dvě hodiny, je rozdělena na část teoretickou pod vedením porodní asistentky Jaroslavy Kubáčové, a část cvičení v těhotenství s porodní asistentkou. Není nutné navštěvovat obě části lekce, lze se zúčastnit buď teoretické části, nebo jen cvičení.

 

Teoretická část se skládá ze šesti témat. Více než přednášky, ale připomíná teoretická část příjemné povídání, porodní asistentka nechává maminkám prostor na dotazy. Předporodní kurz je ze zdravotního a psychického hlediska velice prospěšný. Z kurzu odcházejí maminky povzbuzené a spokojené.

1.lekce: Změny v těhotenství, výživa, sport

2.lekce: Co je to bolest, zvládání bolesti

3.lekce: Předporodní období, první doba porodní, porodní plán.

4.lekce: II,III,IV doba porodní, odběr pupečníkové krve.

5.lekce: Šestinedělí, problematika matky

6.lekce: Kojení, šestinedělí z hlediska novorozence – přednáška laktační poradkyně z porodnice Mělník

7.lekce: Bonusové setkání zahrnuje prohlídku porodnice s partnerem a jeho proškolení k porodu. Termín těchto setkání je volen podle dohody zúčastněných. V průběhu prohlídky se nastávající tatínkové dozvědí, jak mohou aktivně pomoci partnerce u porodu.

 

Shrnutí:

 • Kurz obsahuje 6 lekcí po 120 minutách.
 • Součástí lekce je teoretická příprava k porodu a cvičení pro těhotné.
 • Lekce vede zkušené porodní asistentky.
 • Kurzy probíhají ve středu odpoledne vždy od 15:00 a od 17:00 ve skupinách maximálně po 6 těhotných.
 • Koná se v laktační poradně Nemocnice Mělník, budova T, vlevo za vstupem do budovy.
 • Začít můžete od 22. – 33. týdne těhotenství.
 • Přihlásit se můžete nejpozději jeden týden před začátkem nového kurzu. Zúčastnit se mohou i těhotné, které nemohou ze zdravotních důvodů cvičit, nebo naopak těhotné, které mají zájem pouze o cvičení.
 • S sebou pohodlný oděv na cvičení.
 • Cena jedné lekce činí 300 kč / celý kurz 1.800 kč – platba musí být provedena v pokladně Nemocnice Mělník.

 

Plánované termíny kurzů na rok 2019

 • 11. 9.
 • 23. 10.
 • 4. 12.

Kontakt pro přihlášení

Jaroslava KUBÁČOVÁ mobil: 739 264 657

jaroslava.kubacova@mediterra.cz

Kurz přípravy na kojení

Kurz přípravy na kojení je další nabídkou přednášek Nemocnice Mělník pro nastávající maminky. Kurzy vedou zkušené laktační poradkyně. Obsahem je připravit maminky na kojení, naučit je pečovat o prsy v těhotenství i při kojení a techniku kojení. Na kurzy, které se skládají z teoretické i praktické části, se ženy objednají při registraci v mělnické porodnici. Kurzy jsou bezplatné, trvají vždy nejméně 1,5 hodiny.

Obsahem setkání je seznámení se s 10 kroky k úspěšnému nastartování kojení. Dozvědí se, jak je důležité první přiložení k prsu a o kontaktu skin to skin těsně po porodu. Laktační poradkyně jim vysvětlí také negativní důsledky separace matky a dítěte. Proto je nyní nově možné, aby se o miminko po dobu pobytu matky na jednotce intenzivní péče, staral tatínek nebo jiný člen rodiny.

Mají-li maminky zájem, zdravotní sestry jim vyšetří prsy kvůli možnosti vpáčených bradavek. Získají také všechny další dostupné informace o tom, co všechno mohou udělat samy pro to, aby kojení bylo úspěšné. Nácvik kojení trénují na panenkách a také s umělým prsem. Na něm jim poradkyně předvedou, jak lze prsa masírovat a jak odstříkávat mateřské mléko. Kurz obsahuje i představení pomůcek usnadňující kojení, které se ženy naučí používat, stejně jako kojící polštář.

