Chirurgické oddělení poskytuje péči v celém rozsahu všeobecné chirurgie a traumatologie. Důraz klademe na komplexnost poskytované péče, zkracování doby hospitalizace, časnou rehabilitaci, krátkou rekonvalescenci a účinný boj proti bolesti. V pooperačním období postupně zavádíme takové postupy které vedou k urychlení pooperační rekonvalescence. V úzké návaznosti na Anesteziologicko-resuscitační a Ortopedicko-traumatologické oddělení se podílíme na léčbě závažných sdružených poranění.

Chirurgické oddělení poskytuje celé spektrum základních výkonů všeobecné chirurgie, mezi které patří operace náhlých příhod břišních, kýl, slepého střeva, prsu, křečových žil dolních končetin, hemoroidů i dalších afekcí postihujících konečník. Dlouhou tradici mají v NM také výkony laparoskopické. V současné době poskytuje oddělení celé spektrum běžných laparoskopických operací. Jedná se o výkony na slepém střevě, operace tříselných kýl, žlučníku, bráničních kýl. Mezi vysoce specializované programy patří výkony endokrinochirurgické, zejména operace štítné žlázy.

Chirurgické oddělení dále spolupracuje s dalšími klinickými obory, zejména ARO, Interním oddělením a Gastroenterologickou ambulancí. Pro bezpečné provádění operací jsou důležité krevní deriváty, které jsou k dispozici 24 hodin denně v Krevní bance NM.

Vedení

MUDr. Jan ROHÁČ
primář
tel.: 315 639 301

jan.rohac@nemocnicemelnik.cz

MUDr. Vratislav SYROVÁTKA
zástupce primáře
tel.: 315 639 322

vratislav.syrovatka@nemocnicemelnik.cz

MUDr. Toman ŠENK
vedoucí lékař
tel.: 315 639 310

toman.senk@nemocnicemelnik.cz

Lékaři

MUDr. Michal BRYCHCÍN
MUDr. Zdeněk TLUSTÝ
MUDr. Ivan MALÝ
MUDr. Petr VOŽEH
MUDr. Tomáš RAUKNER
MUDr. Jakub TERKOŠ
MUDr. Václava VALENTOVÁ
MUDr. Ivane ČAČCHIANI Ph.D.
MUDr. Martin HAŠKA
MUDr. Michael KUBÁČ
MUDr. Martina ŠEVČÍKOVÁ

Sestry

Jindra RYNDAKOVÁ
vrchní sestra manažerka
tel.: 315 639 302

jindra.ryndakova@nemocnicemelnik.cz

Ivana RAJNOCHOVÁ
vedoucí sestra CHIR-JIP
tel.: 315 639 310 – CHIR JIP

ivana.rajnochova@nemocnicemelnik.cz

Adriana TUTURILOVÁ
vedoucí sestra CHIR odd.
tel.: 315 639 313 – chir.odd.

adriana.tuturilova@nemocnicemelnik.cz

Světlana KOVAŘÍKOVÁ
vedoucí sestra Centrální operační sály
tel.: 315 639 320

svetlana.kovarikova@nemocnicemelnik.cz

Lenka MRÁZOVÁ
vedoucí sestra CHIR ambulance
tel.: 315 639 305

lenka.mrazova@nemocnicemelnik.cz

Kateřina KNÍŽKOVÁ
Administrativní pracovnice
tel.: 315 639 309

katerina.knizkova@nemocnicemelnik.cz

Problematika onkochirurgie

Léčení nemocných se zhoubnými např. žaludku, tenkého i tlustého střeva, konečníku a také ženy s nádory prsu. Léčení všech těchto nemocných probíhá v úzké a dobře fungující spolupráci s pracovišti klinické onkologie. Nedílnou součástí spektra výkonů oddělení je chirurgie cévní, v rámci které poskytujeme komplexní diagnostiku i léčbu onemocnění tepen a žil dolních končetin.

Náplní práce oddělení je též diagnostika a léčba kompletní škály urologických onemocnění, především:

 • urolitiázy – onemocnění charakterizované tvorbou konkrementů (kamenů močových cest)
 • obstrukční uropatie – překážky v močových cestách
 • benigní hyperplazie prostaty – nezhoubné zbytnění předstojné žlázy
 • onemocnění mužských pohlavních orgánů
 • močové inkontinence – samovolný únik moči
 • záněty močových cest

V těsné spolupráci s onkologickým oddělením též kompletní diagnostika a léčba urologických malignit – zhoubných novotvarů: ledvin, močových cest a mužských pohlavních orgánů.

Operační léčba zahrnuje celé spektrum od klasických operací až po operace endoskopické, prováděné moderním instrumentariem s minimální invazivitou. Celá řada urologických onemocnění se léčí též za pomocí léků – bez nutnosti operačního zákroku.

Standardní lůžka Chirurgického oddělení jsou v současné době umístěna v budově A ve 2.NP (oddělení CH2) a ve 3.NP (oddělení CH1). K dispozici jsou i pokoje s nadstandardním vybavením. Součástí Chirurgického oddělení je jednotka intenzivní péče s 8 lůžky.

Po – Pá 07:00 – 08:00 Prim. MUDr. Jan ROHÁČ

MUDr. Vratislav Syrovátka

tel.:
315 639 301
315 639 322
mobil:
603 880 427
603 880 467

Oddělení centrální sterilizace

Specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje komplexní službu při přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály a všechna zdravotnická pracoviště nemocnice.
Oddělení centrální sterilizace se svými úkoly a zaměřením řadí mezi složky prevence nemocničních nákaz a představuje i jeden ze základních aspektů komplexní zdravotní péče.
Předmětem činnosti pracoviště je kompletní předsterilizační příprava, kompletace balení, sterilizace v moderních přístrojích. Výsledkem musí být sterilní zdravotnický prostředek.

