POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme cookies, abychom personalizovali obsahy a reklamy a mohli také lépe porozumět tomu, jak je naše stránka využívána.
Kliknutím na „PŘIJMOUT“ souhlasíte s používáním cookies. Klikněte zde, pokud chcete vypnout některé cookies.
Nemocnice Mělník  »  Zdravotnické služby  »  Doplňkové služby  »  Dárci krve

Dárci krve

V pondělí 3. 11. 2014 byl zahájen provoz odběrového střediska Mělník v prostorách budovy nemocnice Mělník – Podolí, Bezručova 715 (2. patro). Odběrové středisko provozuje Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice Praha (ÚVN Praha Střešovice).

ODBĚROVÉ DNY

Úterý 06:30 - 09:30 

odběr krve

10:00 - 11:00

odběr plazmy

Středa 07:00 - 11:00

odběr plazmy

Čtvrtek 06:30 - 09:30

odběr krve

10:00 - 11:00

odběr plazmy

Pátek 07:00 - 11:00

odběr plazmy


Na odběry plazmy je nutné chodit 20 - 30 min. před plánovanou hodinou, na
kterou je dárce objednán. Tento čas je potřebný k předodběrovým vyšetřením.

Objednací hodina znamená, že je u dárce zahájen odběr.

Telefonní spojení: v uvedené odběrové dny na tel.: 601362328 (paní Suidová).

Odběry probíhají ve spolupráci s ČČK Mělník a potřebné informace získáte též
na tel.: 315 623 040.

Na odběry plné krve i plazmy je potřeba se předem objednat na některém z
výše uvedených telefonních čísel.

Potřebné informace též získáte na www.transfuze-uvn.cz nebo http://cckmelnik.cz/.