Kontakt pro dotazy

Jana FESTOVÁ tel.: 603 880 478
Jana HAVLÍNOVÁ
tel.: 603 880 431
Bc. Linda ZÍTOVÁ, DiS. tel.: 603 880 479

linda.zitova@mediterra.cz

Personál

Vedení

MUDr. Radek HAVLAS
primář
tel.: 315 639 351
radek.havlas@mediterra.cz
MUDr. Filip HRON
zástupce primáře
tel.: 315 639 355

filip.hron@mediterra.cz

Lékaři

MUDr. Zuzana KRÁTKÁ-TÖMÖLOVÁ
MUDr. Dita KÖNIGOVÁ
MUDr. Anzirat AMRILLAEVA
MUDr. Barbora ŠPAČKOVÁ
MUDr. Martina EGYEDOVÁ
MUDr. Jana ŠKAROHLÍDOVÁ
MUDr. Lucie HOLAKOVSKÁ
MUDr. Anna Edita HEMALOVÁ
MUDr. Zhanna KAPENOVÁ
MUDr. Lukáš VĚTROVSKÝ

Externí lékaři

MUDr.Petra BURDOVÁ
MUDr. Jiří ŠULC
MUDr. Petra DRAHORÁDOVÁ

Sestry

Pavla JELÍNKOVÁ
vrchní sestra manažerka
tel.: 315 639 372

pavla.jelinkova@mediterra.cz

Eva MINAŘÍKOVÁ
vedoucí sestra porodnice
tel.: 315 639 365

eva.minarikova@mediterra.cz

Dagmar TOMEČKOVÁ
vedoucí sestra gynekologie
tel.: 315 639 359
dagmar.tomeckova@mediterra.cz
Bc. Petra PASTYŘÍKOVÁ
vedoucí sestra operační sál gynekologie
tel.: 315 639 361

petra.pastyrikova@mediterra.cz

Fotogalerie

Virtuální prohlídka

Zavedení jednodenní gynekologie

Gynekologicko-porodnické oddělení od září 2017 zavedlo jednodenní gynekologii – malé gynekologické výkony v jednodenním režimu.

Kontakt

pohotovostní služba
tel.: 731 429 735

příjmová ambulance
tel.: 315 639 356

gynekologická ambulance I.
tel.: 315 639 369

registrační poradna
tel.: 315 639 370

ultrazvuk
tel.: 315 639 357

gynekologie a rizikové těhotenství
tel.: 315 639 359

JIP
tel.: 315 639 362

porodnice
tel.: 315 639 365

porodní sál
tel.: 315 639 368

předporodní kurzy
mobil: 739 264 657

laktační poradna
mobil: 603 880 478, 603 880 431, 603 880 479

nadstandardní programy Premium a Exkluziv
mobil: 736 514 874

Kde nás najdete

Pavilon T

1. NP – příjmová ambulance, gyn. ambulance I. a II., registrační poradna, laktační poradna

2. NP – gynekologie a rizikové těhotenství

4. NP – porodnice

Co je potřeba mít s sebou

 • těhotenský průkaz
 • občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti
 • průkaz pojištěnce nebo doklad evropského pojištění
 • matky (pojištěnci mimo EU), které jsou pojištěny v ČR u komerčních pojišťoven prosíme o přinesení prohlášení o platbě za péči o novorozence
 • jméno, adresu dětského lékaře, u něhož bude miminko registrováno

Ostatní:

 • léky, které pravidelně užíváte
 • základní hygienické potřeby, 2 až 3 ručníky, porodnické vložky
 • noční košile – min. 2 až 3 ks, k porodu je možné využít nemocniční košili, župan, kalhotky – nejlépe jednorázové síťované
 • 2x mateřská podprsenka a vkládací absorpční vložky
 • omyvatelné přezůvky
 • neperlivá voda, hroznový cukr

Pro miminko:

 • dětské papírové pleny (třeba počítat s počtem 5 – 8 plenek na den). Od neonatologického oddělení dostanete 15 ks plen na pobyt.
 • dětský hřebínek (kartáček)
 • kosmetiku i oblečení obdržíte na oddělení

Vydání placenty

Vydání placenty umožňujeme. Bližší informace, milé maminky, naleznete v přiloženém protokolu.

Dokumenty ke stažení

Akreditace MZ ČR

Platnost do: 10.4.2023

Statistika

Počet lůžek celkem: 23
Lůžka JIP: 4
r. 2009 677 porodů
r. 2010 619 porodů (rekonstrukce sálů)
r. 2011 835 porodů
r. 2012 1115 porodů
r. 2013 1333 porodů
r. 2014 1270 porodů
r. 2015 1256 porodů
r. 2016 1020 porodů
r. 2017 1154 porodů

r.2018 1284 porodů

Předporodní kurzy