Nemocnice Mělník  »  Úvod

DĚTSKÁ GYNEKOLOGIE

Gynekologicko-porodnické oddělení nově otevřelo dětskou gynekologickou ambulanci.