Centrum následné péče

Centrum následné péče je detašovaným pracovištěm Nemocnice Mělník, umístěným v samostatné budově bývalého kláštera Podolí, cca 1 km od areálu akutní péče Nemocnice Mělník. Jsou zde 3 ošetřovatelské stanice po 31 lůžkách. Spádová oblast přijímaných pacientů není omezená, i když přednostně jsou uspokojovány potřeby okresu Mělník a Středočeského kraje, ale každé volné lůžko je aktivně nabízeno všem akutním oddělením včetně klinik a praktickým lékařům celé ČR.

Příjem pacientů probíhá nepřetržitě, včetně víkendů (po předchozí písemné žádosti, event. telefonické domluvě).

Technické vybavení oddělení je též na velmi dobré úrovni a splňuje požadavky dané specifikou tohoto zařízení. Bylo pořízeno jak z grantu MZČR, tak ze sponzorských darů. Budova je prostorná, vyhovující našim zvýšeným prostorovým potřebám, se zahradou, kterou intenzivně využíváme k léčebně rehabilitačním aktivitám našich pacientů.

Naši snahou je maximálně vyhovět potřebám akutním oddělením, ale i potřebám praktických lékařů, kteří příjem pacientů na naše oddělení indikují. Pacienti by na naše oddělení měli být přijímáni ve stabilizovaném stavu.

Oddělení je dobře personálně obsazeno a to nejen počtem zaměstnanců, ale i dosaženým stupněm jejich kvalifikace. Lékař s nadstavbovou či II.atestací-1,5, SZP s nadstavbovou atestací – 6,5, SZP- 14.5, NZP – 21 pracovníků.

Léčebnou RHB zajišťují 2 rehabilitační sestry a to jen v pracovní dny.

Při výběru pracovníků byl kladen důraz na jejich interdisciplinární zkušenosti, tj. zdravotní sestry s praxí na interním, chirurgickém, neurologickém, ORL, geriatrickém oddělení. Svou odbornou způsobilost si udržují a dále zvyšují jak samostudiem prezentovaným na našich seminářích, tak účastí na odborných konferencích apod. K zajištění jednotného postupu při poskytování ošetřovatelské péče ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se řídíme posledním metodickým opatřením MZČR-Koncepcí ošetřovatelství.

Své zkušenosti předáváme, ale i získáváme dále i postupně se rozšiřující spolupráci s ostatními odděleními lůžek následné péče v ČR.

Nad rámec našich povinností se ujímáme i poradenství, informačního servisu či edukace v poskytování ošetřovatelské péče rodinným příslušníkům pečujícím o své potřebné nejbližší v jejich nejpřirozenějším prostředí -doma. Velmi úzce spolupracujeme s vedoucí Odboru sociální péče a zdravotnictví MÚ Mělník Mgr. Pavlíkovou a vedením Centra seniorů Mělník.

Centrum následné péče splňuje jak personální tak i technické vybavení. Chod oddělení zajišťuje 1,5 úvazku lékaře, 21 úvazku středního zdravotnického personálu, všechny jsou registrované, 21 úvazku nižšího zdravotnického personálu. Všechny zdravotní sestry vlastní „OSVĚDČENÍ“ k výkonu zdravotnického povolání bez dohledu vydané MZ ČR.

Vedení

MUDr. Martina ADÁMKOVÁ
primář
tel.: 311 690 660

mob.: 603 880 437

martina.adamkova@mediterra.cz

Lékaři

MUDr. Ivan MALÝ tel.: 315 639 313 – chir.odd.
315 639 328 – chir. odbor.amb.
311 690 670 – ONP ivan.maly@mediterra.cz

Sestry

Vladislava TICHÁ
vrchní sestra manažerka
tel.: 311 690 661

mob.: 603 880 454

vladislava.ticha@mediterra.cz

Zuzana NOVÁKOVÁ
vedoucí sestra ONP III.
tel.: 311 690 640

zuzana.novakova@mediterra.cz

Mgr.Miroslava KAŇKOVÁ
vedoucí sestra ONP I.
tel.: 311 690 621

miroslava.kankova@mediterra.cz

Olga CHLUMSKÁ
vedoucí sestra ONP II.
tel.: 311 690 620

olga.chlumska@mediterra.cz

Název

Fotogalerie

Kontakt

tel.: 311 690 661
tel.: 311 690 621

Kde nás najdete

Budova OOP Podolí, Bezručova 715, Mělník

Co je potřeba mít s sebou

 • občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, např. Cestovní pas
 • průkaz pojištěnce nebo doklad evropského pojištění
 • pouze malou částku peněz, nezbytně nutnou
 • hodinky
 • brýle
 • léky, které pravidelně užíváte (budou bezpečně uloženy na sesterně)
 • pyžamo i náhradní, župan,domácí obuv, ponožky a spodní prádlo
 • kapesníky
 • základní hygienické potřeby ručník,zubní kartáček, zubní pastu, mýdlo, toal. papír, popř. prostředky intimní hygieny, krém na obličej a ruce, holení, žínku
 • časopis,knihu
 • pokud máte tak doporučení k hospitalizaci, předoperační vyšetření a laboratorní výsledky, výpis zdravotní dokumentace
 • kompenzační pomůcky (zubníprotéza, naslouchátko, hůl, chodítko,)
 • pevná obuv na RHB
 • dle zdravotního stavu domácí oblečení

Statistika

Počet lůžek: 93

Dokumenty ke stažení