K zabezpečení tohoto požadavku je oddělení vybaveno moderní sterilizační technikou:

 • 2 parní sterilizátory s vlastním vyvíječem
 • 1 mycí a dezinfekční automat
 • svářečky sterilizačních obalů

Nadstandardní služby

N.O.T. E.S – OPERACE ŽLUČNÍKU BEZ JIZEV
Naše oddělení začalo provádět nové typy laparoskopických výkonů, jejichž principem je tzv. operování bez jizev. Tyto výkony byly poprvé provedeny v Evropě před rokem a půl, ve Francii a v naší republice jsme je začali jako první a jediní provádět v červnu 2008. Jedná se o tzv. N.O.T.E.S. hybridní operace žlučníku, jež jsou určeny pro ženy a to proto, že přistup do dutiny břišní se provádí přes pochvu-transvaginálně jako při běžném gynekologickém zákroku a vlastní operace žlučníku poté probíhá jako u klasického laparoskopického postupu. Výhodou tohoto přístupu je, jak je zmíněno výše, že ve stěně břišní nejsou žádné jizvy a výkon má tudíž velmi dobrý kosmetický efekt, prakticky odpadá bolest v pooperačním období a hospitalizace je velmi krátká a návrat do běžného života je rychlý.

Po – Pá 07:00 – 08:00 Prim. MUDr. Jan ROHÁČ

MUDr. Vratislav Syrovátka

tel.:
315 639 301
315 639 322mobil:
603 880 427
603 880 467

EVLT – OPERACE KŘEČOVÝCH ŽIL METODOU LASERU
Jedna z nových metod rozvíjená v poslední době, kdy operace křečových žil se provádí sondou zavedenou z jednoho minimálního přístupu do lumina žíly a následné aplikovaný laserový výboj provede její uzavření a zkolabování-Je to metoda již velmi dobře ověřená v praxi.
Velkou výhodou této metody je rychlý efekt s velmi dobrým a rychlým kosmetickým výsledkem a zároveň tento typ výkonu minimalizuje bolest v pooperačním období, ale zejména významně zkrátí pobyt na lůžku na l – 2 dny a zároveň se významně urychlí návrat do běžného životního rytmu.

Po – Pá 07:00 – 08:00 MUDr. Tomáš RAUKNER tel.: 315 639 328

Výkon nehradí pojišťovna, nutná spoluúčast pacienta – viz. Ceník.

LÉČBA KŘEČOVÝCH ŽIL RADIOFREKVENČNÍ METODOU VNUS ClosureTM
VNUS ClosureTM je nejmodernější minimálně invazivní metoda léčení křečových žil pomocí nitrožilně aplikované radiofrekvenční energie.
Ve srovnání s klasickou i laserovou metodou léčby křečových žil je VNUS ClosureTM výrazně šetrnější.

Výhodou metody je:
1. minimální bolestivost
2. minimální tvorba krevních podlitin
3. krátká hospitalizace
4. rychlý návrat k běžným životním aktivitám
5. méně komplikací

Oddělení

Po – Pá 07:00 – 08:00 MUDr. Vratislav SYROVÁTKA tel.: 315 639 322
mobil: 603 880 467

Výkon nehradí pojišťovna, nutná spoluúčast pacienta – viz. Ceník.

Dále nabízíme:

 • 1 nadstandardní pokoj – jednolůžkový (TV,DVD,CD,rádio,WC,sprcha, telefon)
 • 1 nadstandardní pokoj – dvoulůžkový (TV,samostatné WC,sprcha společná s odd.)

Vybavení

2 operační sály – plně klimatizované
laparoskopické věže
radiofrekvenční koagulace
C-RTG

Výkon nehradí pojišťovna, nutná spoluúčast pacienta – viz. Ceník.

Kontakt

Chirurgické oddělení – tel.: 315 639 313
Chirurgická JIP – tel.: 315 639 310
Centrální sterilizace – tel.: 315 639 326
Chirurgická ambulance – tel.: 315 639 306
Příjm. chir. ambulance – tel.: 315 639 305
Chir. odborné poradny – tel. 315 639 328

Kde nás najdete

Pavilon A

1.NP – příjmová chirurgická ambulance, chirurgická ambulance, centrální sterilizace

2.NP – chirurgické oddělení (CHIR 2)

3.NP – chirurgické oddělení (CHIR 1)

Pavilon P

2.NP – chirurgické odborné poradny

Co je potřeba mít s sebou

 • občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, např. Cestovní pas
 • průkaz pojištěnce nebo doklad evropského pojištění
 • pouze malou částku peněz, nezbytně nutnou
 • hodinky
 • brýle
 • léky, které pravidelně užíváte (budou bezpečně uloženy na sesterně)
 • pyžamo i náhradní, župan,domácí obuv, ponožky a spodní prádlo
 • kapesníky
 • základní hygienické potřeby ručník,zubní kartáček, zubní pastu, mýdlo, toal. papír, popř. prostředky intimní hygieny, krém na obličej a ruce, holení, žínku
 • časopis,knihu
 • pokud máte tak doporučení k hospitalizaci, předoperační vyšetření a laboratorní výsledky, výpis zdravotní dokumentace

Statistika

Statistika

Počet lůžek: 42
Lůžka JIP: 8

Akreditace MZ ČR

Platnost do: 1. 6. 2020