POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme cookies, abychom personalizovali obsahy a reklamy a mohli také lépe porozumět tomu, jak je naše stránka využívána.
Kliknutím na „PŘIJMOUT“ souhlasíte s používáním cookies. Klikněte zde, pokud chcete vypnout některé cookies.
Nemocnice Mělník  »  Mělník  »  O společnosti  »  O nás

Vítáme Vás

na webových stránkách společnosti Mělnická zdravotní, a.s., provozovatele nestátního zdravotnického zařízení Nemocnice Mělník, člena mezinárodní skupiny VAMED MEDITERRA.

Nemocnice Mělník je spádovou nemocnicí Středočeského kraje pro region čítající cca 120tis. obyvatel. Nemocnice poskytuje akutní 24 – hodinovou péči v oborech: chirurgie, traumatologie, ortopedie, interna, gynekologie a porodnictví, neonatologie, neurologie, infekce, ARO, ORL a rehabilitace. K nemocnici patří rovněž areál v Podolí, kde sídlí oddělení Následné péče.
Nadregionální péči, kterou Nemocnice Mělník poskytuje je operace žlučníku (N.O.T.E.S.), intermediální neonatologická JIP, bariatrická léčba obezity a infekční oddělení, které je záložním oddělením pro Středočeský kraj.

Vize

Chceme být vyhledávaným a respektovaným zdravotnickým zařízením, poskytujícím klientům kvalitní a bezpečnou zdravotní péči.

Základním cílem společnosti je

  • vysoká kvalita zdravotnických služeb regionálně i nadregionálně,
  • spokojenost klientů,
  • udržení a zvyšování odborné úrovně poskytované péče podle poznatků současného zdravotnictví a ošetřovatelské péče,
  • pozitivní ekonomické výsledky, erudovaní a motivovaní zaměstnanci.

Zdravotnické činnosti

  • poskytování zdravotní péče poradenské, ošetřovatelské, diagnostické, preventivní, rehabilitační, léčebné a lékárenské formou ambulantní i ústavní, v rozsahu daném rozhodnutím o registraci nestátního zdravotnického zařízení vydaným Krajským úřadem Středočeského kraje,
  • poskytování zdravotní péče na základě smluv se zdravotními pojišťovnami. Výkony, které těmito pojišťovnami hrazeny nejsou a jsou tzv. „nadstandardní“, jsou uvedeny v ceníku,
  • výchova a vzdělávání studentů lékařských fakult včetně postgraduálního vzdělávání na základě akreditace Ministerstva zdravotnictví a na základě dohod, podíl na výuce žáků zdravotnických škol,
  • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti zdravotnických činností.

Nezdravotnické činnosti

  • hospodářsko-technická a ekonomická činnost v souvislosti s provozováním zdravotnických činností, pokud jejich kapacita dočasně není využívána pro plnění vlastních úkolů, včetně nájmu nadbytečných nebytových prostor a ordinací.

Nemocnice Mělník v číslech za rok 2015:

95 306
ošetřovatelských dnů (akutní péče 63 880, následná péče 31 426)
15 611
hospitalizací (akutní péče 14 991, následná péče 620
220 869
ambulantních ošetření
4 625 operací
1 256 narozených dětí 
351 lůžek
663 zaměstnanců (k 31.12.2015)

Smluvní pojišťovny Nemocnice Mělník:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
213 Revírní bratrská pokladna

Fotogalerie